vrijdag 31 maart 2017

Bries | Opening strandseizoen 2017, De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Ken 't Best WelPrachtig feest! Prachtig Noordwijk! Een spetterende opening en briljant in beeld gebracht! Mag óók wel eens gezegd!

woensdag 29 maart 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Koninklijke Beuk eert Ab Steenvoorden

Serendipity, mooi woord waarvoor uw blogger zo direct  geen Nederlands alternatief weet te bedenken....Maar het kan geen toeval zijn........gisteravond laat werd uw aandacht gevestigd op Krijn Giezen.........en nu..... bij het  ochtendgloren,   volgt met jam en croissant plus lekker kopje thee, Noordwijk Nieuws,  het in ere herstelde kunstwerk van Ab Steenvoorden. Het is  uit de vergetelheid gehaald door de Koninklijke firma Beuk.......Was ooit bang dat het beeldwerk met de Noorderzon verdwenen zou zijn maar gelukkig!  Iedereen blij! Het loopt op rolletjes........ Zoekt u zelf even de andere Ab Steenvoorden's er bij......u weet wel, zoekvakje rechts invullen....... zo ook genoeg te vinden over de meer dan honderdjarige Koninklijke Beuk! Ga ik terug aan het ontbijt. Vóór mijn thee helemaal koud is.

dinsdag 28 maart 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger......Krijn gaat het Alweer Helemaal Maken

Assemblages van Krijn Giezen, hij vertoonde zijn kunstobjecten overal in de wereld.......in Rotterdam of op Curaçao of gewoon thuis in Noordwijk...........toen in 1970.  Alweer een kleine 50 jaar geleden... dus.....vlug maar weer een smeekbede richting gevestigde jubileum organisatoren.......doe er wat aan......werf fondsen voor een tentoonstelling.......hotels genoeg  in Noordwijk.......voor in de Lobby........beetje mooi maken hoor! Heb nog wel een paar "denkbeeldjes" .......u mag altijd vragen mee te denken hoor......vragen staat vrij......hoor het dus wel.
Wat gaat het worden? Krijn in het Hilton?. Huis ter Duin? Palace Hotel? Hotels van Oranje..........het kan! Krijn gaat het helemaal maken! Assemblages Amigoe, Krijn Giezen gaat het helemaal maken........

dinsdag 21 maart 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger of de Martelgang van Kromme Leendert


In de paradepas , onder moeders paraplu naar het Martelveld........met kromme Leendert.......bijna ben je geneigd te roepen " Who the*!????? kan dat wel niet zijn"....Kromme Leendert? Ken de rechte ook al niet!
Weet niet waar die kreet nu vandaan komt.....maar als iemand een lang en een teveel aan detail gevoelig verhaal over enig zelf veroorzaakt eigen noodlot  ook nog zeer uitvoerig over die tegenslag kwam vertellen aan een ondankbaar gehoor,  schudde één van de aanwezigen gemaakt medelijdend het hoofd........waarachtig.........de Martelgang van Kromme Leendert.........weer heel iets anders dan de hiernaast afgebeelde 'Lijdensweg van Dunselman',
Dan beter een spetterende processie, doen ze het in het buitenland vaak heel wat uitbundiger......met Vuurwerk in Valencia,  van karbietknallen tot vreugdevuren .....kom je toch weer terug op de oude tradionele paasvuren.....ooit de bakens aan het strand van Noordwijk......of in Lourdes, of in Fatima als waskaarsen in een bonfire ........Mooi toch een bedevaart........die mensen, die muziek, die overgave aan geloven!.........In vrede....

zondag 19 maart 2017

Janikulum en de Sport, Uitbundig in Leef! Welzijn Noordwijk


Noordwijk European City of Sport............Leef! Welzijn.........Heden, Verleden...én Toekomst.......Mis het niet........lees het allemaal gezellig na in  het prachtige LIJF/Live .......Blader hier voor al het moois!  woensdag 15 maart 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Janikulum kiest Janus met het Dubbele Gezicht 

.
De Verkiezingen! Of ik meedoe? Het heeft er nog om gespannen...........twijfel nóg..........maar de dag is nog lang en de uitslag nog ver..........het is dit oude stukje tekst, zorgvuldig tussen mijn aantekeningen bewaard. Numa Pompilus : kies je voor een vreedzame samenleving..... wordt het maart of wordt het januari, wordt het Mars of een lachende derde.........Janus Geminis, de god met het dubbele gezicht.......mogen we de juiste kiezen! Leest u dan verder.........een visie uit 1917........ één volle eeuw geleden......een samenvatting van vele eeuwen samenleving.........wat voegt u daaraan toe?

JANUARI-FOLKLORE . De Romeinen begonnen aanvankelijk het jaar met de maand Maart, toegewijd aan Mars, hun krijgsgod. Daarvandaan dat December bij hen de tiende maand heette. Volgens sommigen zou deze kalenderwijziging het werk geweest zijn van den tweeden koning der Romeinen, Numa Pompilius!
Januari dankt zijn naam aan Janus, den Claviger of sleuteldrager, wiens borstbeeld met twee aangezichten te Rome bij deuren en poorten geplaatst werd, zoodat hij tegelijk naar binnen en buiten kon zien. Niet altijd waren die twee gezichten gelijk; soms vertoonde het één jeugdige trekken, het ander de kenmerken van den ouderdom, ook wel was het één mannelijk en het ander vrouwelijk.

 De tempel van Janus bij het Forum werd geopend, zoodra er oorlog was uitgebroken, en niet eerder gesloten, voordat de vrede hersteld bleek. Doch niet alleen bij het dreigen van een oorlog riepen de Romeinen god Janus aan; in het algemeen begonnen zij geene belangrijke onderneming, zonder dat zij om zijn'gunst hadden gesmeekt. Janus Geminus (Janus met het dubbele gezicht) droeg dan ook kennis niet alleen van het verleden maar ook van de toekomst. Oorspronkelijk zou Janus koning van Latium zijn geweest, waar hij aan den Tiber een stad stichtte, die den naam kreeg van Janiculum. Hij herbergde Saturnus, toen deze vluchtte voor Jupiter en de bevrijde Titanen. In Vergilius' heldendicht over Aeneas leest men dan ook volgens de vertaling van Vondel: „Saturnus, vlughtigh voor Jupijns wapenen, en uit zijn Rijck in ballingschap gedreven, quam eerst van den hemelhoogen Olymp herwaert. Dees tuchtighde dien onleerzamen aert, op steile bergen verstroit, en gaf hun wetten, en wou dat men het lant Latium, of schuilhoeck, zou heeten, naerdienhy in dien hoek veiligh gescholen had!" En in hetzelfde boek: „Behalve dit ziet ghy hier deze twee steden, met hare omgeworpe muren, een overschot en de gedencktekens der oude voorvaderen. Vader Janus stichte d'eene, Saturnus d'andere stadt; deen hiet Janikulum, d'ander Saturnie."

Dankbaar voor de hem verleende gastvrijheid, zou Saturnus aan de bewoners van Latium de zegeningen van de deugd en van de beschaving hebben leeren kennen, terwijl hij hun wetten gaf en hen onderwees in den landbouw.

Toen brak voor Italië de gouden eeuw aan, door den griekschen dichter Hesiodus in zijn leerdicht „Werken en Dagen," dat D. J. van Lennep vertaalde, beschreven als volgt:

Zalig was die eeuw op aarde, steeds in vergenoegen rijk.
't Heil der vrome stervelingen was aan 't heil der Goön gelijk.
Niemand kende zorg of moeite; niemand vreesde voor gevaar;
Hoe de jaren mogten klimmen, de ouderdom viel niemand zwaar.
Hand en voet bleef onbezweken, vast en vlug als in de jeugd.
't Sterven was een zacht ontslapen na een leven vol geneugt.
Immers gaf voor 't Gouden menschdom de aarde mild haar schatten bloot.
Elk mogt onbenijd genieten wat der Goden gunst hem bood.

Ovidius schilderde voor de Romeinen dat gelukkig tijdvak in dezelfde kleuren uit. Maar tot de gaven, die Saturnus aan Janus schonk, behoorde ook de kennis van het verleden en de toekomst.

bron: Van onzen tijd jrg 17, 1916/1917, no 15
 Mooi toch........of slechts ijdele woorden............

dinsdag 14 maart 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Op visite bij de Familie Urlus Thuis


De Heer en mevrouw Urlus-Jacobs aan het klavier.......thuis in Kareol.zaterdag 11 maart 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger: NÚ! Wedstrijden van Aankomende Profs


...................wat gaat het worden dit week-end in Sport-City Noordwijk???? Balletje slaan, stukje roeien, strand loopje..........Het is druk in de stád...... De hele week al........Overvolle hotels, drukte op de Boulevard's , Stormachtig publiek........bussen vol krocus-minnaars.......het is of de pre-historische bollenzondagen herleven........Jongelieden in groepjes bijeen gedreven, keurige uniformen met KNVB of anderstalige logo's vullen touringcars aangevuld door BOBO's, even elegant gekleed en voorzien van soepel rollende vliegtuig-handbagage-koffertjes volgen  in de 'flow' van deze aankomende talenten.....Onder zestien speelt het Vierlandentoernooi."De jeugd heeft de toekomst!"
Nog even een blik terug op de éne Noordwijkse tennis-oefenmeester-didact uit de vorige eeuw.


Ballenjongen bij het Casino.....Arris Waasdorp. U mocht al eerder met hem kennismaken......geniet van al dat aan Noordwijk gerelateerde talent.......het gaat jullie goed en nog veel meer weten over Arris, even het zoekscherm hiernaast invullen..Arris Waasdorp.......en alle blogger teksten verschijnen in beeld!


Morgen zondag 12 maart om 15.00 uur aan de Duinwetering..........wordt de klassieker HOLLAND-BELGIE gespeeld.......misschien ziet u Noordwijkse Huizen terug op de Eretribune........Stuntje!

zondag 5 maart 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger Volledig de Mist in! Wave Guide Verkocht!


Verkocht! In 1947 werd in  de Villa Wave Guide in Noordwijk aan Zee  het Nederlandsch Radar Proefstation geopend.
Daar ga je dan met je goeie gedrag........dagelijkse toertje zee om gestrompeld, vrolijk geknikt, buiten adem en met wankele knieën  de 'weer analyse' bemompeld met mede-toertje om strompelaars maar volledig onderuitgegaan in 'De Zuid'! Geen bultrug in het zicht, maar wat uw Blogger nu in het oog springt  is het bord met de  makelaars aankondiging waarop vermeld staat :"VERKOCHT' op het terras van de woning WAVE GUIDE...........nu doen er natuurlijk wel geruchten de ronde dat in de gemeente..... door Noordwijk een verontrustend virus waart! Vele malen gevaarlijker dan welke 3D variant ooit in Hollywood breed in beeld werd gebracht. DE epidemie van  DREAM DEALS .......Afspraken met een toekomst! Niks geen bouwvallen of afbraakpanden! Mooi wordt het, script voor alweer een romantische film! Moet nu eerst nog even inspiratie op gaan doen...TE KOOP.... terug naar de kust......zal het toch niet hebben gedroomd Van dat bordje en verkocht........

Uitzonderlijk goed bericht! U kunt door eenvoudig de naam in te typen van het onderwerp van uw keuze in het vakje "Zoeken in deze blog" waarna boven in de blog het onderstaande vakje zich laat zien...... in deze blog verschijnen alle vermeldingen.