zondag 3 april 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, Bisschop Burgemeester Batavia

Het recht op vrije overtocht, zonderlinge juristerij, niet behoren tot het wettig gezin, den heengeganen burgemeester van Batavia lijkt zich niet bemind te hebben gemaakt  bij het ambtenaren korps van die stad......

Het is  Catharina Wilhelmina Bisschop, de dochter van de (oud) burgemeester van Schiedam,  Batavia en Hoorn Mr. G. J. Bisschop,   die  vóór hij met Audrey's moeder Ella van Heemstra in het huwelijk treedt.   Gevolgd door het  op 20 oktober 1928 te Semarang (NI) gesloten huwelijk met C.C. Knight.  Hij is al bekend in Nederland als luitenant C.C. Knight lid van de Britse Delegatie en aanwezig bij de opening van de Luchtdienst Holland-Engeland in mei 1920 bij aankomst van het eerste vliegtuig in die reeks op "Schiphol"  .

Dan volgt nog een wonderbaarlijke waarneming van de functies van Britsch Vice Consul van Groot-Brittannië en Ierland te Batavia en Ierland te Semarang tussen beide heren; Joseph Victor Anthony Ruston (Hepburn)  en C.C. Knight, respectievelijk dus 1e en 2e echtgenoot van Catharina Wilhelmina Bisschop, mocht het niet helemaal kloppen, kan de gegevens via het digitale krantenarchief niet verifiëren dan mijn  oprechte excuses aan hun beider nageslacht.