zondag 30 juni 2013

Rollin Couquerque en de Tour de France

Rollin Couquerque en de Tour de France, daar is geen woord Frans bij zou je (kunnen)  denken. Wat wil een mens meer op een zonnige zomermiddag in Noordwijk. Maakt niet uit of het in Binnen of aan Zee is! Gewoon thuis voor de buis! Tour de France en Wimbledon  live in beeld.....u vindt het vast goed als het vandaag hier bij blijft wat betreft het aandeel Noordwijkse Huizen. Weinig gebeurd in die laatste 80 jaar qua volksvermaak! Keun toch! Nou doei......

zaterdag 29 juni 2013

Wanninkhof en de Moord op de Bomen

 Arnold Borel (1898-1986), r.o. gesigneerd en gedateerd '58,
aquarel, interieur van bakkerij Wanninkhof te Noordwijk, 25 x 35 cm
De moordaanslag uit de vorige aflevering werd natuurlijk gepleegd met het broodmes dat nodig was om het luxe brood van Warme Bakker Wanninkhof te snijden. Warm was het er wel -in die bakkerij- gezien de aquarel van Arnold Borel ( Arie Noldus Borel werd geboren op 31-01-1898 te Zwijndrecht en overleed daar op 22-02-1986) uit 1958, rood gloeiend om het zo maar eens te zeggen. Heet ging het er ook aan  toe in de tuin van bakkertje Wanninkhof: Moordaanslag op het bomenbestand. Gaten boren, zoutzuur erin en oeps...dode bomen. Wraak niet van Montzuma dit keer maar van een ontevreden huurder, of eigenlijk meer een zeer tevreden huurder: Hij wilde het pand -na huuropzegging- niet verlaten. 
Zo graag zou ik nog een koekje krijgen van mevrouw Wanninkhof, toegestopt over de toonbank heen, wachtend op het einde van het gesprek tussen Mientje Zandvoort en mijn moeder. Samen hadden ze in één klas op school gezeten, gesprekken over het leven waren het, te groot voor kinderoren.

vrijdag 28 juni 2013

Zwaaien met een Broodmes

De heer A.J.W. wordt woedend. Lokatie Heilige Geestweg Noordwijk Binnen. Mevrouw ( G. )of mevrouw P. (nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen) woekert de toorn van de heer W., buurman van mevrouw J.F.P. aan. Links en rechts vallen wat lelijke woorden voordat er (bijna) een slachtoffer valt. W. heeft een broodmes gepakt en zwaait daar nu levensbedreigend mee richting boze buurbrouw, maar op het moment dat het kwaad bijna geschiedt snelt mijnheer P. ter redding. Politie erbij. Naar de rechter. Resultaat: 8 maanden afkoelen in de cel voor buurman W. Eigenlijk een typisch gevalletje rijdende rechter.


donderdag 27 juni 2013

Grashoek en de Verandering

Je zou de vraag weer eens kunnen stellen aan de bewoners van de wijk "De Grashoek": is het een lusthof? Benieuwd naar de antwoorden. Van buitenaf lijkt het een knusse vertrouwde omgeving omzoomd door veel groen en de hoogbouw van bedrijven, scholen en  recreatiegebieden. De aanleg van de wijk verbond voorgoed Noordwijk aan Zee aan Noordwijk Binnen. De heren gezaghebbers beloten de natuurlijke scheiding tussen de twee dorpen te niet te doen. De verandering! Goed-niet goed? Laat het hier maar horen.woensdag 26 juni 2013

Dierenarts aan de Nieuwe Zeeweg


Beeldbank Regionaal Archief Leiden
 Slechts twee villa's bevolkten jarenlang het gedeelte niemandsland tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen het gebied was gelegen aan de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk en werd begrensd aan de andere kant door de Dahliastraat  en de Witte School. In het ene huis woonde ooit dierenarts C. de Graaf en het andere huis werd bewoond door de familie C. Verhart. Ja, die huisnummers kom ik niet uit. 82 voor de familie de Graaf en 48 voor de familie Verhart...mocht u nog bij het gemeente-Archief langs gaan op de Zundap, vraagt u het dan eventjes na!
Het Middengebied gezien vanaf de Nieuwe Zeewegdinsdag 25 juni 2013

Groeten uit Noordwijk aan Zee

Groeten uit Noordwijk aan Zee !

Willem Hendrik van der Nat en Puik en Duin


 Afb.: boerderij in Noordwijkerhout “Willem Hendrik van der Nat”
 Mooie prent van de hand van Willem Hendrik van der Nat. Over hem komt uit: "de geschiedenis van Leiden" de volgende tekst:
"Het verhaal over de Leidse Haagse Scholers Chris van der Windt en Arend Jan van Driesten is niet compleet zonder het overzicht over het leven en het werk van de Leidse kunstenaar Willem Hendrik van der Nat. Gerekend naar zijn leeftijd is hij een halve generatie ouder en om die reden heeft hij meer gemeen met de derde generatie van de Haagse School.
Tot die generatie kunstenaars behoren Floris Verster, George Hendrik Breitner, Nicolaas Witsen en Isaac Israëls.
Hij wordt op 14 september 1864 in Leiden geboren en volgt al vroeg een opleiding tot lithograafbij de steendrukker C. Bos. Daarna volgt een cursus tekenen bij de Leidse tekenmeester T. W. Ouwerkerk. Kort daarop vertrek van der Nat naar Den Haag voor de avondcursus aan de Haagse Academie. Als bijverdienste maakt hij boekillustraties bij de uitgever Bolle in Rotterdam.
In 1891 treedt hij in het huwelijk met Katharina Bakker en het echtpaar vestigt zich in Leiden. Omstreeks die tijd begint zijn loopbaan als kunstenaar. Weliswaar blijft hij nog vrij lang illustraties maken onder andere voor de Koninklijke Drukkerij Lankhout in Den Haag. Daarnaast maakt hij ook nog enige tijd politieke prenten voor de Groene Amsterdammer en Uilenspiegel onder het pseudoniem “Soranus.
In 1897 verhuist hij voor een paar jaren in Amsterdam. Rond 1900 vestigt van der Nat zich voorgoed in Leiden waar hij wordt opgemerkt door de kunstcriticus H. P. Bremmer, adviseur van Mevrouw Hélene Kröller-Müller. Zij ondersteunt hem financieel en via deze weg komen zo’n 70 tekeningen van van de Nat in het bezit van het latere Rijksmuseum Kröller-Müller.
Veel werk van hem wordt via de kunsthandel Kruger naar Engeland en Amerika verkocht. In Amerika wordt zelfs een boekje aan hem gewijd “The Art of William Henry van der Nat.” Anders dan zijn tijdgenoten was hij van begin af aan niet meer in het landschap geïnteresseerd. Het liefst schilderde hij dieren in hun natuurlijke omgeving waarbij hij het landschap slechts als achtergrond gebruikt. Van der Nat was een echte dierschilder. Hij hield van dieren en als volgeling van de Haagse School bracht hij iets nieuws. Dat maakt zijn werk dan ook heel bijzonder.
Zijn schilderij van een “pas gestorven geitje” is van een bijna onaardse schoonheid. Iemand die hierbij denkt aan een smakelijk hapje gebraden geitebout pleegt heiligschennis. Een andere afwijking van het Haagse voorbeeld is zijn keuze voor kleur. Niet het Haagse grijs maar bruin was het uitgangspunt van zijn palet. De andere kleuren voor zijn palet worden daarop afgestemd. Willem Hendrik van der Nat durfde ook al meer met kleur. Van der Nat overlijdt in Leiden op 11 juli 1929."

maandag 24 juni 2013

Willem Poortier in Wijnen en Likeuren

 Zou het Willem Poortier zelf zijn die hier poseert op de foto uit het Regionaal Archief Leiden voor het nieuwgebouwde winkelhuis in nieuwe, volkrijke wijk van Noordwijk a. Zee. Vast wel!
 Willem P. is rond 1891 geboren en huwt in Noordwijk op 17 juni 1915 met een dochter van Passchier. Het is een man actief voor de Noordwijk Zeesche Middenstand en spil in allerlei klantentrekkende aangelegenheden. Zwaarwegend is de winkeliers-actie rond Sint Nicolaas 1959. Wie het gemiddelde gewicht raadt van de gezamenlijke Noordwijkse Winkeliers kan een TV winnen. Het loopt storm -met de muziek voorop
Hij heeft een aandeel in de distributie van bak- en braadvet en wint in 1930 de eerste prijs in de afdeling Wijnen en Likeuren. Dat u het maar weet. Ook in zijn vrije tijd blijkt hij een uitblinker, al behaalt hij samen met zijn echtgenote slechts de vierde prijs met het rijden in versierde tilbury's. Kranten vol over Willem Poortier uit de Piet Heinstraat 19 in Noordwijk aan Zee, maar met deze bloemlezing moet u het voorlopig maar even doen!

zondag 23 juni 2013

Boerderij Nederhel

Waterput van boerderij Nederhel, die als schuilkerk diende voor de Noordwijkse Rooms-katholieken in de 17e eeuw. De boerderij werd rond 1820 afgebroken. De put is opgegraven in 1985 en later hersteld en uitgegraven. Bron: De Blauwdotter nr. 55, 1985. Het lijkt wel een sprookjesbos, bestaat dit monument nog of is het verdwenen onder de ontwikkelingen van de sportbaden en zwemvelden in die contreien. 's Avonds lijkt het me een plek voor geesten en andere enge dingen....niet naartoe gaan!

zaterdag 22 juni 2013

De Kroft, Tuingrond en Boomgaard

U moet nu toch echt even helpen. Kan het zijn dat in dit huis de familie van der Meer woonde, waar we als kinderen naar toe werden gestuurd met een brief in het Engels -een taal die nog níet iedereen machtig was-  om die door één van de dochters uit het gezin te laten vertalen. Dan daaraan gekoppeld; is het nu "Kroft" of "Krogt" kan dat misverstand ook voorgoed de wereld uit!
Het wordt aangeboden in 1864: Een woonhuis, met uitmuntenden tuingrond en boomgaard, zeer geschikt voor eene Bloembollenk(l)weekerij, staande en gelegen te Noordwijk-Binnen, aan de Kroft, Kadaster Sectie F.Nos. 1460, 1461 en 1462 te zamen groot 42 roeden, 8 ellen; te veilen in twee perceelen. En ergens in de directe omgeving van de molen moeten de percelen zich hebben bevonden. Wijs maar aan.
foto: Regionaal Archief Leidenvrijdag 21 juni 2013

Plankzeilen op de Noordzee

Zo! Dat wordt lekker lang genieten vandaag op de langste dag van het jaar! Regen, hagel,  storm en guur najaarsweer. U hoeft ook niet naar Argentinië uit te wijken. Daar begint vandaag de winter, lijkt er hier ook wel een beetje op. De aardbol zal toch geen slag gedraaid zijn om zijn as?  Mocht de wereld vergaan, u kunt nog een tijdje plezier maken met de rest aan sloophout: plankzeilen op de Noordzee!  Of u bouwt er een hutje van, net zoiets als de oude "Heremiet".... . Geen stranddag vandaag, dat is wel zeker!

donderdag 20 juni 2013

Schrier in de Molenstraat

Voor de nodige afwisseling in het bestaan, brengt u vandaag een bezoek aan Noordwijk Binnen. Aan de Molenstraat.  U ziet hier de naamgever in vogelvlucht. Sky-line NB. U begint helemaal op de hoek bij de het huisje van Ouwe Vrouw Koelewijn , moeder van de groenteboer die ooit mijn buurman was. Aan de Zeestraat kant was de tramhalte vanwaar je na een dagje stappen in de stad ook nog eens helemaal terug naar huis moest sloffen. Op die muur heeft jarenlang een bordje "Onbewoonbaar Verklaarde Woning " gehangen.

Maar we gaan verder in de vaart der volkeren: De firma Pieter Schrier komt in zicht. Heel wat leertjes voor de lekkende kraan gehaald. Het lekken bleek een snel op te lossen kwaal......stukken eenvoudiger dan onze moderne thermostaat exemplaren met keramische schijven...lekken ze bij u ook altijd? Verhuisde Schrier later niet naar de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee.  Zit nu een Schoenenzaak in. Kocht er gisteren nog een paar ..... maar Schrier lijkt uit het Noordwijkse straatbeeld verdwenen. Maar Noordwijkse Huizen! Foei!....wéér helemaal fout: Die schoenenzaak was voorheen Schreuder.....ook wel  geSCHReven met SCHR......net als SCHRier.......én loodgieter, maar toch weer een heel andere zaak....


foto's: Regionaal Archief Leiden