zaterdag 29 oktober 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, Over Later

Noordwindmolen...................Waterwegwijk.........bedenk eens iets........

vrijdag 28 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong : Bede van een Bejaarde vrouwWas zo graag naar Sunderland afgereisd......naar de Glenn Miller Story de Musical.......ziet u nog een mogelijkheid voor me.....Tommy Steele, 80 jaar jong.........60 jaar na zijn debuut in the Sunderland Empire op 5 november 1956 speelt de hoofdrol........ah joh, wie regelt het even voor me.......lieve Harry is uiteindelijk ook maar een Mens of die schattige uitbater van "Soldaat van Oranje"......Glenn Miller speelt zich ook af in een Hangar kan misschien wel een gast-showtje regelen.......ah joh, misschien is het niet mistig volgende week, of staakt de KLM niet en houden de machinisten van de NS geen werkoverleg en is Schiphol wel bereikbaar en wordt onze veiligheid extra goed bewaakt door de road blocks en zijn ze in Sunderland ook hartstikke blij omdat al die lieve Magpies nog niet werkeloos worden omdat Nissan niet gaat sluiten door de Brexit...ah joh.....
Ben sinds de Mulo examens voor Tommy gevallen, eerst als vetkuif en toen als de droomprins in Hans Christian Andersen en later nog een keer in Singing in The Rain....en Glenn Miller.......... al sinds ik tranen liet om James Stewart en June Allyson in Royal, samen met mijn moeder nog en ah joh, vooral dat stukje dat Mevrouw Miller met haar geadopteerde kindertjes onder die kerstboom beseft dat ze zojuist weduwe is geworden......tranen met tuiten.....heb een cd en een video en verder ook alles grijs gekeken..... laat deze wens van een eerzame blogger uit komen.......doesn't anybody likes Glenn Miller was de vaste vraag van Gerry in de Harp Bar in Torremolinos, als de Monties slaags dreigden te raken met de Joppers  ah joh, doe het nou......ff tjes maar als beloning voor al die bloguren voor Noordwijk's geschiedenis........Martin kan misschien een vliegtuigje charteren......of een vriendendienstje van Dirkie Kuit ( vindt u ook niet dat ze een beetje eenzelfde snuit hebben?)   of een Sarretjeconnectie.....ah joh, ik wil het zo graag......... .ben helemaal "In the Mood"!!!!!!!VOLGENDE AFLEVERING:één week later:
Het komt altijd goed.......zeg het u toch.....altijd!!!!!

Lees voor het "HAPPY  END en de  AFLOOP  hier: Tot slot hoe het verder ging en werden de  wensen vervuld ?

Badplaats Noordwijk, 150 jaar Jong, Schoolpleinstrijd tussen de Monties en Joppers


Pas in 1962 verviel de verplichting op de zaterdagmorgen naar school te gaan.....
Heb ik net het hele verhaal uitgelegd, van die monties en die joppers en de hele voorste rij van de foto beschreven met naam en toenaam,"de battle of the classes"  tussen de Bijenkorf en C&A (komt vandaag met 4 filiaal sluitingen in het nieuws) ja hoor, verkeerde bewaartoets, ben gewoon te snel.......dat is het......heeft niets met dom of slordig  te maken- maar ja mooi geen Noordwijkse West-Side Story. Hou er voor vandaag mee op! Moet ook nog gegeten worden vanavond dus tot nader order wacht u de oplossing van deze Noordwijkse Schoolstrijd. Geduld......komt vast weer allemaal goed....mocht u zelf iets willen bijdragen.....u weet de weg.......Happy Halloween!  .

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, Willibrord's namenlijst

Heb het u toegezegd, de namen krijgt u nog........de RK MULO Sint Willibrord in Noordwijk....
Over het gebouw kunt u heel veel in deze blog vinden, beetje zoeken en u bent volledig ingewijd in de "The Rise and Fall" van het gebouw.  Maar nu de namen van de spelers in dit spel. Aan uzelf om te bepalen of u tot het Montie of het Jopperkamp wilde behoren!
Ook al is het alweer heeeeeeeeeeeeeeel lang geleden, op het blote oog en uit het even blote geheugen zijn veel van de schoolgenoten uit die tijd te benoemen. Ook zelfs nog vermelden waar ze om en nabij gedomiliceerd waren. Begint u op de voorste rij van  links naar rechts vul aan waar een fout of/wel 'n tekort is waar te nemen.....:
  • rij 1: Verweij( IJmuiderstraat; Tillie van der Raad(Gooweg); één van tweeling (meester)Witteman; Ria de Haas(Duinweg) Carla Snel(Katwijk);
  •    rij 2: Nelleke Bos(Quarles van Uffordstraat); Margriet Neefjes(Van Panhuysstraat); andere van tweeling (meester) Witteman; Juultje Bodar; Marijke Schumacher(Pieternelweg);
  •    rij 3: Tsja, dan doet zich een probleem voor.......van al die knappe koppen op de foto zijn er slechts twee met naam te noemen, 2e op de rij is Loek Verhoeven (Katwijksestraat) met daarnaast slagerszoon Frans Boks uit de Kerkstraat.
  •  rij 4: lukt ook niet best, er zal zeker een Steenvoorden, van der Meer, Hogervorst, Alkemade of Augustinus tussen te vinden zijn. Geef ook die knapen een naam......
  •          volgende foto: telt ook voor de Jongensschoolleerlingen hieronder.......Braun, Verhart, én meester Witteman mét pet en de dames Fietje Meeuwenoord(Julianastraat) (?)(?); Willy Turenhout); Marrie van Kan(De Grent)...laat effe horen.......
En iedereen behaalde tenslotte een diploma en kan zich -naar Noordwijkse Huizen- oprecht mag hopen, zich geslaagd noemen in het leven.

dinsdag 25 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong met dank aan mevrouw Lau-Dirkzen

Heb het u beloofd,  u vandaag te verblijden met de familie van de eerste echtgenote van Oswald Wenckebach... Hier is ze dan: Louise Lau !  Bij gebrek aan een fotovan Louise  hier een foto van haar vader,
Notaris P.J. Lau
Notaris P.J. Lau. hij lijkt niet zonder gerucht van 's werelds podium te zijn verdwenen. Zijn echtgenote, schoonmoeder van Oswald Wenkebach moeder daarentegen blijkt van groot belang voor onze jubilerende badplaats te zijn geweest.
"Deze vrouw verdient zeker een plaatsje in de geschiedenis van Noordwijk als Badplaats......wat een kanjer bedenk je bij deze geschiedenis van een vrouwenleven in vogelvlucht........Geboren met een aanzienlijke start in Alkmaar vervolgens door haar huwelijk een notabele inwoonster van DE RIJP, als echtgenote van de plaatselijke notaris, moeder van vier kinderen geworden die allen een belangrijk aandeel hebben in de kunst en cultuur van de eerste helft van de vorige eeuw en dan ook nog een start als pensionhoudster in een maatschappij in de opbloei van het massa toerisme, waar ze in Noordwijk aan Zee het prachtige onder architectuur van H.J. Jesse gebouwde Pension Sole Mio beheerde.......Loes Lau-Dirkzen, een vrouw met karakter. U zult zeker niet verwonderd zijn te horen dat zij de overgrootmoeder is van de helaas veel te vroeg overleden musicus Thé Lau.

Villa Zeezicht  -Villa Zeezicht  -Villa Zeezicht
Wie van de drie is het pension van mevrouw Lau-Dirkzen?

 
Pension "Sole Mio"is net als notaris Lau van de aardbodem verdwenen- inmiddels_ maar wat zijn er ontelbaaar veel mensen die een herinnering meedragen aan dat prachtige pension in de Noordwijkse Duinen, ook weer een met de grond gelijk bouwwerk van een eeuw geleden.......kijk eens hoe mooi het in ons duinlandschap past..........alle info die Noordwijkse Huizen in de loop der jaren bijeen bracht vind u onder deze link............ graag morgen al de meest bezochte pagina van de blog aanwijzen......gewoon aanklikken dus,,,,,,,,,en vaak! Had u toch niet willen missenmaandag 24 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, Over 50 Jaar en een Schone Was

Populaire berichten

zaterdag 22 oktober 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, De Noordwijkse Arkadia


Er bestaat geen tekst waarin de schoonheid van Noordwijk, liever gezegd dat van haar beide Noordwijken,  zo oprecht bezongen wordt als in de  "Noordwijkse Arkadia"  Heb het boekwerk gemist, in alle misbaar rondom de viering van het 150 jarig bestaan van de badplaats.....herkansing mogelijk???????
Zie het helemaal voor me.....De opgeleukte borrel waarin de auteur zijn boek voorstelt aan de verzamelde notabelen maar dan in het heden. Plaats van Samenkomst  bij Boeken Martha in De Keuvel. Alle genodigden, veelal bemiddeld, zo niet in geld dan wel in omvang.  Loco burgemeester Gerben van Duin (helaas niet af te korten tot initialen)  honoreert in een humoristisch ge-sing-songd tekstje de vele deugden waar, in het boekwerk Noordwijk wordt geroemd......Mooi werk! Die grap als aanleiding vormt het bruggetje voor de rest van het betoog;

De opdracht tot.....Maak de tekst van die oude Arkadia verstaanbaar voor iedereen.....alles mag, zolang het maar universeel publiciteit oproept. Hoe Mooi het hier is. Vreedzaam en vriendelijk. Zet het op muziek....Schrijf een RAP....DJ'er iets mee.... vertaal het op straatniveau.... Viswijven zing er een smartlap mee....De Badmannen in een lipduc, maar blijf wel dicht bij de tekst en de zee......Jan Rot deed het met de bijbel, probeert Noordwijk het met haar Arkadia........meer dan de eeuwige roem kan Noordwijkse Huizen u niet geven, hooguit de eigen versie van de Noordwyksche Arkadia in herdruk.......NOORDWYKSCHE  AR KADI A
VAN MYNEN O O M
JA K O B U S van der  VA L K.


Wie lokt me, uit myne bezigheden, Van 't Volk- en Zegenryk Maasfluis,
Met myn gedachten voort te treden Naar Noordwyk,
daar het zagt geruisch Der Stille Zee het oor kan streelen:
Daar 't oog steeds weidt in Kruidmanshof:
Konyntjes Springen: Vinkjes kweelen: - i
Daar all' 't gevogelt 's Hoogften lof Verheft,
door zyn vol vrolyk zingen? : 
Wie leid my hier naar 't hoogste duin,
Langs d'aangenaamste wandelingen,
Door Hofmans rykbezaaiden tuin?
Wie toont my Noordwyks groene dreven
Hier, in myn eenzaam Schryf vertrek?
Wie schetst twee Dorpen, hoogverheven
In Oudheit, in een klein bestek? 't Is
[ocr errors][merged small]
[graphic]


:
[ocr errors]
't Is VAN DER VALK, door my te noemen
Niet dan met liefde en tederheit, -
Myn Oom, die ledigheit wou doemen, - -
Waaröm Hy, vry van arrebeid,
Van aardsch gewoel en zorge ontslagen,
Op dicht-en Oudheits lekkerny
Beluft, by 't meerd'ren van zyn dagen, )
Zyn meesten tyt der Poëzy . . . , "
Gewydt heeft, en, met vloeib're dichten,
Thans maalt den lof van 't oud Geflacht
't Welk geen geslacht behoeft te zwichten,
Den Stam der DOEZA'S, hoog geächt:
Die DOEZA'S, die, in fpyt van Spanje, ..."
Veel dienst bewezen aan den Staat
En die Prins WILLEM vAN ORANJE :
Steeds holpen met hunn raadt en daadt: -
Die DOEZA'S, die de Heerlykheden
Van Noordwyk binnen en aan Zee
Als rechte Heeren bloeiën deden; : :
Wier loff'lyk Nakrooft zich, alrée, -
Bevlytigt heeft de steilste trappen " .
Der eêlfte kunften, in het Koor
Der hoogberoemde Wetenschappen,
Alle onder zich te krygen, door
Hun nooit volprezen vlyt en oordeel;
Om eerlang, door den Palimuur
Van Staat, Vorst FRIZO, (tot 's Lants voordeel
Door 's Hemels gunft, ter goeden uur'

vrijdag 21 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong met "De eerste vrouw - Susan Smit"Zoveel aandacht als Susan Smit al heeft gekregen in de diverse afleveringen van de Noordwijkse Blog Schrijvers, grenst aan het onwaarschijnlijke. Nooit verkeerd natuurlijk, aandacht voor het enorme talent dat dit dorpje voortbrengt.......zit hem natuurlijk in die geestgronden! Afgegraven duinen, groeigronden voor bollen...bozen. U merkt het al, te lang achter de computer verbleven, wordt je toch een beetje ........ach u herkent het vast wel.
Ga het boek beslist lezen........Boeken Martha biedt u een feestelijke kennismaking aan: op 6 november 2016 in de Keuvel vanaf 16.00 uur. t' Is maar dat u het weet!
Ziet Noordwijkse Huizen het nu goed.........is de Mata Hari op de cover van haar boek nu Susan Smit herself .  Maar schoonheid brengt niet altijd het grote geluk, zo blijkt uit het leven van Lou  Tellegen, om met de woorden van moeders te eindigen:   (-slaat ook weer eens lekker nergens op- )  
"van een mooi bord alleen kun je niet eten"  'n Noordwijkse accent bedenkt u er zelf maar bij!

dinsdag 18 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, Noordwijkers Kiezen het Populairste Bericht

Ja Mensen, dat is me wat.......tientallen verzoeken n.a.v. de vraag naar de genomineerden van het populairste bericht in de blog Noordwijkse Huizen..........ze willen meedoen maar HOE. Gewoon!
U klikt ergens in de zijlijn een naam aan of een punt van belangstelling en verdiept zich in juist die aflevering die zich dan aan uw welwillend oog ontplooit. Zodra u dat meerdere malen herhaalt, ziet u onder het hoofdstuk POPULAIRE BERICHTEN uw onderwerp in razende vaart langkomen.In het zoekvakje iets anders opzoeken kan ook.....begin eens met uw  naam te zoeken, een straat, een huis.......wie weet welke roddels uit de nieuwsbladen u tegen komt......meer weten????? Niet moeilijk, toch? Mag u even op pad geholpen worden.....Vraagt u zich af bij het bekijken dit hele oude kaartje uit het verloren gegane kwartetspel van J&B, Noordwijks eigenste en eerste Blokker uit de Hoofdstraat  ( gebouwd op de plek waar ooit het Tehuis voor Oude Mannen stond}, belijk ze eens, de afleveringen met Janus, Vuurtorenplein, Koningin Astrid Boulevard, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Badcentrum, Badseizoen, noem maar op of heeft u zelf iets leuks te melden voor dit "Ik hou van Noordwijk Blog" ?  Klik aan!  Vaak genoeg gekeken? Dan komt uw favoriete verhaal aan de top......welk een eer!!!!!!

maandag 17 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong.........Brandende Vragen

Onze gemeente heeft in totaal een lengte aan wegen van 57.87 K.M. over de verschillende soorten als volgt verdeeld: wegen met gesloten wegdek 12.51 KM., grind- en steenslagwegen 11.73 K.M., onverharde wegen 12.35 K.M.

Het aantal werkloozen bedraagt op het oogenblik in onze gemeente 732 waarvan er ruim 100 zijn tewerkgesteld bij de gemeentelijke werkverschaffing..........
Wat zeg je? Ambtenaren? Nee  Joh.....tewerkgestelden bij de gemeentelijke werkverschaffing.

zondag 16 oktober 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, Margriet de Moor in Frankfurt

Na de golf van belangstelling voor de blogaflevering over Maria Neefjes  vandaag de schijnwerper op haar even talentvolle zuster, Margriet de Moor. Leest u mee?
"Margriet de Moor (1941) debuteerde relatief laat – in 1988, met de verhalenbundel Op de rug gezien – maar verwierf zich onmiddellijk een plek in de harten van de lezers. Haar eerste bundels werden hooglijk geprezen en haar schitterende debuutroman Eerst grijs dan wit dan blauw werd in 1991 bekroond met de Libris Literatuur Prijs. Ze publiceerde daarna novellen en romans waarvan sommige in de moderne tijd spelen, andere in een verder verleden. Een bijzondere plek in haar literaire oeuvre is ingeruimd voor de muziek. De Moor werd opgeleid als musicus aan het conservatorium en schreef een veelgeprezen roman over een castraatzanger, De virtuoos (1993), en varieerde in een novelle op het thema van de Kreutzersonate (2001)."  Van Vogels en Mensen:  Met haar nieuwste uitgave maakte u hier al kennis!

De met sierlijke strikken getooide kleuters lijken zich in de achtertuin  van de ouderlijke woning aan de van Panhuysstraat 52 in Noordwijk bezig te houden met een smakelijke lunch.  Een blik op hun achtergrond toont een wijdse horizon  begrensd door de aanplant van het  luxe buiten Dijk en Burg laat weinig ruimte voor het beeld van nu. Een blik op de gigantische opstallen deel uitmakend van het "Papendal aan de Duinwetering" De Tribune van de VV Noordwijk. Om de grootste voetbalmeester -Johan Cruijff te citeren ... "Je gaat het pas zien als je het door hebt. ... "Elk nadeel heb zijn voordeel."en zo is het ook maar net! Maar vooral: krijg er geen slapeloze nachten van!


"Die Geschichte beginnt ganz harmlos: Eine Frau berichtet von ihrer Schlaflosigkeit. Bald wird klar, dass es etwas Unfassbares ist, was sie nachts aufwachen lässt. Die Autorin Margriet De Moor versteht sich in Untiefen menschlicher Beziehungen, was sie in ihrer Novelle "Schlaflose Nacht beweist."........