zondag 24 april 2011

Paschen 1939

Paaschfeest tusschen de bollen Onverwachte drukte. Luister nog maar een keertje naar de prachtige ballade van Louis Davids, naar de bollen.

Een foto gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Heintje Davids in 1914 te Rotterdam. Van links naar rechts: zus Rika Davids, broer Hakkie Davids, bruid Heintje Davids, moeder Davids, bruidegom Philip Pinkhof (Rido), in uniform broer Louis Davids en twee onbekende familieleden.

 Zoo heeft het een het ander gecompenseerd: Doordat we een vroege Paschen hadden, waren de bollenvelden nog niet op hun fraaist en kon dit jaar nóg geen druk bezoek verwacht worden. Maar wat de bollenvelden alleen niet zouden hebben gekund, heeft het onverwachts fraaie voorjaarsweer tot stand gebracht: een voorjaarfeest in bollenland met daaraan verbonden een overdruk bezoek aan Noordwijk aan Zee.„Nog nooit in mijn lange practijk als hoteldirecteur te Noordwijk" aldus deelde een enthousiasteling ons mede hebben wij het met Paschen zoo druk gehad als dit jaar". Zoowel den.eersten Paaschdag als den tweeden, was het in geheel de bollenstreek een komen en gaan van bezoekers, waaronder reeds vrij veel buitenlanders, meestal groepen, die op het oogenblik toevalligerwijze toch in ons land waren: Finsche matrozen, het gezelschap Zwitsers, de Mercuriustrip door Franschen gemaakt maar, ook.reeds een weekend club Engelschen; 'die speciaal voor de bollenvelden (den grooten baren waren overgestoken In de Sleutelstad zelf heerste vooral tweeden Paaschdag een drukte van belang, eenerzijds dóór de vele bezoekers, die op hun heen of terugreis te Leiden pleisterden, maar ook doordat de gewoonte getrouw, vele Katwijkers, en Noordwijkcrs de  feestdagen „ln de stad" doorbrachten. Te Katwijk zelf was het echter vrij stil, daar ln het voorjaar de groote trek zich in hoofdzaak op Noordwijk concentreert.
Behalve de vele cafés en restaurants langs den weg alsmede te Leiden en te Noordwijk profiteerden spoor en tram van de drukte op de Paaschdagen. De Noord-Zuld-Hollandsche Tramweg-Mij had naar Noordwljk een kwartierdienst en naar Haarlem een 20minuten dienst ingelegd, en nog waren alle trams propvol.
Hoe somber het er in de wereld ook overigens moge uitzien, Paschen 1939 heeft althans voor de bollenstreek en verre omgeving een ongestoord voorjaarsfeest opgeleverd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten