donderdag 31 mei 2012

Altijd Schijnt de Zon in Noordwijk

Le Soleil d'Or, om het maar eens op zijn plat Noordwijks te zeggen. Altijd schijnt de zon in Noordwijk: Vandaag dan precies eens een keer een beetje minder, maar, de regen is al weer opgedroogd, dus het gaat allemaal weer helemaal goed komen. Badhotel Zeerust heeft een ZONINSTALLATIE. Ook dat is niet mis en Dr. A.C. van Swol heeft hem eigenhandig in werking gezet! Helemaal top! Toch maar eens een afspraakje maken! Hoewel, klinkt wel een beetje Dr. Frankenstein, een luguber verhaal met zo'n bliksemschicht, een beetje de Rocky Hororshow. Was u er ook bij, toen in Londen, bij de hipste show van de seventy's. Uw "Huizen"wel. Onvergetelijk!

woensdag 30 mei 2012

Vermist naar Noordwijk aan Zee


De Weduwe Borski

Helemaal verdwenen was de brief: "VERMIST: Eene op den 17den dezer op den Post te 's Gravenhage, eigenhandig bezorgden BRIEF naar Noordwijk aan Zee, inhoudende een Coupon van ƒ 12:50, verschenen 1 April 1834, zijnde No. 3 van 't Certificaat N°. 219, groot ƒ5OO, 5pCt. Werk. Schuld, ten name van KETWICH en VOOMBERG en Wed. BORSKI, hiervan de noodige aangiften gedaan zijnde, gelieve de tegenwoordige Houder dezelve niet in betaling te geven, maar zich te adresseren onder Letter K, aan den Boekkooper A. van HOOGSTRATEN Jr. , te 's Gravenhage." Nu had de weduwe Borski, een gehaaide zakenvrouw,  het geluk dat ze schat en schatrijk was, ze zal het aandeeltje nauwelijks hebben gemist, maar waar is die vermiste brief nu toch de mist ingegaan. Misschien kent iemand nog uit overlevering een familieverhaal van een eensklaps schatrijk ( f 12:50. )geworden Noordwijker.Blijf benieuwd. Wil de eerlijke vinder zich nu melden? Zo ongeveer heeft het er uitgezien!


NB: Mevrouw de Weduwe Borski krijgt in het jubileum jaar van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden 2013 extra aandacht in een artikel in de Leidsch Dagblad, u leest het hieronder.

dinsdag 29 mei 2012

Poppenkast in Pension Noordzee

Het is altijd feest in Pension Noordzee. Muziek, Vuurwerk, Poppenkast, een Bazaar en Duitsche badgasten, wat kan een pension zich nog meer wensen? Geen crisis te bekennen!
De Heer F.H. Baalbergen slaagt in 1934 glansrijk voor het drogistdiploma van den Algem. Nederl. Drogistenbond en daar zou heel Noordwijk aan Zee nog jarenlang plezier van hebben!

maandag 28 mei 2012

Pinksteren


Kiteboard Open in Noordwijk

Pinksterdrukte op het Noordwijkse strand. De Kiteboard Open én het prachtige weer trekken veel bezoekers. Er kunnen altijd nog wat bezoekers bij, dus kom ook genieten van alles wat een zomers Noordwijk te bieden heeft.
Pinksterdrukte

"En nou eis ik rust en stilte!"

zondag 27 mei 2012

Straatzanger op een Mooie Pinksterdag

Straatzanger met mooi weer en een nog veel mooiere stem zong hij 7 guldens bijelkaar. Zou uw Noordwijkse Huizen nooit Lukken! Zingt zo vals als een Indiaan op een songfestival! Zero points ! Dan maar liever zwelgen in het verleden: Leen Jongewaard en André van den Heuvel: Op een Mooie Pinsterdag - en dat is het vandaag zeker.

zaterdag 26 mei 2012

's Zomers in Noordwijk

Geniet van de fraaie zomerse Pinsterdagen in Noordwijk. Genoeg te doen en vooral: gezellig!

Het Schaaktournooi te Noordwijk

Mama Keres tenminste zag haar beroemden zoon niet zonder bezorgdheid naar het strand van de Noordzee vertrekken. De heer Schmidt arriveerde in een bontjas, waarvan hij aan den Noordpool veel plezier zou hebben gehad.... het geviel hem echter, dat Leidens "blauwe tram"te Noordwijk aankwam tijdens intense zomerwarmte. Op het terras speelden de mannen een partijtje bridge, ter ontspanning.

vrijdag 25 mei 2012

De Schoolrevue

 Bent u ook naar de feestrevue geweest die ter opluistering van het 25-jarig bestaan der Willibrord (ULO)-Mavoschool te Noordwijk werd gehouden? Uw Noordwijkse Huizen was er niet bij: dat is zeker. Ooit was de school al punt van aandacht  maar verder treft  "NH" niet veel fotomateriaal aan in de kranten.
Altijd gulle Gill heeft nog een opname te bieden in de aula maar weinig Revue: het lijkt hier meer op een repetitie van het Parochiekoor van Sint Jeroen onder leiding van geheel op rechts, Bert Laros. Wie het weet mag het roepen: noordwijksevillas@gmail.com

Blauw Bloed, Blauwe Vlag

Kroon-Prins Willem Alexander zelf hees de Blauwe Vlag in Noordwijk. Blauw Bloed, Blauwe Vlag!

donderdag 24 mei 2012

Gedistingeerd Autokerkhof

 Als Dr. Wolvius in 1933 opdracht geeft aan de heer Imthorn een villa te bouwen aan de Zuid-Boulevard, zal hij nimmer hebben bevroedt dat zijn fraaie zeezicht zou degraderen tot uitzicht op een autokerkhof. Een gedistingeerd autokerkhof dat dan weer wel!

Dat de Gemeente het uiteindelijk wint van deze particuliere? Wie kijkt daar nu nog van op!

woensdag 23 mei 2012

Geland!

Het bootje is weer geland: u leest het: Oud-Leiden vertelt van toen. Het café op de hoek van de Maresingel en de Haarlemmerweg droeg de naam Stationscafé omdat  daar vroeger het  bootje uit Noordwijk meerde. Reizigers konden daar op  Kapitein J.Plug wachten. De aanlegplaatsen voor de Noordwijkse boot waren bij het Warmonder hek, de Postbrug, Voorhout en Noordwijk(de Schie). Er werden dagjesmensen, kooplieden en vracht vervoerd. Ja en u heeft het al begrepen: Noordwijkse huizen is ook weer thuis. Blijf lezen!

dinsdag 22 mei 2012

De Fransche Overheersing en Noordwijk

De Fransche Overheersing en Noordwijk.

maandag 21 mei 2012

Marie Sloot en Noordwijk

Marie Sloot - pseud. voor Melatti van Java beroemd schrijfster en ingezetene van Noordwijk.

zondag 20 mei 2012

Albert Verweij en NoordwijkAlbert Verweij en Noordwijk

zaterdag 19 mei 2012

Alexander Hugo Bakker Korff en Noordwijk

Alexander Hugo Bakker Korff in Noordwijk, u heeft in deze blog al eerder kennis gemaakt met Hugo, als kunstenaar af en teler van zandaardappelen. Mooie carrière switch!

donderdag 17 mei 2012

woensdag 16 mei 2012

A. Mauve en Noordwijk

A. Mauve en Noordwijk.