donderdag 27 november 2014

Uitstappen bij het Casino, Oud worden in Huize DalrustAls de huisnummers kloppen herstart het 'bijna' failliete 'Pension Johanna' gevestigd aan de Duinweg 3 te Noordwijk een paar maanden later als 'Hotel Pension Dalrust'.


Als 'Dalrust' zal het nog bijna zeventig jaar blijven voortbestaan. De laatste jaren van het bestaan als opvang voor Noordwijkse bejaarden. Waaronder Dirkje van der Wiel-Hazenoot en de componist van het Noordwijks Volkslied, de musicus Theodoor Henri Polman met zijn echtgenote Anna Maria Lefebvre.

Dan in 1971 is er een wisseling van de wacht. De Zeeërs maken plaats voor de Binders. Bejaarden uit Noordwijk Binnen nemen de plaats in van de bejaarden uit Noordwijk aan Zee die naar het nieuwgebouwde 'Groot Hoogwaak' zijn vertrokken. Twintig jaar later volgt de sloop. Einde 'Dalrust'.

Er wordt nog hard gewerkt door 'Het Genootschap Oud-Noordwijk' om alle vitrines in de tunnel gevuld te krijgen met foto's en andere tastbare herinneringen aan een jeugd die begon in het dorpje Noordwijk op Zee. Want, binnenkort komen de bejaarde bewoners van 'Huize Dalrust' op bezoek om de tentoonstelling van hun mondelinge commentaar te voorzien. Feest der herkenning.

Dirkje van der Wiel-Hazenoot, 92 lentes jong, bezoekt de tentoonstelling "Noordwijk in 1900" in de op 18 augustus 1963 geopende voetgangerstunnel die de badgast de luxe biedt, ongehinderd door het rijverkeer, het strand te bereiken. Mooie vinding, pracht project, in handen van de Gemeente. Kan níet stuk!

maandag 24 november 2014

Uitstappen bij het Casino van Sole Mio naar de Golf

Wordt vast de Golf van Napels vandaag, geen slechte start van de week, wordt het een Middellandsezeeblauwe  maandag in de plaats van die andere gevreesd blauwe maandag kleur.....onzin? Ja, komt bij vandaag helemaal geen tijd voor speurwerk en waar staat nu toch het tijdstip van sloop van het Sole Mio.......niet te vinden in het Nieuwe Delpher........pak maar eens het juiste artikel uit die 20.000 hits.......niks meer aan. Weet u het misschien....die sloopdatum....gewoon uit uw blote hoofd? Mag die hier dan bij komen te staan? Dank!

zondag 23 november 2014

Uitstappen bij het Casino, naar Sole Mio


Uitstappen bij het Casino! Nou écht niet! Lopen moest je naar Sole Mio, of, toegevoegde waarde,  op de fiets, stoer staande op de pedalen, trappen tegen de kluchten op........ach, zoveel jaar geleden en nooit vergeten. Wonderlijk ding het menselijk geheugen. Maar vandaag op vader's verjaardag gaan we maar weer eens op bezoek in "Sole Mio", maken een monument van herinnering aan alle patiënten die daar hun ziekten probeerden te overwinnen.....tuberculose of rheuma als meest voorkomende gezondheidsproblemen. Tot knappe koppen verbeterde geneeswijzen bedachten met medicijnen of door 'simpelweg'  bewegen........Sole Mio raakte overbodig......Jesse's schepping ging tegen de vlakte en op de duintoppen verrezen luxe villa's. Geld injecties, Noordwijk's heilbron naar de toekomst. Mooi moment om aandacht te schenken aan de voorgaande afleveringen van  "Sole Mio"uit de blog, u krijgt ze allemaal! Gaan we:

23-11-1913:
De volkomen willekeurige volgorde waarin de huizen in deze blog verschijnen wordt bepaald door de persoonlijke voorkeur van deze blogger. In de jaren vóór 1960, toen de tram nog reed, zag je als kind, thuiskomend van het bezoek aan de grote stad Leiden, de gele koepel als een lichtend zonnetje boven de duinen uitsteken. Daar aan de einder scheen de zon van 'Sole Mio' en daardoor wist je het uitstapje is bijna afgelopen!


In de Blauwdotter van zomer 1992 lezen we: "Lieve Pa en Ma" en verder gaat het relaas van Annie Sonnema over haar verblijf als veertienjarige in het familie pension Sole Mio, het jaar is 1914.
Mevrouw L. Lau-Dirkzen gaf in 1908 opdracht aan architecten H.J. Jesse; W.I. Fontein en aan dezelfden opnieuw in 1910-1911 tot uitbreiding van het aan de Rembrandweg 7 in Noordwijk gelegen Pension Casa Sole Mio. Een kamer reserveren was ook telefonisch mogelijk in 1915 je draaide gewoon nummer 51 te Noordwijk aan Zee en bestelde een familiekamer!


Frans de Boer, hier derde van links was prijswinnaar van de week in 1948. Al heel wat jaartjes kuren om van zijn ziekte te genezen had hij er toen al opzitten.
In 1910 werd Sole Mio in de zuidduinen van Noordwijk door de architect Jesse gebouwd. Tot 1940 werd het als hotel gebruikt.
Begin 1940 werden de sanitaire voorzieningen gesloopt om inkwartiering van de Duitsers te voorkomen. Evenals elders in Nederland was ook in de regio Leiden het aantal tuberculose patiënten gedurende de oorlog aanzienlijk toegenomen. Derhalve bestond er van eind 1945 tot 1952 grote behoefte aan extra capaciteit voor de behandeling van tuberculose patiënten. In die jaren deed Sole Mio dan ook dienst als sanatorium.
Hier een opname uit 1947 met tuberculose patiënten, zuster Op 't Eynde in hun midden, met lopende patiënten en hen die kuren op zaal.In het pension en later sanatorium hebben stoeltjes gestaan zoals deze van Koloman Moser .
In februari 1952 werd het gebouw gekocht door het Praeventiefonds teneinde daarin een kliniek voor reumapatiënten te vestigen en na een grondige verbouwing kon het gerenoveerde gebouw in januari 1953 in gebruik worden genomen" is te lezen in de publicatie: '1953-1996 Stichting Reumakliniek Sole Mio'.
08-10-2012
 De colportrice van de vereniging  "Volksbelang" uit Amsterdam is een zwendelaarster. Ze verkoopt aan Juffrouw Keestra in Noordwijk zegeltjes voor vijf cent die niet ten goede komen aan het doel: bestrijding van tuberculose bij kinderen. Veroordeling 25 gulden boete of 10 dagen.
 Het blijft tobben met de financiering van kosten verbonden aan de bestrijding van de tuberculose in Noordwijk. Het nijpende tekort aan sanatoriumruimte voor tuberculose patiënten in de regio maakt het noodzakelijk dat in 1946 het hotel/pension 'Sole Mio" tot herstellingsoord wordt ingericht. Er zijn meer lasten dan baten en in 1952 gaat het herstellingsoord failliet. Waarna het gebouw wordt bestemd tot rheuma-oord. Al een keer of twaalf is het 'Sole Mio' in dit blog al ter sprake gebracht, leest u ze nog een keertje terug. mooi om te weten!
08-03-2012

 Rembrandtweg te Noordwijk aan Zee pension Sole Mio Opdrachtgever: mevrouw L. Lau-Dirkzen: architecten. Jesse, H.J. 1908; Fontein, W.I. 1908 Start:1908: Archiefverwijzing:NAi/JESS d110-d111, t35.7
In de Blog Noordwijkse Huizen is er al veel aandacht geschonken aan Sole Mio: Pension/Hotel /Kuuroord/Herstelinrichting en welke functies het gebouw nog meer heeft gehuisvest. Volgt een overzicht:

  1. PENSION/HOTEL/KUUROORD ;
  2. HERSTELINRICHTING ;
  3. H.J. JESSE, architect ;
  4. TREKHONDEN ;
  5. TENERIFEWIELTJES ;
  6. NAAST ZONNEHEUVEL
  7. BEUK VOOR SOLE MIO
  8. PINKSTERWEEKEND
  9. VERDWENEN ;

15-11-2011

Zo vaak al nam u een kijkje binnen dit Sole Mio, zo vaak al las u over de er bij behorende jeugdherinneringen van uw blogger, Vandaag dan nog maar één keertje. Omdat het november is! 05-02-2011
Dat was me wat met de signaalfluiten van het personeel van de tram die "zoo niet geheel nutteloos, dan toch wel zeer zeker onvoldoende zijn" . Die zorg hadden de chauffeurs van de Koninklijke Beuk beslist niet. Zij hoefden nergens naar te fluiten. Zie maar hoe stoer de mannen hier poseren. U kent ze vast wel  bij naam!  Of anders van een schoolreisje, als ome Bram het overbekende 'Potje met Vet' inzette, of van de Koninklijke Schoolreisjes.....Nog even de vermelding van de namen van de op de bovenste foto poserende heren, op links Kees Beekhuis, in het midden Bram Riem-Vis en 2e van rechts Louis Zuidbroek.

Dagje uit voor de patiënten van Sole Mio of uitzwaaien........Dag...Goeie Reis!
Een breed vaarwel wuift visboer Dirk Spaanderman......veel plezier

05-02-2011
Een groot aantal panden in Noordwijk is gebouwd naar een ontwerp van de architect Jesse. Om er enkele te noemen: Hotel Noordzee, Pension Sole Mio, winkel-woonhuis De Punt en Villa Marezate.  U vindt meer over de villa's in de lijst aan de linkerzijde.
22-10-2010
Sole Mio wordt verfraaid met een eetzaal en een logeerkamer. Het Sole Mio is een rijke geschiedenis ten deel gevallen. Het was Pension,  herbergde slachtoffers van krijgsgeweld, strijdplaats voor trekhonden , was Hotel, Tuberculose Kliniek, Rheuma Kliniek en eindigde helaas als vele andere grootheden: het werd tot puin! 

24-10-2009
De mooiste - op 1 ná - van de Zuid-Boulevard -dat is mijn mening- was Villa Zonneheuvel. Weinig is over haar bekend. Zelfs de naam levert twijfel op. Maar zonnig was ze. De villa was opgetrokken in vrolijk geel metselwerk en omgeven door serres, luikjes en dakkapelletjes.

De tuin grensde aan het sanatorium 'Sole Mio' . Kinderen mochten daar niet op bezoek naar binnen. Gevolg, we mochten wel eens een half uurtje buiten wachten tot het bezoek was afgelopen. Ongehoorzaam negeerden wij kinderen wel eens het verbod om het terras te verlaten, maar dwaalden toch af, richting bramen zoeken, spelen bij Zonneheuvel of zelfs wel eens naar een strandafgang. De op het geschonden vertrouwen volgende straf -helemaal niet meer mee mogen- hield ons in bedwang. De volgende keer bleven we op het terras en zwaaiden trouw naar de patiënt hoog boven ons. Gevangen achter de zon spiegelende ruit. Dag pa! Tot gauw! 25-09-2009 U maakt er een patiënt op de groote zaal van het Sanatorium ' Sole Mio ' heel gelukkig mee: Eén paar ' Tenerife Wieltjes '.

13-09-2009
"Op de knieën Swieber", een gevleugelde uitspraak van burgemeester Rien van Nienen in de TV-serie "Swiebertje" met Joop Doderer in de hoofdrol. De burgemeester zou jaren later verpleegd worden in het tot Rheuma-Kliniek getransformeerde hotel/sanatorium ' Sole Mio ' te Noordwijk aan Zee.

05-09-2009 Voor 'Pension Sole Mio' is een concours van trekhonden gehouden uitgeschreven door den Bond ter bescherming van den Trekhond in Nederland. Reuen, teeven, eenspannen of meerspannen in elke klasse is wel een 'Hector', een 'Vesta' of een 'Prins' te vinden die een eerste prijs heeft behaald.

De meest doelmatige bespanning wint de extra speciale 'Sole Mio' prijs. Twee prachtige lantaarns verdwijnen, met winnaar Jac.J.Leenen, richting het Warmonderhek. Toch is vragen of ze nog licht geven.
13-12-2009
De knusse dam en wijkjes gingen henen, rijmt de visboer, vrijetijdskunstschilder, bouwer van schaalmodelbomschuiten en gelegenheidsdichter Dirk Bedijn. Hij had gelijk.


Het 'Stille Zuiën'is verdwenen. In tegenstelling daarmee is van de dure wijk 'De Zuid' nog betrekkelijk veel overeind gebleven. Het oude 'Rembrandt', 'Sole Mio', 'Witte Huis', 'Melchiora' missen maar verder zijn de meeste Villa's blijven staan. Kijk naar het panorama en zoek de verschillen. Een altijd weer leuk spelletje!
De volkomen willekeurige volgorde waarin de huizen in deze blog verschijnen wordt bepaald door de persoonlijke voorkeur van deze blogger. In de jaren vóór 1960, toen de tram nog reed, zag je als kind, thuiskomend van het bezoek aan de grote stad Leiden, de gele koepel als een lichtend zonnetje boven de duinen uitsteken. Daar aan de einder scheen de zon van 'Sole Mio' en daardoor wist je het uitstapje is bijna afgelopen!


In de Blauwdotter van zomer 1992 lezen we: "Lieve Pa en Ma" en verder gaat het relaas van Annie Sonnema over haar verblijf als veertienjarige in het familie pension Sole Mio, het jaar is 1914.
Voorlopig maar weer een einde aan het verhaal van Sole Mio, maar heeft u meer, familiefoto's aardige verhalen, noordwijksevillas@gmail.com zal ze graag via deze blog aan de wereld kenbaar maken......meet heel veel plezier......