woensdag 29 februari 2012

29 februari 2012: Schrikkeldag

Het is u vast niet ontgaan, maar vandaag vieren we de 29ste van de maand februari. Goed opletten dus: de volgende komt pas over vier jaar en in die tijd kan er ongelooflijk veel in uw leven zijn veranderd. Mooi voorbeeld van verandering Villa Helmhorst aan de Zuid-Boulevard. Is een stuk groter geworden in de loop der jaren. Maar kijk eens:  29 februari 1928. Ze hebben daar nog een mooie zwarte piano in de aanbieding mét 2 jaar garantie op de koop toe!  Wordt vandaag  anno 2012 vast een geluksdag. Hoor morgen wel hoe uw schrikkeldag is afgelopen...maar let op de vrouwtjes! Ze mogen u ten huwelijk vragen vandaag.....u bent gewaarschuwd!

dinsdag 28 februari 2012

Noordwijk, Isadora Duncan, Kathleen Bruce

Vandaag mag u nog even mee naar het verhaal van Isadora Duncan in Noordwijk!
"In Augustus kwam een vrouw als verpleegster bij mij inwonen, die later mijn heel lieve vriendin werd. Marie Kist. Ik heb nooit een geduldiger, liever of vriendelijker schepsel bijgewoond. Zij was een groote troost. Van nu af aan beken ik, dat ik allerlei angsten kreeg. Vergeefs zeide ik tot mijzelf dat elke vrouw kinderen kreeg. Mijn grootmoeder heeft er achttien gehad. Mijn moeder vier. Het was de gewone loop des levens enz. Niettemin was ik vervuld van vrees. Waarvoor? Stellig niet voor den dood of zelfs maar voor pijn — het was een onbekende vrees voor ik weet niet wat.Augustus ging om. September kwam. 


    1. Kind

      Duncan Duncan geboren op 24-09-1906 te Noordwijk wonende te Berlijn
    1. Vader

    2. Moeder

Het trappen klimmen begon mij moeite te kosten. Dikwijls dacht ik aan mijn dansen en soms was ik verdrietig om de wille van mijn kunst, 's Nachts lag ik te wachten. En het leken eindelooze nachten. Welk een prijs moeten wij voor de heerlijkheid van het moederschap betalen! Op een goeden dag werd ik heerlijk verrast. Een lieve vriendin die ik te Parijs gekend had — zij heette Kathleen — kwam uit Parijs en zeide dat zij van plan was bij mij te blijven logeeren. Zij was een magnetische persoonlijkheid, vol leven, gezondheid en moed. Zij is later met den ontdekkingsreiziger kapitein Scott getrouwd. "
Op de naam Kathleen slaat uw 'Noordwijkse Huizen' aan. Pas nog een heel boek over gelezen. U kent dat ook wel. Kerst in de tropen, luieren in het zonnetje en dan ben je door je verzameling leesboeken heen. De lobby in het hotel levert vaak een nagelaten exemplaar op: als gevolg waarvan de hitte op het balkon kon worden bestreden met een Zuidpool-expeditie onder aanvoering van Kapitein Scott en kennis wordt gemaakt met zijn echtgenote Kathleen Bruce.  Dat nou precies die Kathleen hier haar voeten over het Noordwijkse strand heeft uitgelaten! Wonderlijke wereld. Het portret van Kathleen hierbij voor U!
Kathleen Bruce wordt geboren in Carlton-in-Lindrick, in de buurt van  Worksop, Verenigd Koninkrijk op 27 maart 1878, als  elfde kind van de dominee Lloyd Bruce. Ze studeert kunst aan de Slade School of Art in Londen en ook aan de Academie Colarossi in Parijs, waar ze leert beeldhouwen onder het toeziend oog van Rodin. Ze is reeds een gevestigd beeldhouwster als ze in 1907 Robert Falcon Scott ontmoet, ze trouwen in september 1908. Het huwelijk wordt  bekroond met  de geboorte van hun zoon Peter, in september 1909. In 1910 vergezelt zij haar man naar Nieuw-Zeeland, waar hij op weg gaat met Britse Antarctische Expeditie. In februari 1913, tijdens een reis terug naar Nieuw-Zeeland om de expeditie te begroeten, hoort ze dat Scott  eind maart 1912 niet van de expeditie is teruggekeerd.  Een bronzen standbeeld van Robert Falcon Scott door Kathleen Scott staat in Londen. 

maandag 27 februari 2012

Isodora Duncan in Noordwijk: For Ever!

Het hele feuilleton  uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant hebben we u hier al eens aangeboden. Hier nogmaals de hele geschiedenis zoals verwoord door Jan Kloos in het Leidsch Jaarboekje van 1928. Blijft een romantische geschiedenis voor waar het Noordwijk betreft maar het kent tenslotte een ontzettend droevig einde.De treurige geschiedenis van dochtertje Duncan met de haar later gegeven voornaam Deirdre  [ Doodie op z'n Hollands] die ter wereld kwam in de Noordwijkse Villa Marie. De dood van de twee kinderen die tesamen met hun gouvernante verdronken in de Seine.
 Ach....zo zielig allemaal.

Isadora Duncan in haar eigen woorden: "Toen ik het kind aanschouwde, was ik beloond. Welk een kind! Het leek een Cupido, met blauwe oogen en lang bruin haar dat later uitviel en plaats maakte voor gouden krulletjes. Toen geschiedde het wonder, dat ik het voor het eerst mocht voeden.
O vrouwen, waar dient het toe om te studeeren voor advocaat, schilderes of beeldhouweres. wanneer dit wonder bestaat? Nu ken ik die geweldige liefde die de liefde voor den man te boven gaat. Ik voelde dat dit kind een bezit was, meer waard dan kunst.
De eerste weken lag ik uren lang met het kindje in mijn armen, om te kijken hos zij sliep Soms kreeg ik even haar oogjes te zien Ik voelde mij heel dicht bij de uiterste grens, het mysterie, misschien de kennis van het leven. De -ziel in het pas geschapen lichaam beantwoordde mijn blik met zulke schijnbaar oude oogen — de oogen der eeuwigheid — die liefderijk in de mijne keken. Liefde was misschien het antwoord op alle vragen. Welke woorden zouden deze vreugde kunnen beschrijven? Wat wonder dat ik die geen schrijfster ben heelemaal geen woorden kan vinden? Wij keerden, met het kind en mijn lieve vriendin Marie Kist naar het Grünewald terug. Alle kinderen waren opgetogen over het kindje. Ik zeide tegen Elisabeth: "Dit is onze jongste pupil". ledereen vroeg: "Hoe zullen wij haar noemen?" Craig bedacht een mooien lerschen naam. Deirdre. Deirdre — geliefd door lerland. Dus noemden wij haar Deirdre. Van lieverlee kwamen mijn krachten terug. Dikwijls stond ik tegenover de wonderbaarlijke Amazone, een votief-beeld. met sympathiek begrijpen, want ook die zou nooit meer zoo heerlijk bekwaam voor den strijd zijn ."uit: Gedenkschriften van Isadora Duncan.


zondag 26 februari 2012

Heinrich, Handlichting en Huis ter Duin


Op 24 november 1900 wordt aan de op 11 augustus 1880 geboren Heinrich Christian Tappenbeck wonende Huis ter Duin te Noordwijk aan Zee, handlichting verleend tot het optreden als Onderdirecteur der naamloze - Vennootschap voor Hotel-Exploitatie en Bloembollen-Cultuur "Huis ter Duin" gevestigd te Noordwijk. Een serieuze knaap. Dat blijkt. Tijdens de rustige wintermaanden gaat hij zich eens serieus verdiepen in de dissertatie van Prof.Schlegel: "Chinesische  Bräuche und Spiele in Europa". Toch maar eens zoeken bij de Slegte in de ramsch.

zaterdag 25 februari 2012

Slachtoffer Glazen Veranda Huis ter DuinAu! Hoe zal het zijn afgelopen met die metselaarsknecht die bij de verbouwing van het Huis ter Duin van de steiger viel en met zijn buik op een schoor in de kelder terecht kwam, waardoor hij zich inwendig ernstig schijnt bezeerd te hebben. Hij lijdt veel pijn. Noodlot!

vrijdag 24 februari 2012

Josien en het Huis ter Duin


 Vandaag maar weer eens aandacht voor het "Huis ter Duin". Zijn er in tijden niet meer geweest. De laatste keer was in 1961. Maar nu mag u een kijkje nemen in het jaar 1900. Josien schrijft er op 5 november een 'ansicht' waarop een afbeelding van hotel en dorp. Wat deed deze dame in het winterse Noordwijk. Was ze op zoek naar een nieuw  -oud- fornuis? Wat moest het vrouwtje hier? Misschien kunt u het vertellen!
De oplossing: beetje doorzoeken op het internet levert het volgende op.  Juffrouw Carp is aanwezig bij de her-opening van het kerkgebouw van de Ned.-Herv.Gem. Waarbij wordt gememoreerd aan de op 2 november 1900 overleden mevrouw Johanna Christina Enschedé de weduwe van Willem Hoog de oud burgemeester van Noordwijkerhout wiens moeder was Johanna Catharina Jacoba Carp in welke relatie zij op haar beurt stond tot mejuffrouw G.A.P.L.H. Carp die als pleegvader had de heer Johan Willem Albert ROIJAARDS -oud-Hypotheekbewaarder-, kan Noordwijkse Huizen nog niet melden. Wordt vervolgd.

M. Beyerman-Hoog zou heel goed de Mary uit de aanhef kunnen zijn en Josien? Noordwijkse Huizen zoekt verder!

donderdag 23 februari 2012

Wilhelminastraat no.3, Twee Woonhuizen


Mevrouw C. van Brakel-Knotter te Leiden geeft opdracht aan architect Hendrik [Hendrikus Johannes]de Haan te Den Haag, twee woonhuizen te bouwen aan de Wilhelminastraat no.3 te Noordwijk-Binnen. Op de foto is te zien dat de bouw al aardig is gevorderd!

dinsdag 21 februari 2012

Wiener Ball 2012 in Noordwijk


Beetje glamour, beetje traditie, beetje helemaal té leuk: Wiener Ball 2012 in Noordwijk.  In het "Huis ter Duin"als vanouds!

maandag 20 februari 2012

De Zwarte Leeuw

Men zal op Maandag den 27 December 1779, ‘s namiddags ten 5 uuren, te Noordwyk Binnen, ten Huyze van Dominicus Conynenburg, veilen en verkoopen een HERBERG, genaamd DE ZWARTE  LEEUW, voorzien met verscheiden Kamers en Vertrekken, Stallingen voor 16 Paarden, Koe-Stal, Wagen-Huys, Schuur, Erve en Werven met een Overdekte Kolfbaan daar agter aan, geleegen aan de Noordwyker Hoek, onder den Ambagte van Voorhout, hebbende een allerfraaist Gezigt over de Landeryen en dorpen daar rondom geleegen, alwaar de Trekschuiten van de Steden Leyden en Haarlem vice versa alle uur passeeren; mitsgaders diverse Partyen zoo WEY-HOOY- als TEEL-LANDEN, te zamen groot met den anderen omtrent 27 à 28 Morgen, alle geleegen onder den Ambagte van Voorhout voornoemt: Zynde inmiddels de gemelde herberg uit de hand te Koop: kunnende dagelyks worden bezigtigd: Te bevraagen by PIETER KLYNENBERG te Noorwyk voornoemt.
Ook een mooie Herberg, maar in Voorhout gelegen en niet te Noordwijk aan Zee....schijnbaar een ander pand. Ook wel mooi én groot....!
Een bescheiden advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant van 24 januari 1804: "Uit de hand te Koop: een Neeringrijke Herberg, genaamd De Zwarte Leeuw, staande te Noordwyk-aan-Zee, voorzien van vescheidene Vertrekken, Koeijen en Paarden-Stallingen, item Wagenhuis en verdere Getimmertens; te bevragen by den Eigenaar in voornoemden Herberg. Misschien had die zwarte leeuw iets te maken met het familiewapen van  het geslacht van  Boeckhorst . Klik de link aan en geniet van de collectie gegevens bijeenverzameld door Frans Angevaare: mooi om je er eens in te verdiepen!
 Wapens Huis Boeckhorst

zondag 19 februari 2012

Souvenir of Oud Noordwijk

Souvenir of Oud Noordwijk, Henri van Daalhoff
Het lijkt op een cadeautje voor de vroege zondagmorgen net zoiets lekkers als ontbijt op bed. 'Souvenir of Oud Holland' een mooi klein schilderijtje van Henri van Daalhoff. Een plaatje! Daarna moeten er nog heel wat oude krantjes worden verorberd voordat een mooi beeld van het werk van [Henri] Hermanus Antonius van Daalhoff zich voor het oog ontwikkelt. Geboren in Haarlem opent hij op 25 april 1891 als confiseur-pattisier zijn banketbakkerszaak aan de Hogewoerd 50 in Leiden.

Maar de mooiste door hem gefabriceerde Gothische Kathedralen in suikerwerk of chocola kunnen zijn honger naar het kunstschilderen niet stillen en op 5 januari 1898 exposeert deze "lekkere" schilder in het Stedelijk Museum in Leiden. Meerdere exposities volgen.
Prachtige beoordelingen voor de auto-didact: maar jammer van die foute naamsvermelding in onderstaande recensie. H.A. van Daalen moet ten rechte H.A.van Daalhoff zijn. Zo wordt je nooit beroemd natuurlijk.

H.A. van Daalhoff overlijdt in 1953 te Amsterdam. In 1985 is er nog een herdenkings-tentoonstelling in de Lakenhal te Leiden.
In zijn schilderijtje van een oude boerderij, meent uw Noordwijkse Huizen het aloude 'Puik en Duin' te herkennen. U bent het er vast wel mee eens!

zaterdag 18 februari 2012

Noordwijk Rustige Belegging

 U zoekt rust in deze drukke Carnavals periode: Dat kan! Noordwijk is rustig; Hotels en Pensions geopend. Inlichtingen bij de V.V.V. Geld over? Wat denkt u van een rustige belegging in onder architectuur geb. perceelen te Noordwijk a. Zee? Toch niet wat u zoekt? Dwaal dan even door de foto's van deze Blog en geniet van al het moois dat was...en niet te vergeten... nog altijd is... in onze parel aan de Noordzeekust!

Noordwijk in Teekeningen

vrijdag 17 februari 2012

W.C. Hamdorff in Noordwijk


 
De voordeur van Schalckduyn zag in de loop der jaren heel wat bewoners de woning binnenkomen en verlaten. Een klein greep uit de collectie: de families Jelier, van Gilse en Blok. Bent u ook weer op de hoogte! De Paralelboulevard zou - wat oorsprong betreft- hier haar start hebben gevonden. Was toch best een goed plan eigenlijk!

Rembrandweg 18 in Noordwijk aan Zee. Deze in Engelse landhuisstijl gebouwde villa is in 1932 ontworpen door de architect Wouter Christiaan Hamdorff, architect van diverse objecten in ’t Gooi waaronder het Singermuseum in Laren en in Noordwijk:"1932 Zomerhuis voor dhr. J.M. v.d. Schalk, Rembrandtweg te Noordwijk aan Zee/Toegangsnummer:/t 124/d 85/ph 368-384 foto's, waarvan 1 op karton; z-w;1952-1953 Verbouwing van landhuis "De Hoeve" voor dhr. A. van Riemsdijk/Gooweg/Uitweg te Noordwijk aan Zee/Toegangsnummer/t 363/d 180." Hieronder, de villa op de rug gezien.