woensdag 31 augustus 2011

Napoleon Binnengesluisd

Na het ruiken aan de roosjes en het gebruik van een Dejeuner aan de gastvrije tafel van de Hoog.Ed. Heer van Noordwijk, vertrekken de Vorstelijke Personadjen over het strand naar Katwijk, waar zij de belangrijke werken - het Schuiven van de Sluizen-  in ogenschouw nemen. Drie jaar eerder had de  de grote kleine man; Zijne Keizerlijke-Koninklijke Majesteit Napoleon I; de werken ook al hoogst persoonlijk in ogenschouw genomen luid toegejuicht door de bevolking: Leve de Keizer: Leve Napoleon den
Welbeminden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten