woensdag 11 december 2013

Kees Komt: Kolder in de Kerkstraat

Schuin tegenover het boerenbedrijf van de Holsies was de brandstoffenhandel van Arie Westgeest gelegen. In 1899 was hij verkoren tot levering van de brandstoffen aan de gemeente Noordwijk tegen de prijs van 69 cents het mud. Ruhrkolen waren al een piekie en de Anthraciet doet maar liefst 1.56. Turf van de eerste kwaliteit 5.59 de 1000 en dan komt het, woekerprijzen: voor Noordwijk aan Zee daar doet de lange turf 5.09 diezelfden voor Noordwijk Binnen 4,59 gulden. Zal in de bezorgkosten hebben gezeten: Al die kluchten op!
 
 Over kluchten gesproken. Vrolijke voorstellingen.  Het was daar een gezellige bedoening in die Kerkstraat, kwam ook bij de Westgeesten vandaan: HUMORISTEN. "Kees Komt" was een kreet die al genoeg was om iedereen te laten schudden van het lachen.  Het was dan ook dikke pret op de jaarlijksche feestavond in buurtcafé Flora.
 De ruiten gaan er uit! Als gevolg waarvan bij Kees de winkelpui in de verkoop komt en hij direct een koehandeltje begint: Koedekken, kop- en spantouwen, leidsels, strengen, halsters, sleeplijnen, enz, enz.

Dan volgen de jaren dat ze in de olie zijn! Super! Super voor 56 cent de liter en Normaal voor 54! Wie wil daar zijn tankie niet mee vullen? Maar dan noodlot, Kleine Adrie wordt door een voorvluchtige wielrijder aangereden.