zondag 31 januari 2010

Jan Kloosstraat


De gemeenteraadsleden dachten de straat niet belangrijk genoeg om naar Jan Kloos te vernoemen. Dus werd het in 1939 de Bijdorpstraat. Pas 10 jaar later kwam er weer een mogelijkheid tot vernoeming. De Jan Kloosstraat kwam er, een straat van groot belang, zeker ter herinnering aan de schrijver van het historische boekwerk: 'Noordwijk in de Loop der Eeuwen'.

zaterdag 30 januari 2010

Roepnaam XPAoNWZ

RADIO-Vossenjacht, het zou zo maar kunnen. Ga met uw peildoos de duinen in en zoek naar het verdekt opgestelde radiozendstation. Hoeveel eeuwen geleden was dit een heftig spel dat zich afspeelde in de duinen van Noordwijk? Pak je mobieltje en ga op jacht, het is nu een stuk simpeler geworden, maar wie speelt vandaag de vos?

vrijdag 29 januari 2010

Zeestraat met Tijdkoeien en Kalfpinken


De Zeestraat met tijdkoeien en kalfpinken, kom daar nu vandaag eens om, geen koe meer op stal. Stenen, stellingen, steigers, warboel en wanhoop. De Zeestraat van 2010 geeft wel een heel ander beeld dan die dromerige plek van toen. De boerderij van vander Plas, het blijft een plaatje.

donderdag 28 januari 2010

Monumenten van Noordwijk


Soms wordt een blogger op zijn wenken bediend! Zo duikt de vraag op waar is de Bank van de Burgemeester gebleven of per omgaande staat ie op You-Tube afgebeeld. Mooi is dat. Met alle Noordwijkse Andere Monumenten erbij. Compliment aan de maker! Mist 'Noordwijkse Huizen' alleen nog het monument voor de omgekomen bemanning van de roeiredboot , in 1920 onthuld en gemaakt door Oswald Wenckebach, voorstellende een zinkende logger.

Natuurschoon in Noordwijk


Vosjes in het zonnetje kopt het Leidsch Dagblad van vandaag. Natuurschoon in Noordwijk! De heren Broekhof en Zonneveld maken er beiden melding van. Ze hebben het goed bekeken. Noordwijk kent oogverblindend mooie plekken!

woensdag 27 januari 2010

Pension en Hotel Noordzee


In 1929 valt het doek voor de rederij v/h Willem van Beelen. De laatste schuiten verdwijnen van het strand om ruimte te maken voor de toekomst, van boot naar bad. Gouden bergen liggen in het verschiet van Hotel en Pension Noordzee !

dinsdag 26 januari 2010

De Leeuw van Patrimonium


In de zomers van 1911 en 1912 logeert in Pension Hollander de "Leeuw van Patrimonium": De Minister van Handel, Nijverheid en Landbouw de heer Aritius Sybrandus Talma . Dat is vast die verveeld kijkende man bij de hotel-ingang.

maandag 25 januari 2010

Hoeden, Petten en Damescorsetten

Bij Baalbergen in de Hoofdstraat was, net als in de winkel van Sinkel van alles te koop. Ook hét corset. Een kledingstuk waarbij het vrouwenlichaam door het aantrekken van veters werd ingesnoerd. Komt uw figuur én uw gezondheid ten goede. Een benauwende toestand lijkt 'Noordwijkse Huizen'. Ongeveer net zoiets als een maandagochtend in januari met kou, een grauwe lucht en sneeuw.

zondag 24 januari 2010

Bank voor Burgemeester


De verse Burgemeester mr.Gérard Frans Willem van Berckel(1909-1966) vergezeld van zijn echtgenote Jkvr.M.M.J.A. van Bönninghausen tot Herinckhave en de kinderen Léontine Louise Marquérite en Maarten IJsbrand Lodewijk bij de feestelijke inhuldiging na zijn benoeming per 1 november 1946.

Staat ie er nog? De bank bij Panorama geschonken ter gelegenheid van het 12,5 jarige ambtsjublileum van de burgemeester. Staat Panorama er nog? Waar staat Panorama dan? Staat ie soms geparkeerd naast het monument voor Koningin Astrid? Vragen, vragen, vragen, vragen. De zondag leent zich bij uitstek voor verdieping dus 'Noordwijkse Huizen" gaat ff denken! Zoekt u dan mee ondertussen?

zaterdag 23 januari 2010

Roeiredders van Noordwijk


De roeiredders, de stille helden van de zee. Met dank en eerbied en respect! Een moment voor een monument op You-Tube. In dierbare herinnering!

Voorstraat Volgeladen

Nog één keer de Voorstraat. Volgeladen met de drukte van een late zomerdag. De bomen vol in 't bladerdak. De straat vol met mensen en middelen van vervoer -van kinderwagen tot paard en wagen-. Mooi plaatje.

vrijdag 22 januari 2010

Linden, Schrijvers en Voorstraat


Gisteren mocht u ook al mee naar de Voorstraat in Noordwijk-Binnen, naar het postkantoor , weet u nog wel? Bleek best een beetje lastig want de hele Voorstraat was afgezet. De linden werden gesnoeid. Mooi handwerk. Eeuwenoud. Nu u daar toch bent, kunt u ook kennis nemen van de start van het nieuwe project: "Schrijvers in de huiskamer". Aanzet tot een nieuwe traditie.

donderdag 21 januari 2010

Post uit Sussex

Van De Bomschuit kado gekregen, een postzak vol brieven.

De postzak van de getorpedeerde Sussex was nat maar onbeschadigd aangespoeld op het Noordwijkse Strand en werd op het postkantoor afgeleverd. Benieuwd of het de geadresseerden uiteindelijk nog heeft bereikt!
Op 24 maart 1916 wordt de Franse kanaal-ferry Sussex getorpedeerd door UB-29. Hierbij komen 80 mensen om, waaronder 25 Amerikanen. Wilson eist dat Duitsland zich aan internationale afspraken houdt en dreigt de diplomatieke betrekkingen te verbreken.

woensdag 20 januari 2010

Huis ter Duin van Gewapend BetonVan gewapend beton, het was een nog redelijk nieuw product een volle eeuw geleden en de uitbreiding van het 'Huis ter Duin' was er mee gemaakt. Uniek. Waarom heeft een verlichte geest het niet ooit op de Monumentenlijst gezet? Net als het plan de beide boulevards via een loopbrug met elkaar te verbinden. Mooi plan. Honderd jaar oud dus net rijp voor de realisatie. ' Noordwijkse Huizen 'smeekte u er al eerder uw om!

Zo gaat het er dan uitzien. De originele Miami-Boardwalk met de Trump-Tower op de achtergrond en dan -ter compensatie- het Jan Kroonsplein weer vol met oude vissershuisjes. Toekomstvisie! Vrome wenschen!

dinsdag 19 januari 2010

Bernhard Schavuit Vorstelijke Verrassing'Noordwijkse Huizen' kan het ook niet helpen maar is helemaal in de ban van de VPRO serie Bernhard Schavuit Van Oranje . Het is weer net als vroeger, de hele familie thuis en voor de buis. Het gaat nergens over, het lijkt nergens op maar vorstelijk gecharmeerd smullen we ervan als van slagroom op de koffie. Kijkt u ook even! Ver-ruk-ke-lijk!

maandag 18 januari 2010

Rozen en Boetplantsoenen


Hij adverteert ermee in de Purmerender Courant. W. Boomkamp (tsja, "what's in a name") bloemist te Noordwijk-Binnen: Doorbloeijende Rozen, Vruchtboomen, Heestergewassen, Boetplantsoenen, alle soorten van Planten, Tuin-, en Bloemzaden. Alles wordt vrachtvrij tot Amsterdam gezonden. Maar wat zijn nou BOETPLANTSOENEN?

zondag 17 januari 2010

Jan Kroonsweg WegVandaag neemt 'Noordwijkse Huizen' u mee naar een weg die tot plein is herdoopt, maar beslist het allerlelijkste stukje Noordwijk aan Zee uit het heden is. Het Jan Kroonsplein! Laten we er maar geen woord meer over vuil maken. Gewoon bebouwen met deze plattegrond als handleiding. Wilt u er nog meer over weten? Kijk dan nog even in het 'Noordwijks Volksleven'. Wie durft met het bouwplan te komen. Kan nog net als stemmentrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

De Jans Kroonsweg werd genoemd naar oud-wethouder Jan Kroon(1799-1885) die samen met burgemeester Pické de ontwikkeling van Noordwijk als badplaats op gang bracht.
De verkoop van de huisjes geeft een leuk beeld van de gezinnen die de huisje bewoonden en huurden. Veel oude Noordwijkse familienamen, meest vissersgezinnen met in hun midden een echte Gemeente-Vroedvrouw. Tsja, "What's in a name?"

zaterdag 16 januari 2010

Goudmijntje voor de Gemeente


Vandaag een bruggetje van ' Konijnenburg ' via het strand naar de badmannen van weleer. Geschiedenis geschreven in een notedop.
Ze hadden het al in 1910 uitgevonden, de Noordwijkse gemeenteraadsleden cq. pachters van de percelen strand: 'n goudmijntje. 88 percelen van ieder 20 strekkende meters, voor het plaatsen van badhokjes en stoelen. Voor de bewaking waren er badmannen nodig die op hun beurt weer een karige boterham konden verdienen. Later in dat jaar zou er een fikse rel ontstaan onder leiding van bezwaarmaker Vink met fotograaf Braakman als woordvoerder van de 'QUESTIE' via ingezonden stukken in de krant. U hoort er nog meer van!

vrijdag 15 januari 2010

De Zee Blijft Trekken


Susan Smit's nieuwste beschrijft het Noordwijk van haar overgrootmoeder Adriana van Konijnenburg . Telg uit het invloedrijke Noordwijkse geslacht, de uitbaters van het eerste Noordwijkse Badhotel, huwt met een 11 jaar jongere, uit Drente afkomstige kelner. Mooie relatie, mooie stof voor een streekroman! Nog niet gelezen! Wacht gewoon op het gesigneerde presentexemplaar!

donderdag 14 januari 2010

Noordwijk aan Zee Zelfstandig


Noordwijk aan Zee een zelfstandige gemeente. Wij vernamen dat Zeebad Noordwijk aan Zee invloedrijke personen op haar hand heeft die den plannen een warm hart toedragen............... de spanning is te snijden; hoe zal dat gaan aflopen?

woensdag 13 januari 2010

Narcis Rudy Carell


De nieuwe grootkronige narcis van de fa. G.R. Rotteveel & Zn. uit Noordwijk werd vernoemd naar entertainer Rudy Carell. Dat was een juiste typering! Grootkronige 'Narcist' had op 'Der Roedie' ook van toepassing kunnen zijn geweest. 'Noordwijkse Huizen' had het genoegen, ooit, tijdens een vakantie op het toen nog lieflijke IBIZA de ster gade te slaan. Nonchalant wandelde hij langs de terassen aan de haven tot ergens opeens een kreet van herkenning en de uitnodiging volgde van "kom er gezellig bijzitten, Rudy". Dat deed Rudy maar al te graag, deed mee met alles; drinken, roken, en wat dies meer zij, tot het moment van afrekenen kwam, dan -opeens- werd het de hoogste tijd .....

dinsdag 12 januari 2010

Patrijs, Perdix Perdix


Anno vandaag komt de Perdix perdix op de lijst van beschermde vogelsoorten voor. Af en toe ziet 'Noordwijkse Huizen' ze wel eens vliegen. Op het kleine weilandje dat nog rest ná de bebouwing met de huizen Duinweg 95 a,b,c,d,e,f,g,h en...staan i en j er ook al inmiddels? Ga dáár rustig van de vogels genieten. Mooi om naar te kijken.