dinsdag 21 oktober 2014

Uitstappen bij het Casino: Over Fiat en Isotta Fraschini

Vandaag laten we het Casino links liggen en laten ons per luxe mobiel afzetten voor het Palace Hotel waar de K.N.A.C. Koetswerkwedstrijd wordt gehouden. Dat weet u al want over de tentoonstelling van deze kunstwerken informeerde Noordwijkse Huizen u al een jaartje of vier terug. Het zijn en blijven kunstwerken.

"4e JAARGANG, 21 AUGUSTUS 1928, No. 37, SPORT in BEELD


Noordwijk stond Zaterdag in het teeken van den automobiel. De K.N.A.C. hield er haar jaarlijksch concours de carrosserie. Men ziet aan de eerste illustratie, dat het er vol was, en dat de wagens weer gerangschikt stonden, als was deze expositieruimte een parkeer-terrein. Hiernaast de prachtige Cadillac van Baron van der Goes van Dirksland (ie pr.kl.FAfd.II).

Ook de klasse-indeeling bij deze K.N.A.C.-concours blijft nog steeds ver van het bijkans volmaakte. Volmaakt kan deze scheiding immers nooit zijn. Maar hier is de indeeling toch wel te krap genomen. Wagens tot ƒ 3000.—, van ƒ 3000.— tot ƒ 5000.—, van ƒ 5000.— tot ƒ 7500.—, het veroorzaakt onnoodige concurrentie van verschillende prijzen-klassen. Dat valt echter te erkennen: er was brillant materiaal. Hiernaast ziet men het Fiatje, waarmede de heer Lang zulk een succes had, waar genoemde importeur in afdeeling II, klasse A er den ien prijs mede verwierf.

Nog een overzicht van het terrein voor het Palace Hotel te Noordwijk, waar de Koetswerk-wedstrijd van de K.N. A.C. plaats vond. De eerste wagen, op deze pagina afgebeeld, is de Isotta Fraschini van Mevr. Eilbracht te Wassenaar, die in Klasse A, afdeeling I, den eersten prijs verwierf. De tweede illustratie biedt ons den Mercedes, waarmede de Fa. Van Rijswijk niet alleen den eersten prijs verwierf, doch tevens de gouden medaille van de K.N.A.C. (best nationaal koetswerk)."