dinsdag 13 oktober 2015

De Competitie, Noordwijk Nieuw-Amsterdam

Luchtfoto K.L.M.
Stapelloop „Nieuw-Amsterdam".A. 149

  
Vandaag lang gezocht in van alles over de Nieuw-Amsterdam naar de creaties die Siem van den Hoonaard daarin heeft  aangebracht.......niets gevonden......- geen afbeeldingen- .maar wel tijd en aandacht geschonken aan dit prachtige schip, ooit ook nog eens over de wilde zeeën gevoerd door de Noordwijkse schrijver kapitein Verhoog, van de bewoner van de  Quarles van Ufford , die vandaag verzamelde knipsels....allemaal....u krijgt ze er gratis bij.  Zorgt u dan voor een paar interessante exposities? Dank! Namens Siem van den Hoonaard en Commander Verhoog.

(Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar)

16-4-1937

De Ingenieur no. 16. Algemeen gedeelte

De „Nieuw-Amsterdam".

Het was een belangrijke dag voor de Nederlandsche Scheepvaart, die van 10 April 1937, toen in den namiddag op het oogenblik van stil water in het anders steeds bewegende element door de hand van Hare Majesteit de Koningin de laatste beletselen werden weggenomen, welke de pas gedoopte Nieuw-Amsterdam tegenhielden, enkele seconden daarna beweging in het schip kwam en onder het gejuich van tienduizenden toeschouwers het grootste Nederlandsche zeeschip majestueus de helling der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij afgleed zijn gebied tegemoet.

De stapelloop verliep uitstekend, de zware kettingen ter weerszijden van het schip op de helling in een tiental stapels opgelegd en elk door een staaldraadkabel aan het schip verbonden, werden door die kabels afgewikkeld en medegesleept en remden door hun zwaar gewicht de vaart van het afloopende casco, dat spoedig op ruim 20 m van de helling stil in het water lag.

Na de tewaterlating begaven zich de Koningin en vele genoodigden naar een voor dat doel smaakvol versierde loods, alwaar redevoeringen gehouden werden door den heer D. C. Endert Jr., directeur der Rotterd. Droogdok Mij, den heer W. van der Vorm, President-Commissaris der Holland-Amerika lijn en den Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen. Na de rede van den heer Endert wijdde H.M. de Koningin een dronk aan het welzijn en de gelukkige vaart van het nieuwe schip. Uit alle redevoeringen sprak dankbaarheid voor de samenwerking van Regeering en industrie, waardoor de bouw mogelijk was geworden, vertrouwen in eigen kracht om het schip te doen beantwoorden aan de verwachtingen en speciaal van den Minister, erkentelijkheid der Regeering aan allen, die onder het brengen van offers den bouw in Nederland hadden weten te houden. De bezegeling daarvan was de mededeeling door den Minister van de Koninklijke onderscheidingen door H.M. de Koningin toegekend aan de heeren W. van der Vorm, D. C. Endert Jr., ir. J. B. Giljam, S. van West, L. van der Reyden, W. F. van Brugge, A. Leenheer en P. C. Timmermans, welke met luid applaus door de aanwezigen werd begroet.

Met groote belangstelling zal het Nederlandsche volk den verderen afbouw van dit kostbaar bezit voor ons land volgen.

Enkele technische gegevens mogen hier volgen.

Voor den bouw van de „Nieuw-Amsterdam" werd op 3 Januari 1936 de eerste kielplaat gelegd, sindsdien werd er 14800 t scheepsbouwmateriaal aan verwerkt in platen en profielen.

Lengte: 229 m.

Breedte: 26.90 m.

Bruto register ton: 36.000

Waterverplaatsing: 37.500 m3.

Diepgang geladen: 9.55 m.

Aantal passagiers Super luxe: 24.

le klasse: 458+ aantal Pullmannbedden.

Aantal passagiers toeristenklasse: 453 + aantal Pullmanbedden.

Aantal passagiers 3e klasse: 209. Bemanning: 705. Aantal badkamers: 377.

„ douchekamers: 242.

„ dekken: 10.

„ reddingsbooten: 22 met ± 1984 plaatsen. Zwembassins: 3, waarvan 1 wegneembaar. Kinderspeelkamers: 2. Gymnastiekzaal met zonnebad: 1. Hospitalen: 2 en operatiekamer.

Waterdichte schuifdeuren: 48 elk voor zich van den commando-brug af electrisch te sluiten, ook ter plaatse behandelbaar.

Aantal schroeven: 2 en 2 reserve-schroeven.

Diameter schroeven: 6.20 m., driebladig.

Gewicht van een schroef: 22000 kg.

Diameter assen: 520 mm.

Aantal turbines: 8.

Totaal vermogen: 34000 pk

Aantal ketels: 6 Yarrow-Schelde ketels, 150.000 kg per uur stoomcapaciteit voor 5 ketels, 395° C.

Oververhitte stoom, spanning aan de veiligheidskleppen: 44 kg/cm2.

Druk aan de eerste hoogedruk-turbine: 36 kg/cm2. Aantal omwentelingen der schroeven: 131 per minuut. Lengte electrische kabels en geleidingen: 500 km. Lengte pijpleidingen: 80 km. Aantal electromotoren: + 325.

De „Nieuw-Amsterdam" neemt de 11e plaats in onder de grootste schepen der wereldvloten, in welke vooraanstaan de „Normandië" met 82779 t en de „Queen Mary" met 80773 t, den leden van het Instituut bekend uit de bezoeken van het Instituut aan die zeekasteelen in 1935 en 1936.

Zo dat is het dan voor vandaag! Met een hartelijk welkom aan alle recent van een Cruise thuisgekomen Noordwijkers hierbij deze  terugblik op een zeekasteel uit 1937 kunt u zelf de verschillen zoeken met de nieuwste zeekastelen!