maandag 30 juni 2008

Huize Kareol, Jacques Urlus


Op 'evist, een aantal jaargangen geleden schreef Ton Meijer al over Jacques Urlus, de Noordwijkse Pavarotti van de vorige eeuw. Heel veel weet ik over de ster! Zijn ouders, overgroot ouders, echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ik lepel het zo voor u op. Maar gegevens over Kareol waren lastiger te vinden.

Maar inmiddels is bekend dat het gebouw in 1928 door de architect Leen Tol uit Lisse in opdracht van de heer C. Colijn werd ontworpen en het de naam 'De Branding' kreeg. In 1933 kwam het in het bezit van de heer Urlus die het herdoopte in 'Kareol'.

Uit het geheugen van Tilburg citeren we de volgende tekst:
"In 1920 betrok Jacques het door hem gebouwde riante huis Kareol
Utrechtseweg 64 te Hilversum. Het bevatte een garage, tennisbaan, kennel, paardenstal en ook een kleine concertzaal en is daarom later ook bewoond door Frans Vroons, eerste tenor van de Nederlandse opera., die vaak kunstenaars op bezoek had, onder anderen Francis Poulenc. Kareool is de naam van Tristans kasteel in Bretagne in de opera ‘Tristan und Isolde', van Wagner. Het pand is gesloopt. Een tweede huis - villa Henny - had Jacques sinds 1914 in Noordwijk. Dat huis werd op 7 juli 1933 vervangen door een zeer riant huis - eveneens genaamd Kareol - gelegen aan de Oude Zeeweg 38 .
In 1929 schreef Jacques een autobiografie getiteld ‘Mijn loopbaan' .Het is geen droge opsomming van feiten maar een zeer leesbaar boek, dat ook een gefundeerd oordeel bevat over solisten en dirigenten. Op 6 juni 1935 overleed Jacques te Noordwijk, nog slechts 68 jaar oud.. Zijn lichaam werd bijgezet in 'Het Mausoleum , een granieten grafkapel op de begraafplaats van de r.k. parochie van de H. Jeroen aan de Gooweg te Noordwijk. Gezien het belang, dat zij daaraan hecht heeft de parochie het onderhoud van de kapel van de familie overgenomen. Henny Jacobs overleed te Hilversum op 17 mei 1944. Ook zij rust in de grafkapel evenals haar kinderen en schoonkinderen."
Klein Wondertje:Doe mij nu eens een groot plezier: Luister even naar de stem van de grote zanger. Onvoorstelbaar een opname, ooit gemaakt op wasrollen, nu probleemloos af te spelen via uw computertje. Wat er zoal omging in het gezin Urlus is niet bekend, hoewel de hier te beluisteren opname van Moeder de wijn was al te vurig , wel heel wat te denken geeft! (het lied is inmiddels niet meer terug te vinden op het net vandaar die vrije keuze voor U.) Gelukkig kan YOU Tube met veel meer opnamen de faam van Urlus bevestigen!

Kareol is na jarenlang als politiebureau in gebruik te zijn geweest in de afgelopen jaren keer op keer van eigenaar veranderd en huisvest thans de organisatie Mavim . Het goede nieuws is echter dat het gebouw nog altijd op zijn oude vertrouwde plek is blijven (be)staan.

zondag 29 juni 2008

Documentalisten

Ton Meijer
Van de prachtige huizen die rond de vorige eeuwwisseling in Noordwijk werden gebouwd, zijn er niet veel meer over. De mooiste beelden bestaan nog alleen als foto op zorgvuldig bewaarde postkaarten. Mensen als Ton Meijer verzamelden en beschreven veel van dit materiaal. In zijn boeken legde hij de geschiedenis van het Noordwijkse leven vast. Noordwijkse Straatnamen , Noordwijkse , bij- en villanamen zijn tot ieders vreugd door hem in handzame boekwerken en op internet samen gebracht tot een informatieve bron. Mijn waardering voor al dat werk is dan ook heel groot en ik maak er dan ook dankbaar gebruik van. Respect voor al het gedane werk!
Een handige bron voor alles wat architectuur betreft biedt BONAS .
Kom ik weer iets leuks tegen op bronnen gebied dan zal ik het hier melden.

Villa Haufe

We laten de Noordwijkers zelf aan het woord.
Villa Haufe en nog meer villa Haufe en opnieuw villa Haufe .

Een opzet voor een complete lijst met Noordwijkse Villanamen door
Ton Meijer

Naschrift anno 2012: De Noordwijkers zwijgen, helaas, koppelingen werken na 4 jaar niet meer! Teken des tijds!

villa Nova


Het is niet zo'n geslaagd plaatje, ik geef het toe. Maar het begin is er en ik heb geleerd geduld te hebben, dan valt het schoonste aller dingen je vanzelf toe: zoals vandaag met onze niet te overtreffen Pjotr . Een opname uit duizenden. Als het niet zo hard regende zou ik er zelf gaan staan, op die plek en genieten van de kloof tussen de twee dorpen die na de gevoelsmatige verdwijning in de vorige eeuw nu ook visueel volledig aan het verdwijnen is. Ik ben niet meer jaloers op de man zijn archief nu hij het met mij én hele wereld wil delen. Benieuwd wat er nog meer uit te voorschijn komt.
Hier een opname van de bewoner Albert Verweij in de bibliotheek van zijn Villa Nova .
De villa was gelegen naast de woning van de schoonmoeder van Albert Verweij "Villa Liesbet". Mooi getekend door Leon Senf wordt het huis weergegeven in het boekje van dochter Mea Verweij De geschiedenis van een kraai. Een dochter van Leon Senf huwt met Mea's broer Jan Verweij. Om zo maar is te spreken van nauwe familierelaties in de kunstenaarskringen binnen het Noordwijkse!
Albert Verweij wordt naar zijn laatste rustplaats gebracht.

De straat die te Noordwijk naar de bekende schrijver werd vernoemd.

Huize Remotus

Over Dr. Oldenboom en zijn Sanatorium leest u meer in Delpher Tijdschriften - De Hollandsche revue jrg 10, 1905, no 7, 23-07-1905
[1912]
Een grensgeval, hoewel op Noordwijkerhouts grensgebied staande een bij Noordwijkers zeer bekend gebouw. Van oorsprong bedoeld als
Sanatorium voor dr. Oldenboom. De architect was K.P.C. de Bazel Adres: , Noordwijkerhout.
Het Sanatorium bood in het jaar 1908 werk aan de werkman Wijbren Hogerhuis . Hij was een tiental jaren eerder slachtoffer van een gerechtelijke dwaling, werd ten onrechte veroordeeld voor doodslag en inbraak.

Restauratie: Op donderdag 26 juni 2008 is een belangrijke fase bereikt in de restauratie van Huize Remotus in Noordwijkerhout. Met een grote kraan is een torentje geplaatst op het dak van het pand. Daarmee zet de eigenaar zijn eigen ‘handtekening’ op het gebouw.
Huize Remotus, op de hoek van het Westeinde met de Hoogweg in Noordwijkerhout, wordt momenteel geheel gerestaureerd. De afgelopen decennia stond Remotus bekend als ‘Het Parkhotel’, dat jarenlang als pension in gebruik was. In 2001 werd het toen leegstaande pand verkocht aan Harrie Vink, ook eigenaar van het voormalige hotel Dijk en Burg tegenover Remotus.
Vink liet het landhuis Dyckenburch in oude luister herstellen en betrok het huis eind 2006. Het Parkhotel moest van de gemeente Noordwijkerhout eigenlijk worden afgebroken. Maar uit onderzoek bleek echter dat Huize Remotus een bijzondere architectuur heeft, waarop Vink besloot ook dit pand compleet te restaureren.
Aanvulling:
Nieuwe Info . Een beginnend blogger vergist zich regelmatig, een gevorderd blogger ook! Het Sanatorium en de woning van mejuffrouw Elink Schuurman, ze blijven moeilijk uit elkaar te houden! Misschien komt uw Noordwijkse Huizen nog eens met de goede conclusie!

vrijdag 27 juni 2008

Villa Mare Nostrum

In Noordwijk aan Zee stond ooit de villa Mare Nostrum op een terrein in de Zuidduinen. Daar werden in 1939 door de architect A.H. Wegerif Gzn.diverse woonhuizen gebouwd. Zie voor meer bij de "De Ark" !