vrijdag 12 december 2008

Van Dorpsomroeper tot Leugenbank

Vandaag is het geen gebouw dat ter sprake komt maar wel een monument. Wat is een dorp zonder het instituut Dorpsomroeper of Leugenbank? Zonder beiden is een dorp geen dorp! Gelukkig is rond de Noordwijkse dorpsomroeper een wandeling gebouwd. Je komt hem overal in het dorp tegen: de heer Theodorus Janson. Hij maakte de naam van dorpsomroeper in Noordwijk groot. Vele jaren lang was hij een graag gehoorde brenger van omgeroepen advertenties binnen de beide Noordwijken. Een vaak nagesproken quote was het: De Dames Kampman hebben een hele grote.......". Wát zij hadden vertelt de overlevering niet.
Mijnheer Janson werd door de dorpelingen Dorus Mol genoemd maar hijzelf was met deze aanspreektitel niet erg gelukkig. Zo wilde hij bijvoorkeur met zijn formele naam worden aangesproken. Hij woonde in een van de lage witte huisjes van de Katwijksestraat. Ik denk dat de nu voor sloop op de nominatie staande huisjes hun oorsprong vonden op de tekentafel van gemeentearchitect van Vliet, maar dat is een suggestie die ik volledig voor mijn rekening neem. In ieder geval mag de wijk een geslaagd ontwerp worden genoemd met behoud van het karakter van het oude vissersdorp. Mooi bedacht! Plemp daar het 'Gat van Palace' maar mee vol!

Dan de leugenbank. Van iedere voorbijganger werd van doopceel tot en met de begrafenis de volledige levensgang uitvoerig besproken. Van wie iemand er een was, waar er getrouwd, gewoond en gewerkt was. Voorzien van de nodige portie humor. Besmuikt gelachen werd er altijd wel, om iets. Dorus Janson was er later in zijn leven een graag geziene gast en hij besprak samen met de andere dorps-oudsten de ontwikkelingen in het wereldgebeuren gezeten op die leugenbank , hoek Scheveningsestraat en Sint Jeroensweg.