zondag 14 december 2008

We hebben een trouwe wachter

"Wij zijn nu oud en kunnen henen gaan" is één van de regels uit het vers van Dirk Bedijn. Een mooie zin zo op het einde van het jaar. Maar voor allen die moeite hebben met het oude achter zich te laten is er licht aan het einde van de tunnel. Voor ons Noordwijkers is er altijd het troostende licht van de vuurtoren dat veilig naar de verte schijnt! Noordwijk's Shantykoor De Zeekanters bejubelt haar waker: "Wij hebben een trouwe wachter, die staat aan de Noord-Boulevard"! Vol vertrouwen blik ook ik naar dat licht én naar de toekomst: Gaat u verre verten tegemoet! Houdt dan het oog gericht op de vuurtoren ! Waar ter wereld u mag gaan.....nóóit meer Noordwijk missen!