dinsdag 10 februari 2009

Voor Achterlijke Kinderen
De Bouwmanswoning Djati Rongo te Noordwijk wordt door de 'Vereniging tot Verpleging van Idioten en achterlijke kinderen' voor een bedrag van 102.100 gulden aangekocht met de bedoeling er een gesticht te vestigen. De architect  Joh. Kortlang Fzn  krijgt de opdracht het complex te ontwerpen.De Mr.Dr. Willem van den Berghstichting [nu 's Heeren Loo ]begint met 25 patiënten om in de eerste tien jaar van haar bestaan tot 325 personen te groeien. Mattenvlechten, weven, land- en tuinbouw zijn de bezigheden waarmee de bewoners hun dagen vullen. De aanplant van moerbeibomen maakt zijdeteelt mogelijk. Bijenteelt, konijnen, eenden en kippen, koude kassen voor druiven en bloementeelt, bloembollenteelt en de verbouw van aardappelen en groenten.
Soms mocht een groepje kinderen, netjes hand in hand, in rijtjes van twee onder toezicht van een zuster door de straten van het dorp wandelen. Mijn moeder vond het altijd weer een verdrietig gezicht en haastte zich de winkel in om snoepjes te kopen die aan de zuster te geven en haar vragen de kinderen te tracteren. "Jullie hebben iedere dag feest", was het antwoord als we naar het waarom vroegen, "maar díe kinderen hebben hélemaal níets".
Een diep respect voor allen is ons bijgebleven!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten