woensdag 9 november 2011

Café SchoonzichtCafé Schoonzicht is aan de Haarlemmertrekvaart gelegen op de grens van Noordwijk en Voorhout. Wat valt er over zo'n kroegje te vertellen. Al in 1895 wordt er melding gemaakt van het verliezen van een portemonnaie in die omgeving inhoudende een goudstuk van 20 en twee van 10 mark,  postzegels en nog wat ander waardevol materiaal. Terug te bezorgen tegen een ruime beloning.
  In 1905 is de heer G.J. van den Berg de uitbater en in 1918 de heer A.J. de Jong. In 1902 en in 1919 wordt het te koop aangeboden. Tesamen met een paar partijtjes land gelegen aan de Woensdagse Watering die de mooie namen dragen :" De Fabriek" en "Het Boschje". Maar weet u er meer over te vertellen zeg het uw blogger die zegt het weer voort! 

Ter aanvulling van de geschiedenis van "Schoonzicht" stuurt de kleindochter van Gerardus Josephus van den Berg nog het krantenrelaas van een allertreurigste familie-gebeurtenis!