dinsdag 4 juli 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, met het 'Cabinet'aan de wandel

Een paar dagen te Noordwijk aan zee.
Zooals vandaag bijvoorbeeld. Den heelen morgen regen. Toen 't tegen 3 uur begon op te klaren, zijn we de strandwandeling weer gaan maken. Eén lange rechte „boulevard'' die een meter of anderhalf boven de eigenlijke strandvlakte ligt, de zoogenaamde „Zuid" en „Noord",, boulevard. Geen sterveling te zien! Drie meisjes zijn aan 't pootje baden, een paar jongetjes trachten een verregend zandfort te restaureeren. Twee badmannen die vanwege 't wakende oog nu eenmaal niet mogen ontbreken, loopen met groote stappen door 't zuigende zand alsof ze 't strand willen opmeten, 't Is heerlijk frisch weer, en de zee is prachtig zilvergrijs, waar de wind breede, lage rollers vol schuimige koppen door jaagt.Gelukkig is er voor zulke dagen wel wat ander tijdverdrijf, al komt men daarvoor niet bepaald naar een zeestrand. geschreven door Thérèse :Wordt vervolgd (Uit het : Soerabaijasch handelsblad 05-08-1936)

Mocht bij u de indruk zijn ontstaan dat uw blogger er al een tijdje met de (tou)pet naar zwaait, moet dat door schrijver dezes ten stelligste worden ontkent......Uren snuffelen op het internet levert deze alleraardigste collage op met een zich langs de Noord Boulevard van Noordwijk verplaatsend Cabinet aan wal gestrand door een familie uit Sassenheim.....hoe leuk is dat? Misschien behoort de onder afgebeelde kleine zelfstandige wel in die familie thuis.....Wie het weet mag het zeggen.

Om u een beetje op een idee te brengen, de koopman lijkt iets in te willen pakken......fruit misschien, dan moet het wel één van de vergunninghouders van 1926 zijn,  van de firma Vink of Schild, gekiekt op die warme zomerdag door een der fotografen ter plaatse, met naam:van den Berg, Marijt, van Kempen of Admiraal......Ziet u wel.......de foto's uit het familiearchief beginnen weer te spreken........Ach het moet wel intuïtie geweest zijn........wanneer in het late middaguur van de 4e juli 2017,  in de vers aan huis bezorgde editie van" de  NOORDWIJKER, LOKAAL, betrokken en betrouwbaar," de naam wordt genoemd van Ton Schild, gewetensvol nazaat van  Willem Hendrik van Konijnenburg die in het belang van zijn  - als oprichter van de badplaats betitelde - voorouder een cheque van E 2.255 in ontvangst mocht nemen ter restauratie én plaatsing van een grafmonument. Goed plan!  Maar dan wel ieder jaar met een kransomhanging  net als bij Rembrandt, onder fanfare begeleiding een lampion optocht houden voor Jan Kemp, de allereerste badplaatsontwikkelaar van de beide Noordwijken, annex haar  Hout ende  Langeveld  en Offem.......Houden we het maar op 25 juni volgend jaar....Wordt het toch nog een ' haast' klus.
Meer weten over de bronnen waar u zelf al dit fraais kunt vinden......vertel het u graag!De grap is........dit kinderwagentje staat bij uw Blogger op zolder........de strandstoelen zijn inmiddels 'gekelderd'.....
........net als het Kabinet......