zondag 3 augustus 2008

Villa El Capa


Het door Leon Senf zelf ontworpen huis "El Capa" werd aan de Noordwijkse Duinweg gebouwd op een perceel grond dat in 1926 verworven werd van de N.V. Duinexploitatie Maatschappij 'De Toekomst'.

De Spaans aandoende naamgeving had niets te maken met de beruchte stierenvechters cape, maar was afgeleid van de namen van de leden van het gezin Senf: Elisabeth, Leon en de kinderen Catharina, Albert, Pieter en Agatha.

De door Senf gemaakte ets met gebruikmaking van door Rudolf Tappenbeck gemaakte foto's levert en prachtig overzicht op van de aan de beide Boulevards gelegen villa's. Een welkome bron voor veel geschiedschrijvers.