donderdag 28 februari 2013

Waltman uit de Trein Gesprongen

U leest  het verdriet over de vermissing in de advertentie: Een hond uit den trein gesprongen. Tusschen stations Almelo en Amersfoort is Zondagmorgen uit den trein, die 's morgens te 6.29 van Almelo vertrekt en te Amersfoort 7.49 aankomt, gesprongen een groote zwarte dashond, met gele vlekken op den kop, luisterend naar den naam "Waltman". De halsband is gemarkt aan de eene zijde met een beer. IV '8, aan de andere zijde : Cassirer. Voor terugbezorging wordt een premie van f 15 uitgeloofd, benevens gemaakte onkosten vergoed. Paul Cassirer, Villa Cassirer, Noordwijk aan Zee, bij Leiden.
Met grote waarschijnlijkheid staan Baas en Waltman op dit schilderij afgebeeld. Vanwege het uiterst treurig relaas de afbeelding van het schilderij van Max Liebermann ook maar in droevig zwart en wit gehouden, maar de kleuren zijn te bewonderen in een poster van het Singer Museum te Laren.
Vergeet u ook niet even die andere Noordwijkse Huizen Blogs te lezen over de familie Cassirer in Noordwijk:

woensdag 27 februari 2013

Misdaad Ontdekt op Puik en Duin

 "Het Tooneel Is Ons Streven" voert een toneelstuk op in Flora naar de bekende novelle van L.E.O., een stuk geschiedenis uit Noordwijk zelf. Leest u voor het gemak van uw Blogger ( weet u hoeveel werk het uit-typen van zo'n stukje krant is?) even de hele plot in het knipsel. Kort komt het hier op neer: Lange Teun, zijn brave dochter Lena, een jutter Rooie Dries met daarbij nog een strooper beroven de drenkeling van het zeilschip Ulysses dat daarvoor op de woeste zee -ter hoogte  van de hoeve 'Puik en Duin' - is vergaan-. Spannende intriges met doden en waardevolle papieren.....een avond vol vertier. En Puik en Duin was getuige van de hele geschiedenis. Het hoefijzer voor geluk aan haar muur gespijkerd. Prachtig verhaal van L.E.O. maar wie weet er meer over die schrijver? Mocht u meer willen weten over de geschiedenis van Puik en Duin? Blader deze Blog eens door, minstens 10 afleveringen zijn er aan gewijd......kilo's aan info! De foto komt natuurlijk uit het Regionaal Archief Leiden.
Boerderij 'Puik en Duin' aan de Duinweg

Naschrift: Geloof het of niet, maar vannacht schrok uw Blogger wakker en wist het meteen.......dat boek van L.E.O. staat in de huisbibliotheek op de plank Noordwijk.....en de volgende morgen -direct na het opstaan- gekeken en ja hoor: Daar is ie! AAN HET NOORDZEESTRAND door A. Op de Laak,  [pseudoniem L.E.O.] onderwijzer te Noordwijk. Eerste druk 1895, tweede druk 2002. Voor die tweede druk  mag Noordwijk de heer Geek Slats wel zeer dankbaar zijn. Hij heeft voor de realisatie gezorgd! Rest nog één wens.........De tekst van het toneelspel door H.T.I.O.S. in 1934 opgevoerd......

dinsdag 26 februari 2013

Tappenbeck en Die Religion der Schönheit

Die Religion der Schönheit ontspruit uit de pen van Wilhelm Tappenbeck.
Een werk uit de Bibliotheek van Wilhelm Tappenbeck is te vinden bij  "NS-Raubgut in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin" . Lijkt een leuke bron voor oude boeken!  Toch eens zoeken!

maandag 25 februari 2013

Dirk Homberg in Noordwijk

K.B. De Kunst 15-05-1939
Dirk Homberg , zoon van Cornelis Homberg en Petronella Roode is Rotterdammer van geboorte. Op 24 juli 1913 huwt hij zijn Nita [Angenita Alida Jacoba Cornelia Johanna] Hannema. In 1923 gaat hij enige jaren met zijn echtgenote naar Amerika, gaat daarna voor langere tijd op bezoek bij familie in Weltevreden, [voormalig Nederlands-Indië], keert terug naar Nederland, woont in het Gooi en daarna in Noordwijk. Zo heeft u in vogelvlucht een overzicht van het leven en werken van dit creatieve echtpaar.

zondag 24 februari 2013

Noordwijk-tennis: de Ballenjongens

Noordwijk was groot in de late jaren twintig van de vorige eeuw. Hoogste tijd om de badplaats weer voort te stuwen in de vaart der volkeren naar de 'glamour' en de 'glitter' van de 'roaring twenty's'. Aan de spelers in het spel zal het niet liggen, hoofrollen voor W.F. Coen Jr, Wm.T. Tilden 2nd, Francis T. Hunter. Hun signatuur krijgt u erbij! Voor u gevonden bij de KB Tijdschriften.
 "Adverteren in "de Corinthian" geeft succes" 
Doen we dan maar direct! Neem nu eens het Casino en haar tenniscompetities, alle wereldgrootheden deden mee. Big Bill Tilden zagen wij al eerder hier voor het voetlicht. Prachtige opname van Bill met de ballenjongens. Ongetwijfeld bekende Noordwijkers...Uw vader of grootvader, u weet het niet? Zou die linker ballenjongen niet de bekende Noordwijkse semi-pro Arris Waasdorp kunnen zijn, of is het nu juist die knaap aan de rechterkant? Mejuffrouw Wills kwam ook aan bod.  Big Kea was ook een aan het tennisfirmanent schitterende ster. Doen we nog een partijtje? Zie u op baan V. bij "Lange Willem"!
zaterdag 23 februari 2013

Gymkahua-races bij Huis ter Duin

 Het is een uitverkocht huis op het terras van Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. Er is buitengewoon veel belangstelling voor de Gymkahua-races zaterdagmiddag. Dat is prachtig nieuws voor alle sportievelingen onder U,  lezers. Effe geen marathonnetje of  bescheiden triathlonnetje, strandloopje of andere inspanning langs duin en strand. Nee een echte Gymkahua-race! Misschien is de tekst ook niet helemaal in orde, maar dat is wat er in de krant staat!
Het was niet zo maar iets, gezien de samenstelling van het comité! Jhr. van Panhuys, jhr.mr. L.A. van Schuylenburch, mr. H. Tydeman de heer De Sauvage Nolting en de dames van Panhuys, Viotta-Wilson, Romswinckel en Van Son. De leiding van het geheel is in handen van de heer Tydeman, bijgestaan door den heer Sauvage Nolting. Verscheidene fraaie prijzen zijn beschikbaar gesteld zowel door de heer Tappenbeck als van de zijde der talrijke badgasten.
Misschien wordt hier gymkhana bedoeld. Een atletiek- of paardensport evenement afkomstig uit het 19e eeuwse India. Gymkhana's zijn weer helemaal in. Nu als autosport op parkeerplaatsen waarbij het gaat om rijvaardigheid. Op You Tube buitelen de filmpjes u tegemoet. Toch maar eens zoeken! Reuze heftig!

vrijdag 22 februari 2013

Belgischen Kring en A. Baeyens

Brugje over het Rapenburg, Rijnsburg. A. Baeyens
Adolph of Adolf Baeyens is een kunstschilder geboren in België die leefde van 1886 tot 1969.  Kort na de eerste wereldoorlog brengt hij enige tijd Leiden en omgeving door waar hij deel uitmaakt van de Belgische Kring te Leiden van welk club ook de  kunstschilder Albert Lefèbvre  deel van uitmaakt. In 1917 is er in Noordwijk aan Zee een tentoonstelling van hun creativiteit. Klos- en Naaldekant; Etsen en Teekeningen; Borduur-; Koperdrijfwerk; Inzendingen van het front, enz. enz. Toegangsprijs f 0.25. Elken dag Theetafel (3--5.30 uur). Krijgt u ook zo'n zin om even langs te gaan! Gezellig! En voor een goed doel natuurlijk!
 

Gezicht op de Lourisbrug over de Herengracht te Leiden 
 Gezicht in de Dorpsstraat te Noordwijkerhout met de kerk in het verschiet

donderdag 21 februari 2013

Leidse Schilderijtjes in Noordwijk

Deze twee schilderijtje van A. Baeyens meent uw Noordwijkse Huizen te herkennen als mooie plekjes in Leiden. Mocht u die mening delen, dan zal uw waardering zeer op prijs worden gesteld. Heeft u meer kennis over de schilder? Persoonlijk heb ik nog niet eerder van hem gehoord! Maar morgen kunt u hier vast meer vinden! U hoeft niet eens te wachten tot morgen. Vandaag krijgt u al antwoord op uw prangende vragen: Mare met Marekerk in het verschiet lijkt de titel behorend bij de onderstaande afbeelding.

Jeugdherinneringen aan Noordwijk a/Z

Zo mooi is spelen aan het strand! Als kind genieten van zon en zand en zee. Waar kan het mooier zijn dan in Noordwijk aan Zee, de plaats van de gelukkige herinneringen aan een zorgenloze jeugd.....geniet u mee?uit tijdschriften KB

woensdag 20 februari 2013

Badseizoen Noordwijk

Het bestuur van de Noordwijksche Sportvereniging had de vorige week de redacteuren van eenige der voornaamste dag- en weekbladen — ook buitenlandsche — uitgenoodigd om, waar het bad- en sportseizoen aan den vooravond stond van wat men aan zee „het hoog-seizoen" noemt te bereiken, eens
kennis te komen maken met het bad- en sportleven in deze — wat aanleg, bezoek en inrichting betreft — voornaamste der Nederlandsche Noordzee-badplaatsen. En verschillende bekende en vooraanstaande journalisten hadden aan deze uitnoodiging gevolg gegeven. De invitatie, onderteekend door het dagelijksch bestuur der Sportvereniging : burgemeester jhr. W. C. v a n P a n h u y s, mr. C. P u n t en den heer A. H. D r o s J r., was ook in zóó hoffelijke termen vervat, dat wel géén wellevend mensch die kon weigeren, — bovendien noodigde de directie van het Huis Ter Duin de journalisten den volgenden dag tot een uitstapje ter nadere kennismaking met het Noordwijksche bad- en strandleven, terwijl de familie Tappenbeck, eigenares van dit prachtige hotelkomplex, de gasten tevens nachtverblijf en een lunch aanbood. .
Op het programma van de Noordwijksche Sportvereeniging stond bovendien een gala-maal en een dansavond : in het keurig ingerichte clubgebouw der vereeniging, het Casino, waar de heer Frits
Saur, van het bekende Haagsche restaurant, de leiding voert en die dan ook mede bij de ontvangst der journalisten aanwezig was. Daar waren voorts : de heeren W. F. van Heukelom en mr. Pijnacker Hordijk als bestuursleden der golfvereeniging, Dorsman als voorzitter der V.V.V. afd. Noordwijk, Wilhelm Tappenbeck als voorzitter der Maatschappij Zeebad Noordwijk, tevens als directeur-eigenaar van het Huis Ter Duin, — namens welke allen mr. Punt de gasten welkom heette. Hij drukte er zijn vreugde over uit, dat de vertegenwoordigers der pers gekomen waren om ook eens iets van Noordwijk te zien en, daar Zaterdag 9 Juli ons als extra herfst-cadeautje een wolkbreuk had gebracht, hij hoopte dat wij den volgenden dag onder gunstiger omstandigheden de badplaats zouden leeren kennen.
Zo moet het dus: Noordwijk in de belangstelling van de Pers: Uw Noordwijkse Huizen zal graag aan de rondleiding deelnemen: vooral dat etentje ruikt aanlokkelijk!