maandag 31 augustus 2015

De Competitie, Noordwijk 31 augustus

 Botto Wiglius Schultetus Aeneae

Het is geen onknappe kerel die de blog  vult van 12 september 2012  als de schrijver van de aanklacht tegen de burgemeester van Noordwijk.  Het is zijn geboortedag, 31 augustus 1844....Het is misschien al lang geleden.......toch nog maar een keertje ter herinnering......

Botto Wiglius Schultetus Aeneae wordt op 31 augustus 1844 geboren te St. Jacobiparochie. Hij blijkt in zijn latere leven kampioen te zijn in het schrijven van ingezonden brieven aan de Media en er zelfs hele publicaties aan te wijden. Hij is ook zeer verbolgen over het gedrag van den burgemeester van Noordwijk, mr. H. graaf van Limburg Stirum, door de auteur betiteld als "Een ridder van de droevige figuur".
Schultetus Aeneae, dan arts in Noordwijk en de burgemeester aldaar Van Limburg  Stirum maken elkaar het leven zuur;  de issue is de benoeming van een al dan niet rooms-katholieke gemeente-geneesheer te Noordwijk (dr. J. van Nes). Aeneae beschuldigt de burgemeester van despotisme. De burgemeester beschuldigt Schultetus Aeneae van chantage. In 1888 vertrekt Schultetus Aeneae uit het dorp en vestigt zich in Den Haag. Daar houdt Van Limburg Stirum  tegen dat Dr. B.W. lid kan worden van societeit De Witte. Meer genoemde hoofdpersonen zijn: dr. Kervel, E. de Groot, mr. Pape, mr. W. Thorbecke, mr. Vaillant. Zo wordt dan het gedrag van den Burgemeester van Noordwijk Mr. H. Graaf van Limburg Stirum gebracht voor de Rechtbank der Publieke Opinie!


In een uitvoerig adres onderwijst hij de Raad der Gemeente op het nadelige van het vervoeren van lijken van de ene begraafplaats naar de andere. De Raad houdt zich op de vlakte en gaat over tot de orde van de dag.
Hieronder één voorbeeld van een publicatie, de overige honderd worden u voorlopig nog eventjes bepsaard.

zondag 30 augustus 2015

De Competitie, Noordwijk 30 augustus, Hoek Moelstraat, Sint Jeroensweg, Wilhelminastraat en Bezorgers

Noordwijk Binnen is het doel van ons bezoek op deze stralende zondag aan het  einde van de zomer. U krijgt nog meer tractaties. Wat te denken van deze prachtige foto's gemaakt op de  hoek van  de Molenstraat op de kruising van wegen met de Sint Jeroensweg, Wilhelminastraat en Scheveningsestraat. Die  auto op de achtergrond. De er naast geparkeerde broodkar. De brievenbus voor  bakkerij "De Verbetering" en  die  twee verkopers op de voorgrond?  Wat staat op hun wagentje? De " Landbouw" misschien?
Wie staan daar aan  de  overkant voor  de sigarenwinkel van? Was het toen ook  al een Vink die de zaak bestierde? Stond er toen al een instrument met een vlammetje bovenop voor het aansteken van een tabak product......hoe werkte dat eigenlijk? Op een gasbrandertje?  Oma met kleinkind aan de hand maakt een praatje met de melkbezorgster en in de mand van fietser zal wel te bezorgen vleeswaren  liggen. Die deftige met hoed en stok flanerende heer is op pad o m een nog nettere dame een bezoek te gaan brengen!
Ietsje verder in de Molenstraat treft u weer een melkbus aan. Dit keer vervoerd in een hondenkar. Trekhonden waren in die jaren een vaak gebruikt transportmiddel.......er werden zelfs wedstrijden gehouden....kampioen trekhonden. Laat de "Partij voor de Dieren" het maar niet horen.
Tot besluit dan nog de beide prenten in het geheel afgebeeld, kunt uzelf naar de details zoeken, heel veel plezier gewenst vandaag. 
Erfgoed Leiden en Omstreken (bron)

zaterdag 29 augustus 2015

De Competitie, Noordwijk 29 augustusVandaag gaat Noordwijkse Huizen even op visite  bij de feestvierende buren van Katwijk aan de Rijn. De blauwe tram zien en er een ritje mee maken. Jammer dat de tram niet mee rijdt.......zou toch een ideale strandpendel zijn......én  een toeristische attractie in een keer......ook ideaal voor het publiek dat ons "Papendal" aan Zee gaat bewonderen,  Nu of in een nabije toekomst misschien....Gratis tip en stimulans voor meer glamour in  de badplaats wethouders van Duin en Salman......maar  voor het zover is, eerst een terugblik op de tram in Noordwijk, 186 foto's lang kunt  u gaan genieten....met dank aan de maker, met gedeelde nostalgie.....

vrijdag 28 augustus 2015

De Competitie, Noordwijk 28 augustus, Zelle, Mata Hari en Hotel Rembrandt


Hotel Rembrandt


Ook in de dertiger jaren was het niet eenvoudig om te bedenken waarheen de reis je moest voeren. Maar uiteindelijk viel dan toch de keuze op Noordwijk. Gezellig bij dir. Zelle (familie van Mata Hari ?).

Kon niets verkeerd gaan. Of toch? Het hele hotel gesloten wegens roodvonk.

Roodvonk! Kom daar vandaag de dag nog eens om. Voor een beetje NOROvirus wil er nog wel eens een Cruiseschip worden opgelegd, maar een héél hotel sluiten én ontsmetten voor een beetje  uitslag? .....ongehoord! Nu we het toch over boten hebben. Voor u nog maar eens het onwaarschijnlijk mooie verhaal van de eigenaar, van  Beuningen uit Rotterdam, van  het zeilschip de Vigilanter  die met zijn boot  op het strand van Noordwijk aanland om vervolgens een poosje in het hotel zijn intrek te nemen..........zoveel leuks brachten de badgasten in  Noordwijk aan!

Rembrandt en de Vigilanter

Uw Noordwijkse Huizen duikt voor vandaag maar eens in een ander blog dat over Noordwijk gaat. Het is STRANDINGEN en toont u eeuwen van vaak ten hemel schreiende rampen die zich zonder uitzondering allemaal afspeelden voor uw eigen Noordwijkse strand. Dus klikken en kijken . U mag het bestaan van die blog ook best doorvertellen aan uw Noordwijkse vrienden....dubbelklikken is in dit geval toegestaan!
Nu wil het geluk dat juist in de aflevering van gisteren een mooi verhaal staat over  dé van Beuningen uit Rotterdam die per jacht naar zijn hotel in Noordwijk reisde. Sportief én luxe, dat dan weer wél!  Dat hotel was het Rembrandt, het hotel dat u aantreft op de tekening in de header van de blog Noordwijkse Huizen. Zo dit hele verhaal is alvast rond.

Maar dan komt het: niet alleen een gebouw kan als monument worden beschouwd, de overlevering die bij dit jacht hoort kan ook zeker als monument worden aangewezen. De krant er eens op nageslagen en lees je hoe dapper het jacht én zijn opvarende zich hebben gedragen. Lees het met minstens zoveel plezier als waarmee Noordwijkse Huizen deze hele verzameling voor u bij elkaar heeft gezocht en lees over het einde van dit varende monument. 


Met dank voor de geleende foto'sdonderdag 27 augustus 2015

De Competitie, Noordwijk 27 augustus, De Vonk......Oud en Doesburg........Monument

Als  trouwe lezer van de blog  Noordwijkse Huizen heeft u het antwoord klaar  op de vraag Waar dit fraaie glas en lood raam zich bevind.......
U wist het na één oogopslag het is De Vonk.

De Vonk


Jos van Gelder-Hageman gaat in 1938 één week naar huize De Vonk in Noordwijkerhout op de grens met Noordwijk.
"Voor mij was het als kind heel bijzonder om een week naar zee te gaan, want we gingen niet vaak de stad uit. Dus het was heel leuk om met buurtkinderen met de bus weg te gaan. De kosten herinner ik me niet meer. Er waren vier kamers waar je met een stuk of vijf kinderen lag; De Vuurtorenkamer (daar zag je het flitsen langs het plafond) en de Duinkamer, met uitzicht op de duinen. Iedere avond zaten we te zingen(uit: Kun je nog zingen, zing dan mee) in huize De Vonk en we studeerden een toneelstukje in. Op donderdagavond kwamen je ouders dan kijken. Toen wilde ik eigenlijk mee terug! 's Avonds was er kampvuur en het eten was in principe wel goed. Je moest eerst een bruine boterham en dan pas een witte... De watergruwel vond ik niet lekker, maar gruwelijk! Op het strand deden we balspelen en ik weet nog dat ik een geel wollen badpak had dat ik niet mooi vond. We kregen broodjes en limonade en wandelden van Noordwijkerhout naar het strand in Noordwijk."

Vacantie- en Zondagshuis van de Vereeniging 'Buitenbedrijf' onder Noordwijkerhout. Drie kwartier loopen van station Piet Gijzenbrug. Een kwartier van de derde tramhalte van Noordwijk-Binnen.

Een uitvoerige beschrijving van het project 'Vacantiehuis De Vonk ' te Noordwijkerhout van de hand van J. Gratama verscheen in 1920 in 'Klei'. Het is een schepping van de architect J.J.P. Oud en Th. van Doesburg ontwierp in 1917 op verzoek van Oud de aankleding. Fabrieksarbeidsters en arbeidersmeisjes waren de eerste bewoonsters. Een rijke schakering aan bewonenden bevolkten het huis door de jaren heen. 
Nu is het gebouw een kinderdagverblijf en nu valt het onder de zorg van projectontwikkelaars. U kunt het huren, geloof ik. De toekomst...... een vraagteken!

De Vonk, Kindervilla


Gebouw 'De Vonk' schepping van de architect J.J.P. Oud en kunstenaar Th. van Doesburg wordt Kindervilla. U leest het in het artikel uit het 'Leidsch Dagblad' van 27 augustus 2009. Mooi, denk je, inspirerend gebouw voor de opvang van kinderen. Maar diep in je hart vrees je dat door commerciële verwikkelingen het einde van het gebouw in zich komt. Heeft iemand al maatregelen genomen om dat te voorkomen? Is het aangewezen als Rijksmonument? Zo niet hoe maak je het tot Rijksmonument? Laat iedereen zuinig zijn op deze schepping van Oud. Het is het waard om beWAARD te worden. Groot Noordwijk, let op uw zaak
Tot slot  nog even uw blik richtenop  het glas in lood, weet u het nog?

Glas-in-Lood in Noordwijk


 De Leidsche Glashandel mag het product glas leveren, bedoeld is waarschijnlijk het gewone vensterglas en niet het mooie handwerk van het glas-in-lood  en gebrandschilderde zoals het ook nu nog wordt gemaakt bij het  Utrechtse Atelier:   Glas en Lood in de Domstad . De recent gerestaureerde villa Marezate in Noordwijk aan Zee ziet haar interieur gesierd met fraaie raampartijen naar voorbeeld van de Tsjechische kunstenaar Alfons.M. Mucha.


Een ander voorbeeld van fraai glas-in-loodwerk van de hand van de kunstenaar H.H. Kamerlingh Onnes  is te vinden in het trappenhuis van het gebouw "De Vonk" , gelegen op de grens tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. 
Nieuwsgierig geworden naar het Rijksmonument "De Vonk" kijk dan hier. Gewoon in uw eigen kantlijn de Vonk aanklikken kan ook. U zult zien; ook verfrissend en verrassend!
De in 1927 voltooide RK. Sint Jeroenskerk kent een groot sterraam. "Hierin is glas-in-lood vervat en het bevat de afbeelding van den Heiligen Jeroen, aangevuld met de meest helle kleuren, wat bij helder weer of beter nog wanneer de zon er op schijnt, een prachtig effect geeft."

 Het lichaam van Sint Jeroen wordt in processie overgebracht naar Egmond

woensdag 26 augustus 2015

De Competitie, Noordwijk 26 augustus

Herberg Het Land van Belofte.

U kunt bij Leendert van Berendregt te Noordwijk aan Zee, een Herberg kopen. Geen slecht idee! Misschien gaat het wel om de Herberg "Het Land van Belofte" gelegen aan het Calisplein waar gebruik kan worden gemaakt van de kaatsbaan. Moet daar ergens nog een verkoopakte van hebben. Zal eens voor u zoeken!Soort voorloper dus van het Oude Palace-Hotel. Hierbij een afbeelding van het dorp uit die tijd, mét die Herberg én de woning van Leendert van B.'

Calisplein Noordwijk aan Zee 

Mooi toch, dat durrepie in  de duinen.....heb  vandaag  zin in een blikkie  braam zoeken......gaat  u  mee.......ouwe plunje aan en lekker zwerven  door het duin, net als vroeger! Bramen plukken.

zaterdag 19 februari 2011


Bramen én Jongens zoeken


Ze zullen wel teruggevonden zijn mag je hopen want bramen zoeken was één groot avontuur. Met jampotje en emmer en veel familie en buurkinderen de duinen in en dan maar worstelen door de struiken met die venijnige doorns. Bij thuiskomst ging moeders aan de slag, de groene onrijpe, de takjes en andere ongeregeldheden werden er uitge"lezen" en dan gingen de pannen op het vuur. De winterse gezondheid was weer veilig gesteld met bramensap op de kelderplank. Nog een klein half jaartje en u bent weer aan de beurt! Leuk en lekker!
Moe maar voldaan  met een  emmertje vol braam keren we   terug naar het oude dorp.......voor een  heerlijke traktatie..... pudding met bloei...!

Het blijven prachtige prentjes: Noordwijk op Zee op zijn mooist met kerk en rijke huizen gegroepeerd rondom het Calisplein en wilt u er álles over weten ga dan even naar
  Trouwens, nog een vraagje aan u. Is dat robuuste huis op de voorgrond met dat hele lange achterwerk de herberg waar ooit "De Vergulden Waegen" uithing, die herberg die nog veel eerder de prachtige naam droeg van "Het land van Belofte" ? Moet toch die akte nog een zoeken.......