maandag 15 augustus 2011

Hofstede Boerenburg

De Wel-Ed. Juffr. Maria Suzanna van Vladeracken (-eeuwen later zong haar familienaam-genote  in het Noordwijkse Casino, het hoogste lied-)  is van meeninge op Dingsdag den 1 December 1726, in 't Openbaar tot Noordwijk Binnen, te doen veylen ende verkoopen.............een wel gelegen Huysmans Wooninge........ en op zaterdag de 9e april 1791 komt ze nogmaals onder de hamer,


Soms vindt iemand in de post een aardig bericht dat dan via de mail weer bij Noordwijkse Huizen terecht komt, vandaar dus het onderstaande werkstuk van Leo van der Meer. Veel dank !

"Ik zag de ansichtkaart van Willem Zonneveld in de Heilige Geestweg en heb er wat bij geschreven. Wat de boerderij Boerenburg betreft (mijn grootmoeder werd daar geboren, heette Zonneveld van haar achternaam.) ik heb een mooie foto van de oude boerderij Boerenburg, die is afgebrand in het laatst ven 1899, geschilderd door mijn overgrootvader Pieter van der Meer Czn (foto genomen van het schilderij, dat bij een neef van mij hangt in Julianadorp). en ook een verhaaltje over de historie van Boerenburg. De boerderij die afbrandde was zeker 300 jaar oud.
BOERENBURG.
 Hierbij wat gegevens over de historie van de boerderij Boerenburg. Honderden jaren behoorde deze boerderij bij “Dijkenburg”, wat een grote buitenplaats is geweest vroeger. (Zie het boek de historie van Dijckenburgh”.)
  • Het oudste wat ik er over vind is, dat Huybert Heemskerk te Noordwijkerhout, vanaf 1721 de boerderij “Boerenburg”pacht met ruim 35 ha land. (Deze gegevens gekregen van Mevrouw A.P.H. van Eeden uit Lisserbroek.) Mevrouw Gerlings, eigenaresse van Dijckenburgh destijds, liet de boerderij in 1788 taxeren Groot omtrent 26 morgen en gebouwen enz. Dit geheel was toen 15.000,- gulden waard.
  • Op 3 juni 1796 verkocht Mevrouw Maria Cornelia Rietveld geboren Desamorie, eigenaresse van Dijckenburgh, de boerderij Boerenburgh aan de burgeresse Grietje Huygensdochter van Steyn, weduwe en boedelhoudster van wijlen Willem van Noort, voor de ene helft en aan de burgers Jan Jansen en Jan Lindekes als aangestelde voogden over de 5 minderjarige kinderen van Neeltje Huygensdochter van Steyn, in huwelijk verwekt bij de voornoemde burger Jan Jansen en nog allerlij landerijen daarbij: totaal f. 8200,-
  • De boerderij Boerenburg komt door erfenis op 25 november 1833 in handen van Mevrouw Wilhelmina van Noort, weduwe van Jan Zonneveld, die reder was te Noordwijk aan Zee.
  • Op 12 november 1849 verkoopt Wilhelmina van Noort, weduwe van Jan Zonneveld de boerderij Boerenburg aan haar zoon (ook) Jan Zonneveld.
  • Op 3-11-1857 overlijdt Wilhelmina van Noort en wordt haar zoon eigenaar van Boerenburg, zoals beschreven in de koopakte van 12-11-1849.
  • Op 27 mei 1856 komt Jan Zonneveld te overlijden, een weduwe (Cornelia van Leeuwen) en 4 minderjarige kinderen achter te laten, te weten Wilhelmina Johanna, Petrus, Anna en Cornelia Johanna Zonneveld (mijn grootmoeder).
  • Op 3 november 1857 is de boedelscheiding van Wilhelmina van Noort, weduwe van Jan Zonneveld (de reder). Hierbij wordt genoemd: Cornelia van Leeuwen, thans echtgenote van Gerrit Vink, landarbeider, als moeder en voogdes over hare vier minderjarige kinderen, genoemd als hierboven.
  • Cornelia van Leeuwen, echtgenote van Gerrit Vink, komt te overlijden op 25 augustus 1883 en op 8 en 15 januari 1884 wordt de boerderij Boerenburg met alle landerijen publiek geveild bij notaris Theodoor Willem van der Schalk in het Hof van Holland te Noordwijk Binnen.
  • Daarna in eigendom bij de familie Wassenaar.
  • Op 26 oktober 1899 verbrandde de oude boerderij Boerenburg. De herbouwde boerderij werd gesloopt in verband met de ontwikkeling van het bouwplan Boerenburg tussen 1965 en 1970. Op de plek van de boerderij staat nu een school. "

Geen opmerkingen:

Een reactie posten