woensdag 26 februari 2014

De Helmhorst-Wisselbeker

Villa Helmhorst, Noordwijk aan Zee
Om de Helmhorst-Wisselbeker wordt sedert 1920 op de Noordwijkse strijd geleverd. Mocht het inmiddels een zoekgeraakte wedstrijd zijn geworden, is het nu de hoogste tijd om de traditie nieuw leven in te blazen. Op zoek dus naar een beschermheer. Een eervolle taak die mooi in handen kan worden gegeven van de huidige bondscoach Louis van Gaal......ach en meer van het edele golfspel dan een proefles met een "Kaik die Ball" en een  groot aantal misslagen moet aan Noordwijkse Huizen maar niet besteed worden -geen enkel talent!
Maar zo verging het in het verleden met de Helmhorst - Wisselbeker:
 • Dinsdagmiddag, 3 September 1929 (Golfweek), is door den heer W. Redelmeier een mooien antieken „Helmhorst Wisselbeker" uitgeloofd, welke 3 maal achtereen dan wel 5 maal in totaal gewonnen moet worden voor definitief bezit.
 • 8 September1931, 1.30 uur n.m.: Helmhorst-wisselbeker; open voor dames en heeren. Eclectic Medalplay 18 holes.
 •  Dinsdag 6 September 1932, 1.30 uur: Helmhorst Wisselbeker. Open voor Dames en Heeren. Electric Medalplay 18 hole
 •  2 Sept. 1934, Helmhorst-wisselbeker, eclectic medalplay, 18 holes, Noordwijksche golflinks, wedstrijden om den Helmhorst-Wisselbeker, 51 deelnemers, eclectic over de oude negen holes. Tweemaal werden rondgegaan. Het beste resultaat van elke hole werd geteld en een-derde van de handicap afgetrokken. Ondanks het feit, dat hij op één der holes nog een 7 moest laten noteeren, wist P. Ramaer (10) den eersten prijs te winnen met het goede resultaat van 29-V3 netto. Om den tweeden en derden prijs wordt overgekampt tusschen R. de Gorter (18) en G. Heunkensfeld Slaghek (12) met 31 netto. Mevr. W. de Bruine Groeneveldt (14) werd vierde met netto 32 ‘3.
 • 1935 Noordwijksche Golfweek: WAT KOMEN GAAT:  Het programma. Zooals elk jaar heeft de Noordwijksche Golfclub ook dit jaar weer een schitterende golfweek in elkaar gezet, waarmede het Nederlandsche zomerseizoen wordt besloten. Het programma luidt dit jaar als volgt: 3 Sept. Helmhorst-Wisselbeker, eclectic medalplay 18-holes voor dames en heeren;
 • De wedstrijd om den Helmhorst Wisselbeker — een eclectic medalplay onder handicap — werd voor het eerst sedert zijn instelling — vijftien jaar geleden — over de eerste (de „nieuwe") negen holes van de baan gespeeld, een verandering welke door de deelnemers zeer werd geappricieerd. Tot dusverre werd er steeds over de tweede negen holes gespeeld. Het resultaat was, dat H. Baanders (30) met netto 32 won. De replay om den tweeden prijs werd gewonnen door Jhr. W. v. d. Does (19), die zich na een succesvolle hockeyloopbaan thans ernstig op golf schijnt toe te leggen.
 • 07-09-1936  Helmhorst-wisselbeker: eclectic medal-play: I.Zooals ieder jaar organiseert de Noordwijksche Golfclub met zijn actieven secretaris den heer A. Eyken, in de eerste week van September de bekende Noordwijksche golfweek. Met het weer treffen de organisatoren het tot dusverre uitnemend. Reeds kunnen wij de volgende resultaten vermelden. 18 holes tegen bogey met bisques naar keuze: I. Mevr. Graswinckel (23) 6 up; 2. J. J. Nieuhuys (15) 5 up.

Maar laat de spanningen vooral niet al te hoog oplopen. Laat de M.E. maar thuis. Kijk dan nog liever een stukje video met Noordwijkse Tante Gras en ome Bert de Jong in de hoofdrol bij de speelfilm "De vierde man". Gezellig!

dinsdag 25 februari 2014

Doet IE Ut

Doet IE ut of doet IE ut niet? Hij doet het niet....of is het een zij? Blogger-Systeem heeft er geen zin in vandaag! Letters OK maar plaatjes.....ho maar....morgen misschien beter...zie u dan!  Om toch iets over de Noordwijkse Geschiedenis Lezen? Staat een stukje in het Leidsche Lieverdje vandaag...ook leuk!
Gelukkig IE doet ut weer! Hier het krantenartikel over de "Noordwijker die van wanten wist!"

maandag 24 februari 2014

Noordwijk, Terug naar School

Vandaag houden we het simpel. Terug naar school. De lagere school! Rekenen, taal, tekenen en voorlezen. Wie kon er beter vertellen dan de meester uit de derde klas. Schipbreuken en piraten. Bij de juffrouw in de vierde meesnotteren met Stijfkopje. Niks DIGI-bord, gewoon ouderwets handwerk voor alle kinderen. Rangen en standen waren uitgesloten. Onderwijs voor iedereen. Tafels dreunen en leren schrijven met een kroontjespen. Aap, noot, Mies en Teun. Wie kent ze niet! U niet......te jong voor deze rubriek.....maar voor al die anderen een overzicht van scholen die al uit het straatbeeld zijn verdwenen met als laatste het enige daarin nog resterende exemplaar...... toen nog gelegen in de vrije ruimte tussen de twee dorpen.Wens u veel mooie herinneringen!
Noordwijk, Schooltje bij de Hoofdstraat

Noordwijk, Openbare School St.Jeroensweg

Noordwijk, School met de Bijbel


Dr. de Visserschool
 
Noordwijk, Zusterschool/
RK. Meisjesschool


Noordwijk, RK Jongensschool

Noordwijk, Christus Koningschool

Noordwijk, Finse School
Noordwijk, Witte School

zondag 23 februari 2014

Remotus, Royaards en Polak

Lees meer over het herstellingsoord Remotus: Delpher Tijdschriften - De Hollandsche revue jrg 10, 1905, no 7, 23-07-1905
 Karikatuur van Willem Royaards
Maker: tekenaar: Koster, Pieter Paul 
Willem Cornelis Roijaards (Amsterdam, 21 januari 1867 - Menton, 24 januari 1929) is al ernstig ziek als hij in september 1927 herstel zoekt in het rustoord Remotus, gelegen op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout. Willem Royaards acteur, regisseur en toneelleider is in 1886 bij de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel gekomen, het gezelschap dat speelt in de Stadsschouwburg en het Grand Théatre te Amsterdam en blijft het gezelschap trouw tot het in 1925 wordt opgeheven. Hij huwt achtereenvolgens de actrices Josephine Spoor en Jacqueline Sandberg (1876-1976). Eind december 1928 vertrekt de ernstig zieke Royaards naar Zuid-Frankrijk in de hoop er genezing te vinden. Zijn dood op 24 januari 1929 komt niet onverwacht. De kranten -in diepe rouw- vullen hele pagina's met herdenkingsartikelen .
Bij Huize Remotus komt hij  in de zorg van zuster Jeanette Elizabeth Polak die al in 1917 in Remotus is gearriveerd in gezelschap van haar vader Sam Polak Jzn.( Samuel Polak zoon van Joseph Abraham Polak en Esther van Goch, geboren12-01-1855 te Rotterdam). Vader Sam is van vele markten thuis. Geboren in Rotterdam, gehuwd met een Groningse, vader van 3 kinderen, van beroep expediteur en in zijn vrije tijd getalenteerd violist. 

Mathenesserlaan 364A, Rotterdam
Ook de flinke keukenmeid kan geen redding bieden, mevrouw Polak-Catz komt te overlijden in 1911.
 
Met een jongen erbij voor Loop- en  licht Schrijfwerk kan Vader Sam meer tijd besteden aan zijn hobby: De VIOLONCEL. Zal mooi geklonken hebben in die mooie lichte serre van Remotus. Gezellig aan de koffie!

zaterdag 22 februari 2014

Remotus Revisited


Hoe zou dat nu toch komen? Noordwijkse Huizen biedt u een verhaal over een prachtige villa en vaak duurt het daarna niet lang of je komt het gebouw tegen in de verkoop. Ook nu weer is dat het geval met Huize Remotus, voor de vraagprijs € 3.400.000 k.k.  kunt u het vorstelijke verblijf bezitten.... Zegt u natuurlijk: koop het dan zelf! Ja, de pecunia hé. U weet het van Noordwijkse Huizen en de Staatsloterij, het is een slecht huwelijk......je zou zelfs van een vechtscheiding kunnen spreken. Er moet altijd geld bij!  Maar goed. Terug naar Remotus. Een vrije vertaling uit het Latijn luidt:  "Niet naast de deur" en dat is heel aardig bedacht, immers naar de bebouwde kommen van zowel Noordwijk als Noordwijkerhout, is het een flinke tippel. Geestig persoon dus die bedenker. Misschien was het wel mejuffrouw M. Elink Schuurman die in 1909 Architect K.P.C. de Bazel de opdracht geeft een woonhuis aan de Groene Weg op de grens Noordwijkerhout/Noordwijk te ontwerpen. Mocht het nu u wel lukken om eigenaar te worden, vraag Noordwijkse Huizen dan eens op een bakkie, gaan we samen van al dat moois genieten. Vertel ik gelijk nog één keer dat verhaal van honderd jaar geleden over mijn tante Leni, die een blauwe maandag deel heeft uitgemaakt van het personeel van Remotus. Niet voor lang,  want klaagde de twaalfjarige dienstbode in spé, dat ze onderweg naar haar werkkring lastig werd gevallen door die pestkoppen,  rotjongens uit de "Elf Huizen" ! Haar moeder had een luisterend oor.  Ze mocht op zoek naar een andere dienst! Maar wat mij betreft, bakkie doen blijft dus staan! Mailen mag! noordwijksehuizen@gmail.com
meer Remotus: 
 1. Huize Remotus te Koop
 2. Huize Remotus
 3. Parkhotel;
 4. Remotus en de Verwarming  

vrijdag 21 februari 2014

Niet Vergeten Hoor


 Niet vergeten hoor: als straks alle prijzen en subsidies zijn verdeeld en er weer een of andere achtentachtigtig jarige herdenking stichting badplaats wordt georganiseerd zul je zien en beleven dat uitsluitend Burgemeester Pické en hotelbaas Tappenbeck worden genoemd........Adriaan Willem Weissman zal wel weer worden vergeten......dus beste organisatoren van evenementen......mag er ook een beetje aandacht komen voor de architect van de badplaats Noordwijk.....niet vergeten hoor!