maandag 1 december 2014

Uitstappen bij het Casino, Jeannette Mossel-Belinfante, Zoon en Dochter

Carnaval in Laren. In „Hamdorff" te Laren is Zaterdagnacht tot den laten Zondagmorgen, onder leiding van den vermaarden Raad van XI, vroolijk „Carnaval" gevierd — voorzoover Noord-Hollanders dat dan kennen en kunnen! Een tweetal afbeeldingen van dit Larensche festijn: Links een paar der feestgangers, zooals onze fotograaf ze bij " demasqué voor de lens kreeg: -de bekende schrijfster Carry van Bruggen, inwoonster van Laren, geflankeerd door haar dochter (rechts) en de dochter van Mevr. Mossel—Belinfante (links). Daarnaast de Raad XI, ditmaal in een creatie als „Ku Klux Klans" welks aanvoerder als volgt Prins Carnaval toesprak", „Zoo waar als wij hier staan als Ku Klux Klanen" „zoo waar als nimmer hier de waterleiding komt, „wij zweren U dees nacht trouw tot het allerlaatste, „U trouw tot 't licht hier sterft en de muziek verstomt". Jeannette Mossel-Belinfante.

Slechts een korte periode na dit bericht van vrolijk vermaak komt de droeve tijding van het plotseling overlijden van Mevr. Mossel-Belinfante.
" Te Noordwijk aan Zee stierf den 16en Juli  1925 op 67-jarigen leeftijd plotseling de voortreffelijke pianiste mevrouw Mossel-Belinfante. Zij had in haar geboorteplaats Amsterdam gestudeerd bij haar vader en vervolgens aan het conservatorium, hoofdzakelijk bij Röntgen en Brouwer, ook aan Kes' orkestschool en naderhand nog bij Mengelberg. Met haar man, den violoncellist I. Mossel en haar zwager Max Mossel is zij dikwijls opgetreden; ook heeft zij met I. Mossel, H. Meerloo en Demont oude kamermuziek voor klavicimbel, viola di gamba, viola d'amore en fluit doen kennen. In de laatste jaren concerteerde zij niet meer en gaf haar kracht geheel aan 't onderwijs bron: De vereenigde
tijdschriften Caecilia en Het muziekcollege; algemeen toonkunstblad voor Groot-Nederland jrg 82, 1925, no 15, 10-08-1925."


aflevering 22-11-2008
Jeanette Esther Belinfante werd op 5 december 1863 te Amsterdam geboren. Zij vormde samen met haar man een toonkunstenaars-echtpaar. Echtgenoot, cellist Isaac Mossel [1870-1923] liet in 1917 naast hun woning een landhuis bouwen, naar ontwerp van architect H.C. Elzinga uit Laren, waarin zich een grote zaal bevond, bedoeld voor het uitvoeren van concerten. Op hun zilveren bruiloftsdag schonk hij zijn echtgenote deze muziektempel. Dat is wel even iets anders dan een 'Senseo de Luxe'!
Waar ze verbleef op haar moment van overlijden heb ik nog niet kunnen achterhalen. Had ze hier een optreden of gaf ze iemand les? Was ze hier om beter te worden?
Was ze bij familie op bezoek? Een toevallig gevonden foto bij het Joods Historisch Museum geeft een familie Belinfante weer op een dagje uit naar Noordwijk. Jeanettes naam wordt niet genoemd. Gelukkiger wijs kan daarom niet deze dag de dag van haar overlijden geweest zijn.

In 2012 ontdekt op de site van Gallery Dorant nog een fraaie foto van moeder én zoon.
aflevering 25-11-08


Mevrouw J.E. Mossel-Belinfante . Gevonden! Hét antwoord op het waarom van haar verblijf in Noordwijk is haar zoon Hans!
Henri Emile ( Hans ) Mossel, geboren 24 Dec 1905, overleden Auschwitz 4 Aug 1944, beroep jazzmuzicus, saxofonist.
In 1923 sticht hij de 'Larense Jazz Band'. Speelt in het orkest van Marek Weber.


Richt op en speelt in de 'The Hamdorff Six Jazz'.
In mei 1936 wordt begonnen met Het AVRO Dansorkest een nieuwe band onder zijn leiding. Beluister een muziek-fragment uit 1937: Copper coloured gal . In de zomer van 1935 wordt hij uitgenodigd om van plaats te ruilen: het Hotel Hamdorff te Laren voor het Noordwijkse Casino. Zijn trotse moeder komt mee naar de badplaats, om gezondheisdredenen maar ook om voor hem te zorgen, om op hem te passen en om van hem te genieten!

Tot slot sluit de kring zich weer: bij ESA in Noordwijk neemt een gelukkige Hans Mossel zijn prijs in ontvangst: talent van het leven!