maandag 12 oktober 2015

De Competitie, Noordwijk 12 oktober


Het Casino en haar architect


Er is niet veel te vinden over Hendrik Jan Dammerman [1873-1922]. Mocht hij alleen naam hebben gemaakt met het Noordwijkse Casino, dan is dat wat mij betreft voldoende. Meer dan ruim voldoende! Let op de details en de grandeur! Maar Hotel Centraal, de Houtrusthallen en het oude buiten van Cats zijn nu ook bepaald niet plaatsen die worden verondersteld geen naam te mogen hebben. Zijn collega-architect Mutters was ik al vaker tegengekomen op mijn werkbezoeken aan onze oude Residentie. Dammerman was betrokken bij de bouw van het Statenkwartier waar u hem, hard aan het werk, aantreft op een foto.

Het komt plotseling: De goede man vindt zijn einde tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bij de bouw van de nieuwe fabriek van Rademaker. Maar die naam ken ik. Wat was er ook alweer met Rademaker? De befaamde 'Haagse Hopjes'! Ik zie die oude trommeltjes zo voor me. De verpakking van die éenig echte'. Op de deksel een afbeelding van de fabriek. Het zal toch niet dat deze bescheiden architect zijn bedenksel postuum zo wereldwijd de wereld in heeft kunnen sturen. Hendrik Jan Dammerman en Baron van Hop! Hoe is het mógelijk!
 
 
 
Het startschot voor Noordwijks Roem op het gebied van Tennis viel al in de eerste jaren van de vorige eeuw. Gespeeld werd er op de banen van het Casino dat gesierd werd door een elegant houten clubgebouw, een clubgebouw dat, eenmaal vervangen door een bakstenen gigant, verhuizen zou naar Noordwijk Binnen waar het in dienst trad van de Rooms Katholieken om te dienen tot verenigingsgebouw: Het Juvenaat.
Het ontwerp van de bakstenen gigant werd in handen gegeven van architect H.J. Dammerman Jnr die al ervaring had met een soorgelijk project, het Houtrustcomplex in de Hofstad.
Het blijft een onweerstaanbaar smakelijk verhaal, de gritfabrikant die zijn gemalen schelpengruis rood kleurde om er de  -té wit -  reflecterende tennisbanen van het Noordwijkse Casino mee te bekleden....... mooie pioniersverhalen uit een lang vervlogen eeuw.....
Of schelpenmaalder de Groot ooit patent heeft aangevraagd voor het procédé waarmee hij het kippengrit rood kleurde vermeldt de krant jammer genoeg niet, maar dat het een vinding is geweest lijdt geen twijfel.
Dan in 1922 opent het Casino eindelijk de deuren en stromen de grote evenementen binnen. Badminton, Schermen, Tennis; Noordwijk is hot -Noordwijk bruist! Noordwijk is Sport in Beeld! Tot, in de loop der jaren het grote amusement de sport verdrijft en in plaats van  inspanning  ontspanning tot hoogste goed wordt verheven - toen - is het Casino van Dammerman gesloopt en vervangen door een Welness-fabriekshal. Fi-donc!