woensdag 11 januari 2012

Veiling van Curieuse Boeken

Noordwijk in de 17e eeuw met in de pastorie naast de kerk een dominee die na zijn overlijden een curieuse verzameling boeken én prenten na laat. Smullen voor de boeken- én prentenverzamelaar, Wanneer begon die veiling ook al weer? Mooi werk van Noordwijkse Huizen ( om het maar eens zelf te zeggen voor een keertje!)
Op Dingsdag den 16 October 1725 en volgende dagen, zal men te Leyden, in de Boekwinkel van Andries Dykhuysen, by publique Auctie de Nagelaten Boeken  van Ds. Jacobus Kock, in zyn Ed.Leven Predikant te Noordwyk aan Zee, bestaand in een fraaye Verzameling van wel geconditioneerde  Theologise, Historise, en andere Boeken, waar agter gevoegd is een Appendix van Medicynse, als mede  eenige Spaanse en Italiaanse Boeken.  Benevens een grooteVerzameling van curieuse Prentkonst, waarvan Catalogen te bekomen zyn, te Dord by J. van Staam, Amsterdam B.lakeman, J.D. Beeman, Delft A.Beeman, Hage J, Kitto, Haarlem M. van Lee, Uytregt Paddenburg, Arnhmen Hetzen, Middelburg van Hoeke Azn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten