woensdag 2 juni 2010

Mulo-school Duinweg Aanbesteding


Komt bij deze 29 inschrijvers ook de naam van aannemer van der Heyden voor? Hij blijkt later toch te bouwer te zijn geworden!

Ten slotte: Het einde van deze nieuwbouw kwam in de eerste week van september 2012.....het gebouw werd gesloopt.