dinsdag 30 juni 2009

De Brêloft en TriponneGelukkig dat mevrouw Breedveld bewoonster van 'Villa De Brêloft' een goede hulp heeft gevonden. Nu is er ruimte binnen het gezin om zich te specialiseren in honden. Triponne van de Brêloft een Fransche herdershond wint een eerste prijs én de kwalificatie goed in de Puppy-klasse op de hondententoonstelling in de Nenytohallen te Rotterdam.

maandag 29 juni 2009

Im Weissen Röss'l

Met dank aan de gulle inzender drukt Noordwijkse Huizen hier voor u dit vrolijke gezelschap af. Dindrl und Lederhosen én Wein, Weib und Gesang. U bracht al eerder een bezoek aan dit pret - café . Ze zeggen in Salzkammergut dort kann man gut Lustig sein.... , zo te zien lukt het in Noordwijk ook wel! Misschien herkent u nog wel ooms of tantes of andere losbollen onder de feestvierenden!

Poppetjesfabriek met Blauwe Boon


Het is een dubbel bericht dat deze maandagmorgen Blog Noordwijkse Huizen siert. De 20 meter hoge schoorsteen van de recent afgebrande 'Poppetjesfabriek' staat nog overeind en wordt door er eenvoudig een gat in te hakken en er een vuur in aan te leggen in de juiste richting en in drie stukken naar beneden gehaald. Komt geen springstof of computer aan te pas! Simpel maar doeltreffend!
Dan gaat het verhaal verder! Mensen let op, als u uw hond 's nachts op dievenpad stuurt, kan het zijn dat hij -of zij- huiswaarts keert zonder verschalkt kippetje of gemest konijntje maar met een blauwe boon in het lijf. Het zijn barre tijden!
Blauwe bonen en de Poppetjesfabriek ze lijken uit hetzelfde hout gesneden, herinnert u zich nog de droeve geschiedenis van de aanslag ?

zondag 28 juni 2009

Mannenkoor Noordwijk

In de vroege morgen van 24 november 1919 is voor de kust van Noordwijk de ramp met het vissersvaartuig "Noordwijk V [KW 47]". De logger is gestrand en de Noordwijkse Reddingsboot rukt uit maar slaat om waarbij de redders Hellenberg, Kramer en Vink om het leven komen.

Voor de in kommervolle omstandigheden achterblijvende nabestaanden worden een activiteiten ondernomen om gelden bijeen te brengen. Zo treedt het Noordwijkse Mannenkoor op in het Casino.

Casino en de Sterren


Het zijn de Publiekslievelingen van het jaar 1919 die het bruisende Noordwijkse nachtleven versieren met hun optreden in het 'Casino': Speenhoff , Prinz, Koenen , Pisuisse , Hemsing, Witte, Georges.

Straks in 2019, het jaar waarin het bestaan wordt gevierd van 'Noordwijk 200 jaar Badplaats' zullen de optredens vele malen bruisender zijn. Lokatie is het 'Nieuwe Casino' het prachtige nieuw ontworpen gebouw dat op de plek van 'Azurro' is gekomen.

Alle Publiekslievelingen van nu die we 'dan' van 'toen' noemen treden op: Jan Smit , Dré Hazes , Wende Snijders en Grande Dame Liesbeth List in haar rol als Edith Piaf. Youp van 't Hek viert er zijn afscheidstournee en Lee Towers brengt nog éénmaal het You never walk alone !

zaterdag 27 juni 2009

Max Liebermann, Strand NoordwijkLiebermann jarig in Noordwijk


Max Liebermann , viert zijn zestigste verjaardag in Noordwijk.

Jubileum Noordwijkse Huizen

De Ark ! Vandaag, één jaar geleden precies, opende Noordwijkse Huizen! Vandaag zijn we 397 afleveringen en 33.172 bezoekers verder! Net de 400 niet gepasseerd en de 40.000 niet gehaald. Maar ongekende en nooit verwachte aantallen. Een totaal met een respectabel aantal sterke verhalen over het Noordwijkse. Villa's en andere leuke weetjes. Eén aflevering in de week of maand leek haalbaar, maar soms meerdere per dag, 'Noordwijkse Huizen' is totaal overdonderd door het eigen schrijfgeweld om van het spitten in oude digitale kranten en wat dies meer zij maar te zwijgen! Persoonlijke meest leuke ontdekking: De Badplaats is veel ouder dan wordt gezegd, opmerkelijk daarbij is, het kan niemand -'Noordwijkse Huizen' uitgezonderd , één fluit schelen. Niemand, geen politiek, zakelijk, redactioneel of emotioneel betrokken persoon die zich aandient om voorbereidingen te treffen voor het feest op 200 jaar Badplaats 25 juni 2019 .

vrijdag 26 juni 2009

Villa Mieke

Gezocht een flink MEISJE-ALLEEN . Zich aan te melden 's avonds na 7 uur bij Huize 'Mieke'. Dat alles onder het directe toezicht van den commissaris van politie en den burgemeester. Heel correct en naar de letter der wet dus allemaal!


Koe Vermist


Hoe raak je die nou kwijt?
Signalement: Koe, Zwarte Witkop, geen pluim aan de staart en met grooten platvormigen Uier. Jaap Jongbloed maar eens bellen. Maar voegt Noordwijkse Huizen hier nog even heel serieus aan toe: bekijk de bladzijde van VERMIST en kijk of u misschien een bijdrage kunt leveren aan het vinden van vermiste personen. Breng ze thuis!

donderdag 25 juni 2009

Poppetjesfabriek

Toch durf je een kleine honderd jaar later heel rustig te beweren dat aan de obligaties én de brand een luchtje zaten. Rook luchtje. Wethouder én ondernemer en nog duizend andere belangrijke posten in het Noordwijkse vertegenwoordigende heer H. Liefferink is ook hier weer van de partij. Ergens heel goed op letten maar toch het bedrog niet zien.

Het doet een beetje aan die mop van vroeger denken. Kijk eens heel diep in de poppetjes van mijn ogen. Dat doe je dan en ondertussen wordt op borsthoogte je hemd met roet besmeurd of veel gemener- in de jaren dat roken nog mode was, een sigarettenpeuk tegen je hand aangehouden. Wat dáár nou toch leuk aan was? Puber humor denkt Noordwijkse Huizen!

Dan maar het liever een blik in de onschuldige meisjesogen van Annie de Reuver !

De Gravin van Limburg Stirum

Gravin van Limburg Stirum né Johanna Ida van Randenbrock die op 23 jarige leeftijd in 1912 moeder geworden is van zoon Wigbold Albert Willem ziet dat het de bewoners van Noordwijk aan een ziekenhuisje ontbreekt.

Zij onderneemt het nodige en reeds op 1augustus 1913 kan haar 'Herstellingsoord' worden geopend. Het is gebouwd naar een ontwerp van architect Liefferink door Jac. Verloop.

Geschilderd is er door van der Boom en gas en water zijn aangelegd door Schreuders, de firma Baalbergen leverde de ledikanten en matrassen, en Duyster zorgt voor een fraaie barometer in de gang, allen Noordwijkse firma's. Een beetje liefdewerk zal er wel aan te pas zijn gekomen.


Dirk Admiraal heeft in de duinen aan de zeezijde van het huis met 'nollen' een grot gemaakt waarin men lekker in het 'lauwtje' zit. Burgemeestersvrouw van Panhuys schenkt 3 ligstoelen en Zuster van der Helm zwaait de scepter over het geheel.

woensdag 24 juni 2009

De Graaf van Limburg Stirum
Ze worden feestelijk ingehaald door de Noordwijkse bevolking het in het zonnige Cannes vers gehuwde echtpaar van Limburg Styrum. Zij krijgen een eerepoort aangeboden van 150 meter lang-, gesierd met het portret van de op 5 juni 1882 geboren Graaf.

Opvolger van zijn in 1902 overleden oudoom F.A.W. Graaf van Limburg Stirum en is -merkwaardiger wijze- geheel van visscherij-benoodigdheden vervaardigd, terwijl zij op smaakvolle wijze overdekt was met vischnetten, waardoor de aanblik verhoogd werd.

De Graaf verwacht wel van zijn visschersvolk dat ze op tijd van de reis terugkeren om hun stem op hem uit te brengen, een grof geld vergoeding wordt geboden!.

dinsdag 23 juni 2009

Jan Smit te Noordwijk: Genezen

De volgende dankbetuiging had zo uit de pen van de Volendamse moeder Smit kunnen vloeien na het herstel van de stembanden van haar kleine nachtegaaltje Jan. Zijn dank: Ik zing dit lied voor jou alleen!

"Hiermede betuigt ondergeteekende naast God haar hartelijken dank aan de WelEd. Zeergeleer. Heeren Prof., Doctoren en Verpleegsters van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, inzonderheid aan Dr. Kingma Boltjens, voor de liefderijke en zorgzame behandeling tijdens een ernstige operatie en verpleging aan haar ZOON JAN bewezen, tevens ook dank aan de WelEd. Zeergeleer. Heer Dr. H. van Nes en Zr. v/d Helm te Noordwijk a/Zee, voor hun spoedig en beleidvol optreden en belangstelling aan hem betoond. Wed. J. Smit en Familie. Noordwijk-aan-Zee, 1913."

Huize Remotus en de Verwarming


In 1935 wordt 'Huize Remotus'voorzien van centrale verwarming. De pas twee winters gebruikte 'Jaarsma' vulkachel wordt te koop aangeboden. Wat een verschil met het bij de laatste restauratie aangebrachte verwarmingssysteem !

Huize Remotus te Koop

Informatie over de methode en foto's  van dr. N. Oldenboom en Remotus kunt u hier vinden: Delpher Tijdschriften - De Hollandsche revue jrg 10, 1905, no 7, 23-07-1905
Het jaar is 1909, precies honderd jaar geleden! Architect K.P.C. de Bazel ontwerpt in opdracht van mejuffrouw M. Elink Schuurman een woonhuis aan de Groene Weg te Noordwijkerhout op de grens met Noordwijk. Huize Remotus ! Een mooie foto van de nieuwbouw van 'Huize Remotus' siert de voorlaatste pagina van het ledenblad van het Genootschap Oud Noordwijk , voorzien van de vraag:


"Wie was de aannemer ?"
'Noordwijkse Huizen' denkt zelf aan aannemer W.P. de Vreede, die heel Noordwijk en omgeving in die tijd van massale bouwwerken voorziet, maar kan geen enkel bewijs vinden, geen aanbesteding, helemaal niets! Tijdens het speuren komen er nog wel wat andere wetenswaardigheden aan het licht. U mag meegenieten!


maandag 22 juni 2009

Muller is een gevaarlijk individu


Nog een verhaal over een goudzoeker! De dief Muller! Het sigarenzakje uit het koffiehuis te Katwijk zet de wakkere agenten op het spoor. In de koffers van ene Muller vinden zij 200 zilveren lepels en vorken én inbrekersgereedschap. Hiermee doen de politieagenten een prachtige vondst. Zij kunnen direct tot arrestatie overgaan. De snodaard bekent. Waarmee diefstal bewezen kan worden!

Rembrandt vraagt


Rembrandt vraagt een 'Binnenbuffetjuffrouw', lijkt Noordwijkse Huizen een mooi vak! Hoewel het ambt van 'Zilverwasscher' ook niet te versmaden lijkt. Zou de volgende stap in de carrière van het net -jongmensch- heel misschien 'Goudzoeker' kunnen zijn?

Grand Pension Rembrandt

Het is een prestatie van jewelste. Op 19 september 1912 wordt de bouw van het 'Grand Pension Rembrandt' in de Zuiderduinen te Noordwijk door ondernemer J.W. Spruyt aanbesteed bij aannemer W.P.de Vreede. Drie maanden later gaat de vlag in top! Het gebouw zit 'onder de kap'. Onbegrijpelijk snel naar het bouwtempo van de aannemers van vandaag gemeten!Let u ook nog even op! Het Witte Huis [het 'Bruine Huis' helemaal links]! Heeft u al iets ontdekt over de eigenaar? Noordwijkse Huizen nog altijd niet!