dinsdag 18 mei 2010

Kinderpension Hollands Duinen


Een reactie van Carla op Villa Stirum luidt als volgt:
"Ik kan hier nog een leuke aanvulling geven. In deze villa, ben ik geboren, op 3 augustus 1946. Mijn tante ( Marie van Reijzen )pachtte die villa, en dreef er in die tijd, een kinderpension, genaamd "Hollands Duinen". Mijn ouders woonden enige tijd bij haar in. Ik heb er ook wel foto`s van!"
Die foto's houdt Noordwijkse Huizen nog maar even tegoed. Maar dat 'Hollands Duinen' goede zorg biedt lijkt boven alle twijfel verheven gelet op de schare deskundig personeel waarvoor in de loop der jaren wordt geadverteerd!Naschrift:
Carla geeft aan dat in haar Strandsite veel foto's te vinden zijn.