zondag 12 december 2010

Nijpend Gebrek voor Noordwijk

Bittere, bittere armoe trof de Noordwijkse Gemeenschap in het jaar 1819 na de onvoordelige afloop van de haringvisscherij in dat jaar....Het nijpendste gebrek bedreigt de Noordwijkse Armlastigen die aan den rampzaligsten toestanden zijn blootgesteld................en het loon der edelmoedige Gevers bij den God der Weldadigheid groot worde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten