zondag 17 april 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong: Prenten Huis ter Duin 1887-1937


Geheugensteuntje blog  van woensdag 6 januari 2010

Badplaats en Badbedrijf
De badplaats werd in 1935 vijftig jaar. Badplaats. Badbedrijf. Burgemeester van de Mortel legt de tweedeling duidelijk uit. De heer van Konijnenburg brengt met de komst van zijn badkoetsjes in 1866 het badbedrijf op gang. Maar de eerste badkoetsen verschenen via ondernemer Jan Kemp reeds in 1819. In 2019 bestaat het badbedrijf dus 200 jaar.

2020 lijkt een mooiere combinatie te vormen. De viering van het 200-jarig bestaan van het badbedrijf Noordwijk in het jaar 2020. Mooi toch! Alvast maar reserveren bij Koning Willem en Koningin Maxima!

Waarom in 1966 het 100-jarig bestaan van de badplaats werd gevierd? Gewoon een gezellige dag in een feestelijk Noordwijk. Hier een fraaie dia-show die het kan bewijzen. Maar 'Noordwijkse Huizen' dringt toch aan op een feest in 2020 ter herinnering aan het 200 jarig bestaan van het Badbedrijf! Knip zelf de linten wel door!

vrijdag 15 april 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong: Prenten Huis ter Duin 1887-1937

hoe mooi het is,  het strand bij maanlicht. Twee schuchtere jongelieden komen te  voet over een door de maan beschenen strand aangelopen vanuit Wijk en Zee en Duin : Vink en Tappenbeck. Beetje belust op avontuur met het plan vooruit te komen in de wereld.
 Heinrich Tappenbeck, werd eigenaar van het Huis ter Duin. nadat het prachtige plan tot ontwikkeling van een badplaats, min of meer failliet was gegaan.
Maar Heinrich wist zich goed in de schijnwerper te zetten en zie daar: Noordwijk ontwikkelde zich van vissersplaats tot Badplaats met alle vormen  van vermaak voor de gasten.......zo opende zich menig Badseizoen in Noordwijk.
Het bestuur van de Noordwijksche Sportvereniging had de vorige week de redacteuren van eenige der voornaamste dag- en weekbladen — ook buitenlandsche — uitgenoodigd om, waar het bad- en sportseizoen aan den vooravond stond van wat men aan zee „het hoog-seizoen" noemt te bereiken, eens
kennis te komen maken met het bad- en sportleven in deze — wat aanleg, bezoek en inrichting betreft — voornaamste der Nederlandsche Noordzee-badplaatsen. En verschillende bekende en vooraanstaande journalisten hadden aan deze uitnoodiging gevolg gegeven. De invitatie, onderteekend door het dagelijksch bestuur der Sportvereniging : burgemeester jhr. W. C. v a n P a n h u y s, mr. C. P u n t en den heer A. H. D r o s J r., was ook in zóó hoffelijke termen vervat, dat wel géén wellevend mensch die kon weigeren, — bovendien noodigde de directie van het Huis Ter Duin de journalisten den volgenden dag tot een uitstapje ter nadere kennismaking met het Noordwijksche bad- en strandleven, terwijl de familie Tappenbeck, eigenares van dit prachtige hotelkomplex, de gasten tevens nachtverblijf en een lunch aanbood. .
Op het programma van de Noordwijksche Sportvereeniging stond bovendien een gala-maal en een dansavond : in het keurig ingerichte clubgebouw der vereeniging, het Casino, waar de heer Frits
Saur, van het bekende Haagsche restaurant, de leiding voert en die dan ook mede bij de ontvangst der journalisten aanwezig was. Daar waren voorts : de heeren W. F. van Heukelom en mr. Pijnacker Hordijk als bestuursleden der golfvereeniging, Dorsman als voorzitter der V.V.V. afd. Noordwijk, Wilhelm Tappenbeck als voorzitter der Maatschappij Zeebad Noordwijk, tevens als directeur-eigenaar van het Huis Ter Duin, — namens welke allen mr. Punt de gasten welkom heette. Hij drukte er zijn vreugde over uit, dat de vertegenwoordigers der pers gekomen waren om ook eens iets van Noordwijk te zien en, daar Zaterdag 9 Juli ons als extra herfst-cadeautje een wolkbreuk had gebracht, hij hoopte dat wij den volgenden dag onder gunstiger omstandigheden de badplaats zouden leeren kennen.
Zo moet het dus: Noordwijk in de belangstelling van de Pers: Uw Noordwijkse Huizen zal graag aan de rondleiding deelnemen: vooral dat etentje ruikt aanlokkelijk!


donderdag 14 april 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong: Prenten Huis ter Duin 1887-1937

 zondag 30 september 2007: "De Taveerne", Hier lees je de prijs bij aanschaf. Heel wat meer euro'tjes zouden er vandaag aan de dag voor nodig zijn om daar een leuke herberg neer te zetten. De achterkant is afgebeeld, naar een schets van Arnold Kouwels uit 1876.

Arnold Kouwels, de negentiende-eeuwse voorganger van Koos Landwehr  Dries Touw  ‘Tekenaar onbekend’ schreef Hans de Bruijn bij de oude afbeelding van Bryum murale in Buxbaumiella 95, p. 22, maar in zijn tijd was Arnoldus Jacobus Kouwels (1824-1888) een groot man binnen de botanie. Hij werd in Zoeterwoude (bij Leiden) geboren en lijkt daar zijn hele leven te hebben gewoond. Hij werd tekenaar, graveur, kunstschilder en leraar. Waarschijnlijk heeft hij heel lang zelfstandig gewerkt, want pas in het laatste deel van zijn leven vond ik hem op het web genoemd als leraar bij een Leidse middelbare school en als tekenaar bij het botanisch laboratorium van de universiteit.  In Leiden waren de huisartsen en botanici J.H. Molkenboer en F. Dozy vanaf 1840 bezig met het determineren van bladmossen uit het toenmalige Nederlands Indië, Japan en Zuid-Amerika. Dat was pionierswerk. In 1844 publiceerden ze tientallen nieuwe soorten in een artikel zonder afbeeldingen. Voor analytische afbeeldingen in een erop volgende publicatie (1845-1848 [-1854]) leidden ze P.W.M. Trap op tot tekenaar en lithograaf, maar ze waren achteraf niet tevreden over zijn werk. Dat Van der Sande Lacoste er later net zo over dacht blijkt uit zijn doorhalingen, correcties en ongezouten commentaar bij een aantal niet gepubliceerde prenten van Trap. Bij een wat al te zwierige afbeelding van een sporogoon schreef hij ‘de kindheid der bryologie’!   Molkenboer en Dozy wilden een groot boek over hun Indische bladmossen maken, naar voorbeeld van het Europese standaardwerk Bryologia europaea (Bruch et al., 1836-1855) Ze noemden het Bryologia javanica (1854-1870), een misleidende naam, omdat er soorten en vondsten uit de hele archipel in kwamen. Ze trokken Kouwels aan voor de illustraties en daardoor heb ik bij het zoeken naar informatie over hun leven en werken ook met hem te maken gekregen. Ze leerden hem aan de hand van Bryologia europaea hoe hij wetenschappelijke afbeeldingen van mossen moest maken.  Helaas hebben ze weinig plezier van hun werk kunnen beleven, doordat ze binnen twee jaar na het verschijnen van de eerste afleveringen overleden. Dozy’s zwager R.B. van den Bosch ontfermde zich over hun botanische erfenis. Samen met C.M. van der Sande Lacoste zette hij het project voort, maar ook Van den Bosch overleed binnen een paar jaar. Alleen van der Sande Lacoste en Kouwels haalden de eindstreep. Bryologia javanica werd een fameus tweedelig boek, het eerste met veel gedetailleerde afbeeldingen van alle behandelde bladmossen.  Kouwels tekende, graveerde en begeleidde het drukken.
overgenomen uit:
Buxbaumiella 97 (2013)  " Het complete artikel  van Dries Touw kunt u vinden in : Buxbaumiella 97 (2013).woensdag 13 april 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong: Prenten Huis ter Duin 1887-1937


Nog meer Hertog van Brunswijk-Oels te Noordwijk.

vrijdag 14 december 2012


Hertog van Brunswijk-Oels in Noordwijk


Volgend jaar op deze dag zal de hier beschreven gebeurtenis precies tweehonderd jaren oud zijn!  Het zal er ongeveer zo hebben uitgezien als op de bijgaande afbeeldingen van wat eerdere gebeurtenissen.  Noordwijkers verwelkomen op het strand Zijne Doorluchtige Hoogheid de hertog van Brusnwijk-Oels alvorens deze vertrekt naar's Gravenhage


zaterdag 14 februari 2009

Leeuwenhorst en de Heer Prins van Oranje

We leven in het jaar AD 1779. De Prins van Oranje is even wezen stappen op Leeuwenhorst, zou vandaag de dag, in de dependance , nóg zo maar kunnen. Het is gezellig geweest en ongeveer ter hoogte van -wat nu ongeveer de Weteringkade is- vliegt het gezelschap in de vier PK-bolide de bocht uit en de sloot in. Nat pak, verschonen en lachen en dóór met het feest, op naar het volgende vertier. Of bij nader inzien, nu de schrijvende pers er lucht van heeft gekregen, toch maar beter naar de Kerk!Ondanks al die boetedoening loopt het uiteindelijk toch slecht af met kasteel Leeuwenhorst , alles wat er van rest is een poeltje met troebel water. Maar dat komt natuurlijk door de ligging nét búiten Noordwijk! Maar er is over het Kasteel Leeuwenhorst nog heel wat te vinden!

dinsdag 12 april 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong: Prenten Huis ter Duin 1887-1937


Een verzameling prenten, aangeboden door de directie van "Huis ter Duin"ter gelegenheid van het Jubileum 1887-1937
4. Gezicht op de Achterzijde van Noordwijk op Zee van de Zuidduinen gezien.
Ets van H. Spilman, 18e eeuw.

Het begin van de Badplaats......moeilijk de exacte datum te kiezen......zolang het bestaan maar wordt gevierd zult u mij niet horen klagen.......te meer te beter, zou mijn grootje trots verklaren, haar talrijke nageslacht in ogenschouw nemend. Kies je voor de eerste Second Hand Engelse badkoetsjes van Jan Kemp in 1819, per bomschuit overgevaren of de investerende avonturiers met een visie in bezit van of op zoek naar het grote geld...van eind 19e eeuw ? Elke dag  is goed, zolang het maar een feestdag is. Vandaag een blik op het pré - Tappenbeckse Huis ter Duin en Jan Alle Bientjes als uitvoerder van het project.

Blog Noordwijkse Huizen zaterdag 29 november 2008


Huis ter Duin :Feestelijke Opening 16 juni 1885

Het Huis ter Duin werd flink in de bloemetjes gezet zoals uit deze fraaie 'prent' blijkt. Eindelijk was het dan zover! De feestelijke opening op 16 juni 1885!

De Rijnbode van 24 mei 1885 geeft kennis van de blijde gebeurtenis: 16 juni a.s. opening van het Bad-Hotel "Huis ter Duin" de volgende annonce spreekt al van 21 juni 1885, duidelijk vertraging bij de oplevering.

De gasten konden arriveren, met tramladingen vol, want de tramlijnverbinding is ook klaar inmiddels! Mijnheer Bientjes en Mijnheer Deinum kunnen verder alles voor u regelen. Zegt het voort, zegt het voort....

Blog Noordwijkse Huizen: woensdag 29 juli 2009


Noordwijk en Jan Alle Bientjes

Noordwijk kent als Badplaats heel wat stichters. De namen van Burgemeester Pické, van Konijnenburg en Tappenbeck staan genoteerd. Nu ook nog een 'Ontdekker van de Badplaats'. Het houdt óók nooit op! Vandaag laat 'Noordwijkse Huizen' u kennismaken met de heer Jan Alle Bientjes . Geboren op 26 april 1848 te Hellevoetsluis en overleden op 4 januari 1931 te Amersfoort. Voor zover de begin en einddatum van een meer dan boeiend leven. Een bloemlezing:


Blog Mijn Noordwijkse Afkomst: zaterdag 19 juni 2010

Jan Alle Bientjes  schrijft een boek over het veelbewogen leven van de weduwe Bulkley ter ondersteuning van de  rechtszaken die zij voert in het belang van haar kleinkinderen in de nalatenschap van haar dochter. Alle verwikkelingen rondom de affaire zijn voor u samengebracht in de Bulkleyblog. Welke treurige geschiedenis zich laat lezen als het droeve verhaal van Victor Hugo bekend als de  "De Ellendigen".

HUIS ter DUIN en Jan Alle BIENTJES , ze hebben iets met elkaar te maken. Zonder Jan geen Huis ter Duin zou je zelfs kunnen stellen! Creatieve en talentvolle mensen verzamelden zich in Noordwijk zo rondom het jaar 1900. Dichters, schilders, schrijvers, architecten, speculanten en schoolmeesters. waaronder Jan Alle Bientjes. Hij beschreef het leven van Mevr.de Wed.Bulkley, ook van hare jeugd, opgedragen aan haar Kleinzoon en Petekind, Henry William Hoek .Laat die brave Hendrik nu ook nog eens de Allereerste Ski-Kampioen te zijn geweest! Ook over zijn afkomst is er nog meer op internet terug te vinden! Nu nog het boek op de kop zien te tikken met de avonturen van de familie Bulkley !