maandag 23 februari 2009

Autosneldienst Noordwijk RotterdamDe concurrentie is heftig. Noordwijk Zee versus Noordwijk Binnen. Bode Plug, bode Gordijn, bode Kooymans, bode Verhoeven, ze doen allemaal hun stinkende best een graantje mee te pikken van de badgastenbedrijvigheid. Halen en brengen. Per auto-sneldienst of gewoon met paard en wagen. Goederen worden denzelfden dag nog afgeleverd. Hard werken maar rijkdom blijft uit! Dat hoeft ook niet voor deze ridders van de vracht. Hun trots is hun vakmanschap en.....de auto van de zaak!
De Noordwijkers op de foto's zijn van boven naar beneden:
J.M. Verhoeven (Cor 1913-1995), daaronder zijn zwager A.J. Gordijn (Arie 1895-1957) daaronder met de hand aan de teugel, J.P.J. Verhoeven (Jan 1892-1971), de jongste en de oudste zoon uit het gezin van Pieter Verhoeven gehuwd met Jacoba Driessen, houders van café "Het Vuurschip" aan de Nieuwe Zeeweg te Noordwijk.