donderdag 31 januari 2013

Lunchroom de Landbouw, Oude Zeeweg


 Je ziet het direct, die hebben lekker poffertjes en wafels gegeten bij Lunchroom "De Landbouw" aan de Oude Zeeweg in Noordwijk. De chauffeur heeft de auto al voorgereden en nu gaat het gezelschap huiswaarts. Wordt nog dringen in de voiture: Vier volwassenen, één kind en al die poffertjes....en de chauffeur.... niet te vergeten! Maar gezellig is het wel! Trouwens, met die auto is het ook weer helemaal goed gekomen: geen [brand] luchtje meer aan te ontdekken!
 Ook helemaal goed gekomen is het met die serveerjuffrouw: "De bediening boven alle lof." Kent iemand nog het verhaal van zijn grootmoeder die daar de poffertjes ronddiende? Leuk voor het nageslacht!

'Noordwijk aan Zee - Oude Zeeweg'

woensdag 30 januari 2013

Koningen der Kwartjesvinders


Vandaag een ander soort Koningen dan die van de fluwelen mantels met hermelijnen randen. Vandaag wordt u voorgesteld aan de Koningen der Kwartjesvinders. Vier beruchte Kwartjesvinders spelen hun valse kaartspel aan de Gooweg in Noordwijk, worden betrapt door de politie maar plegen heftig verzet tegen hun aanhouding. Drie mannen  zien kans te ontsnappen maar nummertje vier, nader aangeduid met v. B. moet zijn identiteit prijsgeven evenals de kaarten waarmee het misdrijf is gepleegd. Of het woord  "aap" tijdens die aanhouding  is gevallen, wordt niet vermeld.

Barend, David en Leendert Vet, zijn beruchte criminelen, naar wie zelfs wetenschappelijk onderzoek is verricht.  De boeven moeten wel  een hart van goud hebben gehad, gezien het leed dat het overlijden van hun vader bij hen teweeg bracht. Misschien erfden zij van hem dat chronisch gebrek aan geld en edele metalen.  Maar één ding is zeker, met de gebroeders Vet over de vloer viel er altijd wel iets te beleven!
 dinsdag 29 januari 2013

Huldigingsfeesten en Hermelijn

Er is helemaal niets mis met de intuïtie van uw Blogschrijver: Hoe je verzin je het?  Huldigingsfeesten en Hermelijn:   Noordwijkse Villas liep weer eens vooruit op de feiten. Valt voorlopig niet aan toe te voegen. "O ja, misschien wat de kleding betreft van  de aanstaande Koning en Koningin. Gaat ie: Koningin draagt een kleed van witte goudstof met een 6 ellen wijden en een halve el breeden radn van het finste hermelijn. Hierover een mantel à la cour, insgelijks van goudstof, de slip in het rond 10 ellen lang, de rand een halve el breed, kraag, mouwen en al het overige aan de mantel rijk met het fijnste hermelijn versierd. Endelijk nog een groote mantille, geheel van het fijnste hermelijn; de mof van hetzelfde hermelijn. Voorts is voor H.M. vervaardigd een kleed van donker blaauw fluweel, met 6 ellen wijde ne 2 ellen breede randen over elkander, gegarneerd met fijn hermelijn. De Gebroeders J.M. Jacobowicz [ uit het verre Rusland ] worden tot hofbontwerkers der Koningin benoemd."

maandag 28 januari 2013

Bekendmaking Inhuldigingsfeesten Noordwijk

Inhuldiging in Noordwijk als eerste genoemd: Noordwijkse Huizen liep voorop met de aankondiging van de op handen zijnde troonswisseling......al op 25 januari van dit jaar stond het voor Noordwijkse Huizen vast dat het aftreden van Koningin Beatrix aanstaande was. Een feestelijke opname van de kroningsfeesten in de Hoofdstraat van Noordwijk aan Zee in het jaar 1898 bracht die gedachte tot leven.... In de krant  van dat jaar staat het volledige programma voor de viering in Noordwijk  gegeven......gewoon zo weer doen en vooral die erebogen moeten er weer komen in onze bloemenbadplaats.....zullen we daar met elkaar voor zorgen? 

Villa de Hermelijn

Zou dit misschien het Huisje aan de Gooweg van de familie Mijnlieff zijn geweest? Zou best wel een kunnen.

Jammer voor u, maar de verkoop van Villa "De Hermelijn" aan de Gooweg 42 te Noorddwijkerhout.is tot nader order uitgesteld......het mag dan heel wat jaartjes  geduurd hebben maar nu dan eindelijk het goede nieuws: Villa de Hermelijn staat te koop!  En dat gevonden bontje? Vast van een hermelijntje afkomstig.

zondag 27 januari 2013

Het Huisje aan de Gooweg


Het is een treurig ongeval! Dokter Mijnlieff, is Algemeen Secretaris voor het  Internationaal Congres voor Reddingswezen en eerste Hulp bij Ongelukken. Juist hem overkomt het noodlot dat zijn echtgenote,  in zijn gezelschap een dodelijk ongeluk overkomt. Wrede speling van het lot.  Hij is met zijn gezin op de  fiets onderweg van Noordwijk naar het Familie-landhuis aan de Gooweg,  als door aanraking met een andere fietser mevrouw Mijnlieff ten val- en op de rijweg terecht komt en  door een auto wordt overeden,  zelfs de bijstand van prof. Zaaier uit Leiden,  kan haar leven niet meer redden.
 Enkele jaren later wordt er in het landhuis ingebroken, een grote spiegelruit wordt moedwillig verbrijzeld met een grote straatklinker en dat onder het toeziend oog van Veldwachter Steenvoort die het landhuis tijdelijk bewoont.
Veldwachter J. Steenvoort op zijn beurt is wereldberoemd én gerespecteerd in Noordwijkerhout. Bij zijn zilveren jubileum als gemeente-veldwachter houdt hij een receptie in zijn gastvrije, aardige woning aan de Gooweg en zo is er toch nog een Happy-End gekomen aan een treurige geschiedenis.

zaterdag 26 januari 2013

Ereboog 25jarig Jubileumfeest


 Regionaal Archief Leiden
Vijf en twintig jaren na de dag van de Feestelijke Inhuldiging wordt er opnieuw een ereboog opgericht in Noordwijk. Dit keer is  plaats van hulde voor het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina gevestigd aan de Pickéstraat.
Een voltallig gezin heeft zich opgesteld onder de ereboog. Gokje! De familie Alkemade misschien? Gelet op de leeftijd van de kinderen bijna 12,5 jaar getrouwd en onder het wakend oog van de moeders vader en moeder en de vader en een oud-oom van vaders kant. Weet u het beter? Mail even door: bespaart uw "Huizen"een paar uurtjes speurwerk!

vrijdag 25 januari 2013

Kroningsfeesten en Boezelstrikken


Misschien komen er dit jaar ook wel "Kroningsfeesten"? Mijn lieve moeder zaliger zou -over een voorgevoel- gezegd hebben: "Kind, ik voel het aan m'n water". Mocht het zo zijn, dan kan gebruik gemaakt worden van het feestprogramma voor de "Inhuldigingsfeesten" uit 1898, hierbij voor u opgediept uit het 'Leidsch Dagblad'. 
Voor de woning van schoolhoofd van Bommel, op de hoek van de Hoofdstraat/ Schoolstraat, heeft een uitbundige menigte zich verzameld. Mannen te paard voeren de optocht aan en dames naar de laatste mode gekleed slaan het defilé gade. Dat mag wel feest heten. Neem nog maar een slokje! Van de 1e Leidsche Mineraalwaterfabriek van J.P.Riedel. Proost!
De eerepoorten naderen haar voltooing. De zeer artistieke vormen beloven iets fraais, en dat nog vóór de bloemen en het groen is aangebracht. Straks zullen ze in de volle glans van vetglaasjes prijken met lampions in top ter verlichting van de nagebootste oranjeappels.


Eind goed al goed: de verslaggever wijdt ook nog enige regels én een bezoek aan de feestelijkheden te Noordwijk aan Zee maar komt terug in Noordwijk-Binnen tot een akelige confrontatie: de versiering aan de woning van de Burgemeester is in brand gevlogen, ernstig genoeg om den ganschen schat van groen omver te halen. Tenslotte het beeld van de Kroningsfeesten uit "ons volgend nummer".

Hoofdstraat met optocht t.g.v. de inhuldiging van Koningin Wilhelmina

Met dank voor de beelden aan het Regionaal Archief Leiden.