maandag 14 november 2011

Noordwijk Stofwoestijn

"Ondergrondsche telephoongeleiding.  -  Enfin, ook zulke werkzaamheden wijzen op den voortdurenden vooruitgang van ons dorp, dat in zielental steeds klimt." Mooie woorden. Neergepend in 1909 naar aanleiding van het openbreken van de Voorstraat, Lindeplein, Kerkstraat en een gedeelte van de Bronckhorst- en Van Limburg Stirumstraat en de Zeestraat. Vooral de Wilhelminastraat -door de inwoners van Noordwijk- nog altijd trouw  de "Krocht" genoemd  is verworden tot een stofwoestijn.

Men geeft in overweging aan de Gemeente, ter bestrijding van de  -boven de huizen - opwaaiende stofwolken een sproeiwagen aan te schaffen  die een paar maal per dag een tournée maakt. Anno 2011 gaat dat heel anders, lees de plannen voor bijvoorbeeld de verkeersregulering in Noordwijk aan Zee. Spannende lectuur! Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerp Integrale Ruimtelijke Visie Noordwijk aan Zee. Gaat een wereld voor u open.  Nog geen molenwolkje aan de lucht!
Wonderlijke samenloop van omstandigheden: begint deze blog met een  lofzang op het onder de grond verdwijnen van een communicatiekabel, blijkt ZIGGO juist deze dag te hebben uitverkoren voor een kabelbreuk daarmee veel commotie teweeg brengende. Was wel weer ouderwets gezellig: de (nood)radio aan en een potje scrabble!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten