zondag 11 september 2011

Ambachtschool te Noordwijk

Op 2 januari 1870 Opent in Noordwijk de School ter bevordering van Fabriek- en Handwerks-nijverheid, in de volksmond de Ambachtschool geheten. De school sluit de cursus weer op den 1 sten april daaropvolgende. Om in oktober met een nieuwe cursus te vervolgen. 
" Lang hopen wij in Noordwijk deze school in voortdurende bloei als een sieraad der afdeeling der vereeniging ter bevordering van Fabriek- en Handwerks-nijverheid in Nederland te zien medewerken tot nut der aankomende werklieden van Noordwijk en omstreken."


"Alzoo wonnen twee jongejufvrouwen den hoogsten prijs." Emancipatie ten top! Misschien begrijpelijk als men de aanjager van al dit fraais eens onder ogen neemt.  Johannes Gerard van Parijs de te Noordwijk wonende,  architect te Leiden, kleinzoon van  Grietje van Konijnenburg, afstammeling van de beroemde Noordwijkse van Konijnenburg Clan. Johannes is net 20 jaar oud als hij  plannen tot ontwikkeling brengt voor het stichten van een een school ter bevordering van Fabriek- en Handwerks-nijverheid .  Vijf  jaar later al komt hij te overlijden: vijf en twintig jaar jong. Over zijn werk krijgt u hier nog meer te horen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten