maandag 16 augustus 2010

Diepe, Diepe Treurigheid


Diepe, diepe treurigheid, en dan is niet de hier vertoonde straat onderwerp van rouw. De treurnis richt zich op het diep droevige ongeval waarbij de vader en zuster van Jetje van der Schalk om het leven komen. Het noodlot slaat toe op de Beestenmarkt te Leiden. Lees meer over de toedracht van het ongeluk De slachtoffers worden per lijkkoets huiswaarts gevoerd.

"Een dier lijkwagens van Noordwijk en daarin vond het stoffelijk overschot van wijlen mr. Th.W. van der Schalk een plaats, wiens koetsier, die aan het droevig ongeluk was ontkomen, nu de voor het voertuig gespannen paarden stuurde en dus de zware taak vervulde zijn meester dien hij op zoo menigen aangenamen rijtocht had vergezeld naar zijn laatste rustplaats te voeren." Daarna de lijkkoets met het lichaam van de 20 jarige dochter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten