dinsdag 13 december 2011

Koning Willem III en de Kerst


Bijna alle huizen waren met vlaggen versierd. De herbergen waren goed bezet en de avond liep - op enkele uitzonderingen na- heel genoeglijk af. Te Noordwijk was de dag vooral voor behoeftigen een feestdag. Op vrij groote schaal werd eene uitdeling gehouden van spek, boonen, brood en brandstof. De schoolkinderen werden onthaald op chocolade en krentenbrood. Een werkelijk vorstelijk feest!
Kerstdorp aan Zee. Mocht u strakjes over de feestelijk verlichtte Voorstraat wandelen tussen de in kleding van een eeuw terug gestoken zangkoren, denk dan ook nog eens even aan de armoe van die tijd......Dickens, of  het meisje met de zwavelstokjes en bedenk dat er bij u niemand -ooit- tevergeefs aan de deur mag kloppen!