dinsdag 18 april 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Op Zoek naar het Verleden-Reddingen en Strandingen

Een Franse Kaper genoemd de Frenajo van Duinkerken wordt bij Noordwijk door een Engels fregat het stand opgejaagd..........die vervolgens de bemanning ..de Kapitein en 4 officieren van de Frenajo arresteerden....de sloep van de kapers die wilden vluchten met 5 man aan boord verongelukte....zij lieten het leven. Vervolgens werd van de batterij uit op de kaper geschoten waarbij één matroos zijn been verlooren en een ander werd gedood.....de lading werd in de duisterenachtelijke uren overboord gebracht en zo komt het dat Johnny Depp in Noordwijk is gesignaleerd..........Om de finale episode  van 'Pirates of the Caribbean" te  draaien........hoe COOL is dat?

Terug naar  die eerste april van het jaar 2017......Terug naar het wonderlijke instrument waaraan de regionale bollenboeren een uitzonderlijk veel belangstelling toonden........Nog verder terug in de tijd gaat u met de Blog Noordwijkse Huizen......stap in de TARDIS en verplaats u naar het dorpje Noordwijk. ( De TARDIS is de tijdmachine van DR. WHO voor de mensen die de Blauwe Tram ook al zo missen). Goed daar staat u dan, voor de Kerk in de Hoofdstraat, U zoekt bescherming tegen het Oorlogsgeweld.......vanuit zee wordt uw lieve dorpje belaagd......De kaper Frenajo van Duinkerken komt opgejaagd door twee Engelse Fregatten op het strand aan land..."Duizend bommen en granaten" bromt kapitein Haddock in zijn baard.......en  hoort boven zijn hoofd een projectiel inslaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!Geraakt. Kogel ín de Kerk.....Nog geen idee waar dit verhaal over gaat? Komt ie:.........
Iedere oprechte Noordwijker zou zonder aarzeling het antwoord op de vraag moeten weten: "Wat gebeurde er op 2 en 3 april 1799?"
Weet U het antwoord?
Het antwoord luidt als volgt:
het dorp werd vanuit zee beschoten door twee Engelse Fregatten. Kanonskogels zijn in de kerk aangetroffen. De kogelregen trof 20 huizen en de kerk. De kogels in de kerk zijn bij de vergroting van de kerk in 1900, verwijderd. Bij restauratiewerkzaamheden in 1967 werd een stuk hout gevonden waarop stond vermeld:
"Door den Engelschen aan stuk geschooten den 2 april 1799, het 5de jaar der nooyt genoeg verwenste vrijheid of anders genoemd van Hollants ondergang. L. Heemskerk, IJsbrant de Jong, Hendrik Colijn.
Waar ligt dat stukje nu bewaard te worden?
Ja en de rest is geschiedenis.......uit ten treure voor u benadrukt in de Blog Stranddingen (twee D'sDa's de grap namenlijk Strand & Dingen). Alle verhalen over Noordwijk en haar relatie tot de zee, noodlottige, romantische, maar vooral de strijd  om het voortbestaan.........de visch wordt duur betaald!