zaterdag 8 december 2012

Kraamverzorgsters in Panorama

Nu de eerste sneeuw  in Noordwijk voor het jaar 2012 gevallen is  krijgt u de volgende geschiedenis voorgeschoteld;  zou u dit verhaal lezen in dé 'Panorama' dan zou de inhoud al bijvoorbaat een geheel andere strekking hebben gekregen. "Slagersjongen te Noordwijk lastig gevallen door twintig meisjes van het Groene Kruis..... wat moet je daar nu van denken.

 het betreft hier een groepje kraamverzorgster die in Noordwijk in hotel Panorama verblijven om daar een cursus kraamverzorging te volgen. Mejuffrouw Hogenboom legt aan zuster Willings-Prins uit hoe het allemaal te werk gaat, bekijkt u de plaatjes ook maar eens goed, misschien kunt u er iets van opsteken!