zondag 24 april 2011

Paschen 1939

Paaschfeest tusschen de bollen Onverwachte drukte. Luister nog maar een keertje naar de prachtige ballade van Louis Davids, naar de bollen.

Een foto gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Heintje Davids in 1914 te Rotterdam. Van links naar rechts: zus Rika Davids, broer Hakkie Davids, bruid Heintje Davids, moeder Davids, bruidegom Philip Pinkhof (Rido), in uniform broer Louis Davids en twee onbekende familieleden.

 Zoo heeft het een het ander gecompenseerd: Doordat we een vroege Paschen hadden, waren de bollenvelden nog niet op hun fraaist en kon dit jaar nóg geen druk bezoek verwacht worden. Maar wat de bollenvelden alleen niet zouden hebben gekund, heeft het onverwachts fraaie voorjaarsweer tot stand gebracht: een voorjaarfeest in bollenland met daaraan verbonden een overdruk bezoek aan Noordwijk aan Zee.„Nog nooit in mijn lange practijk als hoteldirecteur te Noordwijk" aldus deelde een enthousiasteling ons mede hebben wij het met Paschen zoo druk gehad als dit jaar". Zoowel den.eersten Paaschdag als den tweeden, was het in geheel de bollenstreek een komen en gaan van bezoekers, waaronder reeds vrij veel buitenlanders, meestal groepen, die op het oogenblik toevalligerwijze toch in ons land waren: Finsche matrozen, het gezelschap Zwitsers, de Mercuriustrip door Franschen gemaakt maar, ook.reeds een weekend club Engelschen; 'die speciaal voor de bollenvelden (den grooten baren waren overgestoken In de Sleutelstad zelf heerste vooral tweeden Paaschdag een drukte van belang, eenerzijds dóór de vele bezoekers, die op hun heen of terugreis te Leiden pleisterden, maar ook doordat de gewoonte getrouw, vele Katwijkers, en Noordwijkcrs de  feestdagen „ln de stad" doorbrachten. Te Katwijk zelf was het echter vrij stil, daar ln het voorjaar de groote trek zich in hoofdzaak op Noordwijk concentreert.
Behalve de vele cafés en restaurants langs den weg alsmede te Leiden en te Noordwijk profiteerden spoor en tram van de drukte op de Paaschdagen. De Noord-Zuld-Hollandsche Tramweg-Mij had naar Noordwljk een kwartierdienst en naar Haarlem een 20minuten dienst ingelegd, en nog waren alle trams propvol.
Hoe somber het er in de wereld ook overigens moge uitzien, Paschen 1939 heeft althans voor de bollenstreek en verre omgeving een ongestoord voorjaarsfeest opgeleverd.

donderdag 21 april 2011

Coby Knoop is het Haasje

Coby Knoop is het Haasje, alleen met Pasen, maar toch, een meesterlijke een lekkere prestatie. Voor u ook hele vrolijke Paasdagen!

En vergeet niet Fifht Avenue in de gaten te houden! Er loopt altijd wel een Noordwijker rond of gewoon bij de vuurtoren, zie je vast ook nog wel een Noordwijker! Tot Ziens!

woensdag 20 april 2011

Olle Wanne Verbranne

Dit versje kunt u alvast uit uw hoofd gaan leren. "Heb je ook olle wannen/ Die we paasmaandag konnen verbrannnen, Of een bossien riet? Anners hewwe paasmaandag niet."
Wat een prachtige OUD-Noordwijkse traditie was die van  het Paasvuur op het Hoge Duin! U moet echt beloven dit linkje even aan te klikken en het al-OUDE verhaal nog een keertje te lezen.
Paasvuur op het Hoge Duin:
Prachtig gezicht moet het zijn geweest zo'n enorm brandend Paasvuur, ter ere van Ostera, de godin des lichts, op het hoogste duin van Noordwijk. U leest er alles over in Jan Kloos zijn 'Noordwijk in de Loop der Eeuwen' op bladzijde 16. In 1969 hadden ze het goed begrepen, eerst alle vuil verzamelen van het strand en het dan milieuvriendelijk verbranden....Wie zet zich in voor het herstel van deze traditie

dinsdag 19 april 2011

Pasen Koud en Warm

De ene Pasen is de andere niet, dat moge wel blijken uit de in de jaren 1951 en 1952 gegeven verslagen van de Paasdagen in Noordwijk. De ene koud en matig, de andere warm en overvloedig. Voor 2011 houden we het maar op de laatste: warm en overvloedig.


maandag 18 april 2011

Casino Paasdagen Open


Ook zo'n zin om de bloemetjes buiten te zetten met deze zomerse Paasverwachting of de beest uit te hangen, u kunt altijd nog als Paashaas de straat op! Eieren Zoeken? Kan!  Beide Paasdagen tot 2 uur is
Bar Dancing Casino in Noordwijk geopend: verder iedere vrijdag, zaterdag en zondag tot 1 uur. Ben benieuwd wel orkest de uitspattingen zal gaan begeleiden. See You in Bar Dancing Casino Noordwijk. Vrolijk Paasfeest! Maar houdt het stil!

zondag 17 april 2011

Wiener-Modeshow te Noordwijk aan Zee


Wiener-Modeshow Noordwijk aan Zee 1922
Na de  pracht en de praal van het Bloembollenfeest anno 2011 wordt u vandaagde Wiener-Modeshow vertoond. Gehouden op dinsdag 22 augustus 1922 in het Casino van Noordwijk met een enorme collectie Wandel,- Soirée,- Sport,- Mantelcostuums en Hoeden van de Firma's Jane & Tratner, Blanche, Ida Reich und Bruder en anderen uit Weenen, Karlsbad en Mariënbad: zes Wiener Mannequins zullen deze Toiletten tonen
Speciale show van de Wereld-Pletterijen Firma D.Schiff. Hermelijn, Persianer, Blauw-Zilver, en Polarvossen, Oppossum Pelsmantels, Capes en Stola's.
Na afloop Bal met Huisorkest Bela Ruha.

zaterdag 16 april 2011

Corso Noordwijk op You Tube

Nieuwsgierig geworden naar het Corso van de Bollenstreek in Noordwijk? Bekijk dan hier het op You Tube vertoonde filmpje! Mooi hoor!

Paaschvakantie aan Zee

Het Corso is langs getrokken. Het weer was prachttig en het was weer prachtig. Maar zo langzamerhand lijken de grenzen tussen het  Bloembollencorso van de Bollenstreek en het Rijnsburgse Bloemen Corso te vervagen. De geur van de hyacinthen bewijst dat vandaag het Bloembollencorso passeerde. Mooi. Nu nog even naar de mooiste file van Nederland kijken, morgen op de Koningin Wilhelminaboulevard en dan in volle vaart op naar de Pasen. Noordwijk! Eitje afzonderlijk op de rekening.

vrijdag 15 april 2011

Bollen, Bollen en Bloemen

Bollen en bloemen, bloembollen. Morgen is het weer dé optocht van het jaar! Er heerst al een gezellige drukte in Noordwijk en in Noordwijkerhout beleeft het Corso, -over één minuut precies-  om 21.00 uur haar première. Komt dat zien komt dat zien! Boeren, burgers en buitenlui, geniet van de bloembollencultuur en van de heren die het initiatief voor het feest namen in de grijze oudheid. Goed gedaan jochies!

donderdag 14 april 2011

Kleurenweelde en Kleurenfilm

Weet u misschien waar die kleurenfilm uit 1948 is gebleven? Heeft u hem al gedigitaliseerd! Mogen we dan meekijken op You Tube?

Kleuterschool op Kindercorso

Een aardige wagen van de R.K. Kleuterschool te Noordwijk, zeven dwergen en Sneeuwwitje omringd door frisse bloemen. Sprookjesachtig mooi! Was u een kleuter in 1948? Misschien was u dan wel die dwerg, of nog veel mooier: Sneeuwitje!

woensdag 13 april 2011

Hoogtijdag der Bollenvelden


Ze zijn nog net zo mooi als 80 jaar geleden: de bollenvelden bij Noordwijk! Komt dus allen kijken: pak de fiets, skeelers, rolschaatsen, de benen: maakt niet uit maar kom snuiven aan de hyacinthen, tulpen en narcissen. Ze staan allemaal in volle bloei! In ieder geval tot en met zaterdag, de dag van het Bloembollencorso van de Bollenstreek.Zie u daar om een uurtje of negen bij de vuurtoren! Genieten we samen! Maar heeft u pas tegen Pasen gelegenheid voor een bezoekje? Kan ook. U blijft van harte welkom!

dinsdag 12 april 2011

Juichende Groepen Trekken Door

Juichende groepen trekken door  Noordwijk! Noordwijk ontdekt zichzelf als bloemenbadplaats was het thema van het bloemenfeest anno 1937. Ben benieuwd wat het thema van 2037 gaat worden. Zoveel mogelijkheden alleen al gebaseerd op boektitels bijvoorbeeld: 10.000 mijlen onderzee, of Ali Baba en de 40 rovers, met van Speyk(straat) de lucht in;  ach een mens moet ook een iets verzinnen.....hoezo, slaat nergens op?


maandag 11 april 2011

Bloemenweelde en Bruine Boonen

In 1938 werd het bloemenfeest in Noordwijk nog uitbundig gevierd. Zo ook in de daarop volgende jaren. In het jaar 1941 trokken donkere wolken zich samen boven de bollenvelden:  de krant kwam met:
 "NARCISSEN, TULPEN EN HYACINTEN niet vervangen door erwten en bruine boonen
Ook dit jaar vele mooie tochten mogelijk 'DE BOLLENZONDAG' eenige weken na Paschen. Nu binnenkort het jaarlijksche bloemenfeest wederom duizenden bezoekers naar het bollen» land zal trekken, achtte de KNAC het raadzaam zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de vooruitzichten omtrent den bloei der verschillende bolgewassen en vooral omtrent het aantal der beplante velden.  Er liepen geruchten, dat het grootste gedeelte der door de typische hagen, omsloten velden en veldjes dit jaar in gebruik van de voedselvoorziening zouden zijn gesteld, zoodat narcis. tulp én hyacint zouden worden vervangen door bruine boon. grauwe erwt en wat dies meer zij. Ter geruststelling van hen, die zich hebben voorgenomen ook dit jaar den welhaast klassieken bollentocht te ondernemen, zij hier echter medegedeeld, dat eenige vooraanstaande bollenexperts nadrukkelijk hebben verzekerd, dat de teelt ten opzichte van het vorige  jaar dezelfde is gebleven. De bedoeling is dan ook, om in de eerste plaats voor de voedselvoorziening die velden in te schakelen, welke tengevolge van de in het najaar 1939 ingestelde teeltbeperking braak zijn komen te liggen. De totale afmetingen van het bloementapijt met zijn vele kleurschakeringen zullen dlt jaar dus zeker nlet kleiner zijn dan die van het jaar 1940.
Bloemenfeest op de Voorstraat te Noordwijk (1938)
Van vele kanten is gevraagd of het de moeite zou loonen om reeds met Paschen den traditioneelen bloembollentocht te ondernemen. Het laat zich hóoren dat het moeilijk, zoo niet ondoenlijk is, op deze vragen een afdoend  antwoord te geven daar zulks geheel afhankelijk is van de weersomstandigheden. Volgens de experts kan in het algemeen worden aangenomen dat, indien de week vóór Paschen zacht zonnig weer brengt, verschillende narcissoorten gedurende de feestdagen in bloei zullen staan.
Voor den liefhebber valt er dan reeds het een en ander te bewonderen doch van de boeiende kleursehakeeringen welke aan de bloembollenstreek heinde en ver haar wereldreputatie hebben verleend, valt met Paschen zeker nog niet te genieten. Bij doorgaand zacht weer zal de mooiste periode ongeveer tien tot veertien dagen na Paschen vallen, zoodat ln dat geval de Bollenzondag dan vermoedelijk op 2 April zal vallen."
uit: Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad Datum,: 08-04-1941, Avondeditie

zondag 10 april 2011

Noordwijk Bloemencorso 1940

Bloemenfeest Noordwijk 1940
Te Noordwijk werd Zaterdag een groot bloemencorso gehouden. De Kleurige optocht met zijn verschillende details, waarvan eenige van schoolse aard, trok de belangstelling van zeer talrijke toeschouwers. Het jaar was 1940.

zaterdag 9 april 2011

Chalet of Jachthuis

                   

                    

                   

                                      
                                     


vrijdag 8 april 2011

Beuk en Farah DibaAllemaal mee met de bus van Beuk: Hop on Hop off. Naar de Keukenhof  of naar Panorama Tulipland bijvoorbeeld voor dat oeroude schoolreisjesgevoel. Mag Farah Diba (de Azerbeidzjaanse weduwe van Mohammed Reza Pahlavi, de laatste sjah van Perzië/Iran) óók weer mee. Leuk! Verheug me op het weerzien!

donderdag 7 april 2011

Kapitale Bouwmanswoning Kijkduin


Met de bovenstaamde openbare verkoop van de kapitale bouwmanswoning, vanouds genaamd 'Kijkduin", met de daarbij behoorende gebouwen en ongeveer 28 hectaren best wei- of hooi- en bouwland, benevens het eeuwigdurend erfpachtrecht van een perceel duingrond, groot 4 hectaren, alles gelegen onder Noordwijk in den Noordzijderpolder. Te veilen in 12 perceelen, wordt vast niet het op de foto afgebeelde hotel-pension-huis Kijkduin bedoeld.
   

woensdag 6 april 2011

Zonneheuvel, Seehorst, Residence Astrid, Les Dunes

Villa Zonneheuvel werd Villa Sonneburch, maar toen? Wat is het geworden? Seehorst, Residence Astrid of Les Dunes? Wie het weet mag het roepen!

dinsdag 5 april 2011

Rioolkwestie Woensdagsche Wetering

Een rioolkwestie te Noordwijk! De uitspraak luidt dat de Gemeente moet ophouden met het afvoeren van stoffen die stank verspreiden in de Woensdagsche Wetering.  Dat alles in het belang van de heer L. de graaf van Limburg Stirum en zijn landgoed Offem. Dan maar een nieuw riool aangelegd op het eindpunt van de wetering bij de St. Maartensbrug, hoek Pickéstraat en Vinkenlaan.