zondag 13 mei 2018

Noordwijkse Inspiratie voor Moederdagtaart als geschenk voor Landsmoeder Wilhelmina


De Noordwijkse banketbakker  S.P.C van Wely is de ontwerper van de feestelijke taart., die hij  als lid van een deputatie van de  Nederlandschen Banketbakkersbond, in 1940 aan de jarige Koningin Wilhelmina mag overhandigen. Nog altijd draagt de
door hem  in de Hoofdstraat van Noordwijk gevestigde pattisserie zijn naam in ere, Noordwijkse Inspiratie!


H. M. DE KONINGIN ALS LANDSMOEDER GEëERD.

Zondag a.s. vieren we weer den Moederdag, duizenden kinderen zullen hulde brengen aan hun moede r en duizende harten zullen gelukkig zijn met deze treffende bewijzen van liefde en aanhankelijkheid. Ook onze Koningin, als Landsmoeder Is heden symbolische hulde gebracht door een deputatie van den Nederlandschen Banketbakkersbond. die op het Paleis Het Loo circa 12 1 .. uur het gebruikelijk geschenk, een taart, heeft aangeboden. Deze deputatie bestond uit de heeren W. Berkhoff, voorzitter van den Bond, S. P. C. van Weley, uit Noordwijk, de ontwerper van het gebak, N. Cohen uit Amsterdam, G. Baggerman van Rotterdam en A. Tolmeyer, van Arnhem. Voorts was de deputatie vergezeld van de koksjongens J. W.
C. Middelbeek, D. Büchele, A. v.d. Zande en A. Waals. Op het paleis Het Loo zijn de heeren ontvangen door den adjudant van H. M. de Koningin, gen. maj. D. Q. C. F. de Jonge van der 'Halen; deze verklaarde namens H. M. dat zij getroffen was, hoe het vorige jaar de banketbakkersbond in diverse steden taarten aan moeders heeft aangeboden, die op Moederdag in het Ziekenhuis werden verpleegd. De heer Berkhoff zette hierop nog het doel en streven van den moederdag uiteen. De taart werd door den koksjongen A. v. d. Zande overhandigd; het gebak is een amandeltaart en draagt het opschrift ,,Voor Moeder", met als eenvoudige, doch fraaie versiering een roos van marsepein. Op de doos was een kaartje gehecht met het opschrift ,Aan H. M. de Koningin. Onze Landsmoeder". Hedenmiddag heeft H. M. aan den koffietafel van het smakelijke huldeblijk geproefd.
De Moeder dag-taart, die. heden de Koningin is aangeboden.© Nieuwe Apeldoornsche Courant