donderdag 5 januari 2012

Cazerne Fournitures

U moet nog een paar daagjes wachten maar dan is het zover! "Op dingsdag den 31sten januari 1815, des morgens ten 10 uren zal te Noordwijk Binnen, in het openbaar, aan de meestbiedenden, om contant geld, worden verkocht, een groote quantiteit cazerne-fournitures, bestaande in haren- en stroomatrassen, dekens, lakens, kribben, ketels en andere goederen meer; alles daags te voren te zien. Nadere informatie te bekomen bij den president van het plaatselijk bestuur van Noordwijk."
 Dingsdag, wist u eigenlijk dat die dag is vernoemd naar een oude Germaanse Godheid (hoewel één van de vele andere naamsverklaringen ook heel acceptabel is natuurlijk!). Het Wilhelminahofje was gelooft Noordwijkse Huizen de lokaliteit waar deze kazerne gevestigd was, maar dat zoeken we op! Moet er na drie zonovergoten weken nog even inkomen! Maar als we niet wegstormen vandaag, krijgt u het te horen!
NASCHRIFT:
In het boekje over "Het Wilhelminahofje" staat het volgende geschreven over de "kazernes":


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten