maandag 27 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger; het Lot van Joseph Rovers

 

Diesen Sommer Nach Holland zu den Nordseebädern! Niederlandische Eisenbahnen

"Denk jij dat daar het Huis ter Duin is ? " Iemand toont de posterafbeelding - in de wandeling- op zijn Apple........."Het lijkt er verdacht veel op'.....is de mening van de kenner......"leuk ding! App het maar, zal ik nog eens kijken"........
Daarom deze vraag aan de lezers van de Blog Noordwijkse Huizen voorgelegd: Herkent u in het gebouw op de achtergrond hotel Huis ter Duin ?  De stelling van vandaag: "Mee eens of niet mee eens" ...Hoor het graag van U.  Zal zelf nog even verder zoeken........antwoorden komen hier ergens in de blog te staan:

Later vandaag: De krant als naslagwerk levert het volgende op:De Tijd : 16-05-1930

"Komt naar Nederland. — Uitgegeven door de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. Lange Voorhout 102, Den Haag, verschenen verscheidene brochures over ons land.Als propaganda voor de badplaatsen zijn o. a. uitgegeven:
„Diesen Sommer nach Holland, zu den Nordseebadern!”:

Holland, where Seaside means so much more", en de nieuwe kaart van de Noordzeekust, met tekst in het Fransch. Duitsch en Engelsch. Tevens werd een nieuwe reclameplaat hiervoor uitgegeven, eveneens in drie talen en in verschillende afmetingen.„Holland, bij M. de la Prise" is de zevende herdruk van eene reeds bestaande brochure:

 

„Make a date with Holland this year" is voor Amerika bestemd. Ter uitreiking voornamelijk aan de Hollandsch of Vlaamsch sprekende bezoekers van de Tentoonstellingen te Antwerpen en Luik (waar de A. N. V. V. eigen bureaux heeft ingericht) werd een nieuwe brochure geschreven door een Belgisch journalist, getiteld.: „Komt naar Nederland".

Jos Rovers, (Joseph Johannes; 1893-1976) is een veelzijdig en getalenteerd artiest; beeldhouwer, graficus, kunstschilder, tekenaar, boekbandontwerper, etser, illustrator en docent aan een academie en maker van de poster "Diesen Sommer nach Holland zu den Nordseebadern"

donderdag 23 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Storm op Zee

Storm, geknakte lantaarnpalen, ontwortelde bomen, dreunende aanvallen op ramen en schuttingen......nog geen sneeuwstorm........Blijven maar hopen op een storm die zoetjesweg aan kracht gaat verliezen.......Met deze oude plaatjes uit een eerder aflevering mag u nog even griezelen met  de gedachte aan die mannen van vroeger,  in wankele scheepjes, vechtend tegen een waanzinnige zee, wetend hun families, vrouw en kinderen het vlagend striemende zand trotserend, op zoek naar bericht:  Op naar de Wurft....."ïs ter al nieuws? Benne ze behouwe'n"  Sorry voor die rijmelende zinnen.....zal het niet meer doen!!!!
Aan u de oproep doe voorzichtig vandaag.......geen mens willen we missen....keert allen dus veilig terug in uw persoonlijke haven! Zoals Jacobus Urlus bezingt in de vorige Blog-Aflevering van Noordwijkse Huizen.....
 

woensdag 22 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger: Jacques Urlus Goes Big Apple


uit:Op de hoogte jrg 20, 1923 [volgno 2]
·         01-01-1923 (schatting)
In het "Kunstnieuws" van het Rotterdamsch Nieuwsblad van 18 oktober 1915 is te lezen over 
"Jac. Urlus. optreden in New York:
"Naar wij vernemen, zal. Jac Urlus Vrijdag a.s. alhier aan boord van de „NieuwAmsterdam" naar New-York vertrekken. waar hij van November tot Mei alleenheerscher zal zijn in liet Duitsche heldentenor-repertoire in de Metropolitan Opera. De Wagner-Vereeniging Amsterdam - In de a.s. opvoeringen van Die Walküre door de Wagner-Vereeniging zullen optreden: als Siegmund. Vogelstróm; als Hunding. Wilh. Fenten: als Wotan. Walter Soomer; als Sieglinde. Maud Fay; als Brünnhilde. Edyth Walker; als Fricka, Bender-Schäfer; als  de acht Walküren. de dames Heeris von Saber. Menage Challa, Viotta-Wilson, Gimbrère, Wendelaar-Mader. Steelink. Bleyenburg en Dresden-Dhont."
Op de hoogte jrg 20, 1923 [volgno 2]
·         01-01-1923 (schatting) 
 Mocht u mee willen reizen met deze Noordwijkse ingezetene....... naar New York met de Nieuw-Amsterdam en/of de Noordam.....eind 1915 tot  mei 1916.....haast U  op 6 juni 1916 wacht Urlus  in Nederland opnieuw Tannhauser:  
"Men meldt vanuit Amsterdam: , Naar wij vernemen, zal de rolverdellng bij de uitvoeringen van Tannhauser door de Wagner Vereenging onder leiding van mr. Henri van Vloten, op 13 en 17 Juni as, de volgende zijn: Landgraff Paul Enpler. Tannhauser: Jac. Urlus." (bron de Arnhemsche courant van 05-09-1916)
Trotse Pauw tegeltableau  gered uit de niet meer bestaande Villa Kareol, ooit gebouwd voor Jacques Urlus v'óór zijn vestiging in Kareol te Noordwijk.
Nog even aandacht voor een spannende geschiedenis -verteld door © Tjako Fennema,

dinsdag 21 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger: JACQUES URLUSIn de Mail een vraag over een filmpje op YouTube over..........een wereldberoemde zanger uit Noordwijk.....Jacques Urlus.....Reden om het nog maar eens te bekijken.........veel geluidsfragmenten zijn er inmiddels te beluisteren ... gekrast en met ruisch.......een bijkomend (én voor velen een herkenbaar)  ouderdomsverschijnsel.......wel heel bijzonder!  " Wenn die Schwalben heimwärts zieh'n": Een supergevoelige smartlap gezongen door Jacques en Marie Rappold,  voor de eeuwigheid opgenomen op de machine

 in een vroeger leven zorgvuldig afgestoft door een vrolijk zingend Noordwijkse daghitje die jaren later nog vreesde haar stem onbedoeld vastgelegd te horen op de wasrol in Huize Kareol.........echt weer iets voor moeders zaliger.......veel te bescheiden!  En zo kwamen Jacques en Marie ten slotte in het verre New York terecht.........machtige carrière!

Jacques Urlus en The New Edison: Voorloper van de "Ster-Reclame, anno 1925: Muziek.

Zonder de minste aarzeling nemen wij in deze rubriek een bespreking op van The New Edison, * „the Phonograph with a Soul". Hetgeen dit instrument, voorzien van de nieuwste verbeteringen van zijn uitvinder zelf, Edison, ten gehoore weet te brengen wettigt dit volkomen. In smaakvolle, eenvoudige kast vervat, speelt het instrument zonder hoorn op platen van meer dan gewone dikte, die, volgens een speciaal procédé vervaardigd, gegarandeerd onbreekbaar , zijn. Daarenboven spelen deze machines niet met naalden, doch met een diamantje, dat één geheel vormt met de microfoon en daaruit niet kan worden verwijderd. Door de verbeteringen in deze instrumenten aangebracht is de klank ervan zóó zuiver geworden, ontdaan van alle storende bijgeluiden, dat men op een gegeven oogenblik rechtstreeks voortgebrachte muziek meent te hooren. In Amerika werd dit op geheel eenige wijze proefondervindelijk aangetoond. In de Carnegie Hall te Pittsburg zou de beroemde- sopraanzangeres, Marie Rappold, voor een talrijk, publiek zingen. Plotseling werd, terwijl zij zong, het licht uitgedraaid in de zaal. In plaats van de zangeres zong hoorde men de New Edison in een plaat, tevoren van een harer voordrachten gemaakt. Volgens de bladen van Pittsburg bleef het publiek in ademlooze spanning toeluisteren, in de meening Marie Rappold nog steeds te hooren. Toen het licht weder opging ontdekte het pas, dat niet Marie Rappold op het tooneel stond doch de phonograaf. De N. V. Sur. Boek- en Papierhandel, die de vervaardigende firma hier vertegenwoordigt importeerde het instrumt in eenige verschillende modellen, die alleen in grootte en uiterlijke uitvoering verschillen, doch in innerlijke Constructie en voordracht volkomen gelijk zijn. De New Edisons hebben nog dit voordeel, dat zij ook platen van gramaphoons kunnen spelen. Daartoe heeft men slechts het speciale Edison diamant-mondstuk te vervangen door een microfoon met naaldstelling, welke erbij geleverd kan worden. De klank dezer platen is dan aanmerkelijk beter dan op een gramaphoon, doch staat nog ten achteren bij die der Edison platen, bespeeld met het diamant-mondstuk. enkele malen organiseerden de importeurs een „concert" zoowel van klassieke muziek — met Urlus, Spalding, Rachmanioff etc. in de bezetting — als van luchtige dansmuziek, waaronder de Hawaiïaansche een geheel eigenaardige plaats inneemt. De groote toeloop daarbij bewees wel, hoezeer het uitgevoerde wist te boeien. Degenen, die den New Edison nog niet hoorden, kunnen wij een bezoek aan den agent' warm aanbevelen. Zij zullen zeker nog verrast staan en hunne verwachtingen overtroften zien. (bron; De Surinamer : nieuws- en advertentieblad: 26-04-1925)

zondag 19 februari 2017

De Intuïtie vaneen Noordwijkse Blogger: De Wijde Blik

Het origineel van deze foto vindt u met de aanduiding Belvedère  terug bij het fotoarchief van Erfgoed Leiden en omstreken. Al heel in het begin van het ontstaan van de Blog Noordwijkse Huizen. werd U  al vriendelijk gevraagd of enig persoon zicht had op de mensen van de foto.......iemand dacht aan van der Meer en een ander aan van der Weijden en het Boerenburgerlaantje zou de lokatie zijn..... maar de gouden tip is hier niet terecht gekomen.....jammer, moet nog eens in de oude boeken duiken......vooruit dus, doe nog eens gek en wees ook eens aardig voor uw "Personal Blogger" .........Dank u Wel!
Maar de aanhouder wint: Zeker als de bijnaam Noordwijkse Huizen is:  na een heerlijke wandeling langs de zee en een warme duik in het Erfgoed van Leiden en Omstreken en......er komt een plaatsaanduiding te voorschijn......
| Leidsch Dagblad | pagina 6
NOORD WIJK. Reeds geruimen tijd werd door het R.-K. kerkbestuur behoefte gevoeld om baar kerkhof te vergrooten. Eindelijk is men er toe over te gaan om heb stuk teelland achter de kapel der begraafplaats hiertoe in te richten. Het stuk land dat een grootte heeft van 250 R.R. wordt thans hiervoor in orde gemaakt. "......"
Het noodige zand hiervoor komt van het terrein aan de Sint Jeroensweg, waar voorheen een belvedère stond, maar niet meer toegangkelijk was (NOORDWIJK-BINNEN).
Doet u óók eens aardig voor uw personal blogger..... De opname dateert in ieder geval van ruim vóór 1923 dus de geboortejaren van deze kanjers varieert tussen 1888 en voor de jongste rond 1908......de hondjes zijn beslist jonger........denkt u nog even mee.......waar en wanneer dit al eerder is vermeld in deze blog.
Het antwoord komt weer van de eigen zolder........het leesbrilletje op de kop.....en het onvervangbare boek deel 2b Noordwijk-Binnen: De Historie van Noordwijk in Woord en Beeld, door Amsterdammer Ton Meijer zo uitstekend en uitbundig bijeengebracht.......kan hij het helpen dat Noordwijkers zo hardleers zijn? Nee......dus lees het na in zijn ISBN 978-94-90498-11-5

zondag 12 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Sneeuw


Verrassing! De muze van de  nacht heeft Noordwijk  gehuld in een smetteloos wit dek, een sneeuwdeken van wel bijna een vuist hoog.....Hoe mooi is dat...heldere herinneringen aan vroeger; aan prieken op de grent, aan prieken in de duinen, sneeuwbalgevechten en........ Hoeveel plezier gaf Noordwijk aan mijn kinderjaren..... geniet even met uw Noordwijkse Huizen mee.......Kan niet mooier toch?

Toch nog een vraagje aan de Noordwijkers........zo'n priekie, wie heeft er nog een voorbeeldje van.......bollenkistje????????
Geef de lage landen een pak sneeuw en een "Dutch Mountain".........meer plezier kun je voor een Noordwijker niet bedenken...blijer kun 1je ze daar niet krijgen!  Bewijs geleverd met deze mooie foto uit de krant van vandaag. Sfeer proeven!

donderdag 9 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger: Ome Jan

Een eenvoudig woninkje aan de Heilige Geestweg.  De straat , onderdeel van de zo genoemde "Pijpenbuurt", toont een zonovergoten laantje, een romantisch dorpsgezicht. Langzamerhand raken de huisjes in verval en komt er een bordje op met "Onbewoonbaar Verklaarde Woning". Tot tenslotte,  in 1972  de sloop komt en  ook de tegenovergelegen gelegen panden met de grond gelijk worden gemaakt. Het interieur van de afbraakwoninkjes vormen een ontroerende illustratie aan een lang vervlogen tijd.  Wat blijft er over van een lang leven?  Ontdek het zelf:  Een klomp met een zeiltje, een volle krantenhanger, een petroleumstelletje, een kacheltje, koffiebus, een groenterasp ...en vele andere waardevolle zaken....een lantaarn en een glanzende beker.....een zwijgend eerbetoon aan al die vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het bewaren van al die beelden .....geschiedenis van mensenlevens mogelijke gemaakt door Beeldbank Leiden, dank voor al die prachtige herinneringen!


Ome Jan 

Zou u het tweede deurtje vanaf de linkerkant binnengaan dan stond u midden in het huisje van Ome Jan (1874-1958), kruidenzoeker van beroep. Misschien werd er ook wel eens een haasje of konijntje verschalkt, gevangen in één van de Noordwijkse landerijen. Het huisje: Door de voordeur naar binnen was gereserveerd voor de notabelen zoals Mijnheer Kapelaan.  'Gewoon' bezoek kwam achterom, via de achterdeur die nooit op slot ging. Zo kwam je in het hart van het huis, klompenhok annex keukentje. Een pomp voor vers water en een altijd brandend petroleumstelletje. Daarop het zachtjes pruttelend keteltje met warm water.

Hij mocht graag over zijn belevenissen vertellen. Spannende verhalen. Over planten en dieren, vogels en vossenstreken, de duinen en andere avonturen van de natuur. Ome Jan kende ze allemaal. Als goede raad bij het afscheid riep hij ons na: "En zeg maar dat Oome Jan je werken geleerd heeft!"< Maar dat was misschien nu juist wel zijn zwakke plek want als we die regel thuis herriepen, klonk er een smakelijk gelach met....".nou dan kom je er wel!"

zaterdag 4 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger; een Monument voor de RoeireddersVraag nog maar even uw aandacht voor dit filmpje. Misschien is het u ontgaan.......maar het is afkomstig van slechts één oude foto waarop de Noordwijkse roeiredders staan afgebeeld. Het is een prachtig voorbeeld van kracht en ook van pijn. Winst en verlies. Verbeten koppen. De inspanning. Handwerk. Een roeiboot door de woeste branding roeien naar je  medemens in nood. Prachtige muziek eronder, de schipbreuk uit de Sheherazade, Duizen en één nacht,,,,,,,,,In Beeld: Herkenbare Noordwijkse koppen.....een van Beelen, een van Kan.....Je staat er een moment bij stil...... Bekijk ook nog eens de blog Noordwijkse Stranddingen......Al die treurige geschiedenissen, schipbreuken en slachtoffers.....
Het ontbreekt Noordwijk aan een monument te ere van al die redders en geredden en voor hen die het níet gered hebben..........laat Noordwijk eens met  haar gedachten stormen over iets gepast.......inscriptie in goud op snee.misschien iets om de vuurtoren mee te decoreren, die trouwste wachter van Noordwijk aan Zee........Ultiem respect voor het leven en werk  van de vissers bevolking van Noordwijk aan Zee lijkt zeer gepast........maak uw eigen  dorps referendum voor waardering. Deel dit verzoek  via uw gebruikelijke media.Doe mee?