zaterdag 28 februari 2009

Golf in de aanbieding


Op 10 maart 2009 is de dag van uitgifte van de persoonlijke postzegel van de Nederlandse Golf-federatie. Dus verzamelaars, let op uw zaak. Ook nog de postzegels erbij van de damesafvaardiging bij het Nederlands Kampioenschap te 's-Gravenhage in 1933 met 3e van links en geheel rechts de dames Buma en Smalt .

Tenslotte nog de Golfweg in de aanbieding. Koopjes dat is zeker. Zo goedkoop dat Joh. de Kleer, directeur van Noordwijk's Arch. en Woningbureau in de avonduren school moet houden. Assistentie gevraagd. Een leeraar bouwkunde aan de ambachtsavondteekenschool. Crisistijden. Wát u zegt!

vrijdag 27 februari 2009

Golf iets duurder


Golf iets duurder dan postzegels verzamelen. Dat zal best! Daar geven ze in 1926 nog niet om. 'De Noordwijkse', de in 1915 aangelegde baan wordt uitgebreid van 9 tot 18 links.

In 1932 wordt een heuse 'Golfweek' georganiseerd. Op de foto zijn de dames Buma en Smalt net aan slag. De achtergrond showt de woningen aan de Golfweg. Het dorp aan zee breidt zich uit, net als de golfbaan en drijft de links naar achter, dieper het duin in richting Zandvoort. Prachtige plek daar in de duinen. Tranentrekkend mooi!

donderdag 26 februari 2009

Woningtoestanden of Straat der Zonde

"Én achter de dichte rijen ónbewoonde weeldehuizen, in het verborgen hart dier zonnig-lokkende dorpen, hokken de arme menschen in varkenskrotten. Proletarische wormen in het klokhuis der roodwangige, begeerlijke vrucht." De tekst zou Victor Hugo niet hebben misstaan maar is slechts toe te schrijven aan de auteur van dit ingezonden bericht in de Rotterdamsche Courant.

Meesterwerk! Misschien ging hij later wel film-scenario's schrijven. Bijvoorbeeld voor Emil Jannings 'Straat der Zonde'. Maar daarvoor moesten die Noordwijkse varkenskotbewoners natuurlijk wel naar de grote stad Leiden. Konden ze gelijk kostelijk genieten van het nieuwe repertoire van Lou Bandy en mét hem komen we weer terug in ons zonnig-lokkende dorp, want de zuster van Lou was weer getrouwd met een Noordwijkse Alkemade [althans volgens mijn moeder zaliger] en zo komen we allemaal weer thuis in ons eigen kotje bij de zee! "Lieve Wereld!"

woensdag 25 februari 2009

Hotel Palace en Vuurwerk


Indrukwekkend. De grootste show van koetswerken ooit, daar op die Noordwijkse Boulevard. Georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club [KNAC]. Het jaar is 1928. Drie jaar later wil de Algemeine Deutsche Autombil-Club [ADAC]het evenement evenaren, 250 leden van de 'Kloep' trekken de grens over om vervolgens het volledige Palace Hotel te bezetten. Maar dan begint het gedonder en gaat de 'Fahrtleitung' zich ermee bemoeien.
Lees liever zelf het stukje uit de krant van de journalist met een vooruitziende blik. Kan onze Char nog een puntje aan zuigen. Het slot epos van zijn artikel zegt alles: 'Het bombardement, dat minutenlang aanhield en waarmede het laatste nummer als het ware uit elkaar spatte.'

dinsdag 24 februari 2009

Zee en Zandzeilen


Zeilbootje in nood. De broertjes Bedijn en ene zekere Van den Berg uit Leiden waren bijna noodlottig om het leven gekomen tijdens een dagje spelevaren op zee. Gelukkig was daar mensenredder Jan van Kan die er -met behulp van de reddingsboot- een stokje voor kon steken. De jongens besloten verder het zeilen op zee er maar aan te geven en in plaats van het water maar voor het zeilen op zand te kiezen. Vraag ik me nog af, zou één van die broertjes Bedijn nou ook nog onze eigenste visboer Dirk Bedijn geweest zijn? Wel mooi geknutseld die zeilwagen op autowielen trouwens... en hard dat tie ging!

maandag 23 februari 2009

Autosneldienst Noordwijk RotterdamDe concurrentie is heftig. Noordwijk Zee versus Noordwijk Binnen. Bode Plug, bode Gordijn, bode Kooymans, bode Verhoeven, ze doen allemaal hun stinkende best een graantje mee te pikken van de badgastenbedrijvigheid. Halen en brengen. Per auto-sneldienst of gewoon met paard en wagen. Goederen worden denzelfden dag nog afgeleverd. Hard werken maar rijkdom blijft uit! Dat hoeft ook niet voor deze ridders van de vracht. Hun trots is hun vakmanschap en.....de auto van de zaak!
De Noordwijkers op de foto's zijn van boven naar beneden:
J.M. Verhoeven (Cor 1913-1995), daaronder zijn zwager A.J. Gordijn (Arie 1895-1957) daaronder met de hand aan de teugel, J.P.J. Verhoeven (Jan 1892-1971), de jongste en de oudste zoon uit het gezin van Pieter Verhoeven gehuwd met Jacoba Driessen, houders van café "Het Vuurschip" aan de Nieuwe Zeeweg te Noordwijk.

zondag 22 februari 2009

Koningin Astrid Panorama

De kust fascineert, de kust trekt, leeft en bruist en activiteit. Het zijn de woorden van de makelaar die zijn pand aan de Koningin Astridboulevard aanprijst. Mooie woorden en het is waar. Probeer je ogen maar eens los te rukken van de met villa's volgestipte duinen. Het lukt niet! Kijk daar! Daar staat Melchiora, De Meeuw, Villa Weissman ofwel het ongeverfde Witte Huis. Undae ernaast. Sonnevanck , Huis aan Zee. Turen om weer een stip te herkennen. Prachtig spel voor de regenachtige zondagmiddag. Wave Guide , Rembrandt .....aan mij heb je geen kind meer vandaag.

zaterdag 21 februari 2009

Eerste Nederlandse Zweef Club Hangar


Op een winderige zaterdagmiddag in september 1930 werd in de duinen ten noorden van Noordwijk de nieuwe hangar geopend van de Eerste Nederlandse Zweef Club [nu Kennemer Zweefvlieg Club]. Toen de Amsterdammer W.N. van Neyenhoff trek had in een lekker bakkie besloot hij koers te zetten naar Rotterdam.

Want alleen 'van Nelle's' thee en koffie zijn- volgens het advies van Piggelmee's vrouwtje, van de beste kwaliteit. Hij stapte in zijn 'Adelaar', liet boven Noordwijk de trossen vieren en daar zweefde hij, hoog in de wolken richting Rotterdamsche Aero Club.

donderdag 19 februari 2009

Monument Rudolf Tappenbeck


In september 1948 wordt door Peter Tappenbeck het monument onthuld ter nagedachtenis aan zijn in het concentratiekamp Neuengamme overleden vader Rudolf Tappenbeck, in leven directeur van Hotel Huis ter Duin, ontwerper van het bekende badplaats logo met het lokkende visje, uitgeworpen als aas voor de vangst van meer én méér toeristen. Het monument is gemaakt door Ludwig Oswald Wenckebach die ook de maker is van het monument voor burgemeester Pické .

woensdag 18 februari 2009

Bridgende Schaakmeesters
De schaakmeesters Paul Keres, Efim Bogoljubov en tournooi-winnaar Erich Gotlieb Eliskasis spelen op een gure dag in de maand juni 1938 een spelletje bridge. De lokatie is Hotel Rembrandt. Let op het knusse kleedje op tafel en de antimacccassars over de stoelen! Gezellig! Wie heeft er nog iets te wensen op dit SCHAAKTOURNOOI te Noordwijk in 1938........Worden 80 jarige jubilea ook gevierd? Gewoon doen! Gezellig!
Dr.M.Euwe, V.Pirc, S.Landau, Sir G.A.Thomas, W.Schmidt, R.Spielmann, O.Bernstein en S.Tartakower zijn ook van de partij.

Naast deze Internationale bekendheden kende Noordwijk ook haar eigen schaakmeesters we komen ze tegen in de eerste ronde om het Kampioenschap van Noordwijk.

dinsdag 17 februari 2009

Pension Noordwijk
Het zijn donkere dagen voor hotelhouder D. Doncker, Nieuwe Kerkstraat 61 te Rotterdam, tevens exploiterende Hotel-Pension Noordwijk te Noordwijk. Hij kan het niet bolwerken en is per 15 september 1915 failliet verklaard. Jammer voor de man maar het hotel-pension vindt gelukkig een nieuwe exploitant die het bedrijf onder de naam 'Pension Opduin' voortzet.maandag 16 februari 2009

Staatsbosch en reebruine ogen


Twee reebruine ogen, die keken de jager aan...enzovoorts en zoverder: zing lekker relaxed door in het gezelschap van uw Limburgse zusters, De Selvera's . Lijkt me trouwens hét optimale strijdlied voor De Partij voor de Dieren! Maar hoe zat het nou met de wildstand in het Noordwijkse Staatsbosch na die brand van juni 1940? Weinig wisten ze bij de werkverschaffing toen van de directe toekomst waarin hoofdzakelijk massief beton zou worden geplant. Gedacht werd nog dat het in de daarvoorgaande 25 jaren aangelegde naaldhoutwoud zou worden vervangen door loofhout, bomen en struiken die beter bij de duinflora zouden passen. Nu heb ik dit mooie voornemen heel recent weer horen verkondigen! Duinen afgraven en herten de deur uit. Terug naar de natuur 'als het ware'?

zondag 15 februari 2009

Molen de Eendracht

Roken was nog in en ze hadden ook nog nooit van een 'ram-kraak' gehoord daar in dat winkeltje van de sigarenboer op het hoekje van de Wilhelminastraat/Molenstraat: Dus was het gewoon een ongeluk! Een klapsigaar als het ware of een klap van de molen. Maar hoe dan ook, het was kort door de bocht en de voorgevel geheel vernield!

zaterdag 14 februari 2009

Leeuwenhorst en de Heer Prins van Oranje

We leven in het jaar AD 1779. De Prins van Oranje is even wezen stappen op Leeuwenhorst, zou vandaag de dag, in de dependance , nóg zo maar kunnen. Het is gezellig geweest en ongeveer ter hoogte van -wat nu ongeveer de Weteringkade is- vliegt het gezelschap in de vier PK-bolide de bocht uit en de sloot in. Nat pak, verschonen en lachen en dóór met het feest, op naar het volgende vertier. Of bij nader inzien, nu de schrijvende pers er lucht van heeft gekregen, toch maar beter naar de Kerk!Ondanks al die boetedoening loopt het uiteindelijk toch slecht af met kasteel Leeuwenhorst , alles wat er van rest is een poeltje met troebel water. Maar dat komt natuurlijk door de ligging nét búiten Noordwijk! Maar er is over het Kasteel Leeuwenhorst nog heel wat te vinden!

vrijdag 13 februari 2009

De Vuurtoren, een kustlicht


Bij nevelig of mistig weer missen wij een 'tusschenlicht' tussen IJmuiden en Scheveningen om strandingen te voorkomen. Reden om in 1922 in Noordwijk een vuurtoren op te richten.