maandag 3 augustus 2009

Huize Offem, Bijzondere Jeugdzorg'Huize Offem' wordt gesloopt. 'Noordwijkse Huizen' kan zich niet herinneren het plaatselijke buiten ooit met eigen ogen te hebben aanschouwd.
Wie er wel korte tijd van heeft mogen "genieten" was het meisje Elly. Arm kind. Zij wordt geclaimd door twee ouderparen en de rechter moet eraan te pas komen om een Salomon's oordeel te vellen over de verblijfplaats van het meisje. Terug naar de moeder. Hoe het allemaal is afgelopen? Het laatste bericht meldt haar terugkeer naar het gezin in Zandvoort. En ze leefde nog lang en gelukkig. Dat hoop je in ieder geval! Tot zover Elly.
Dan het 'Tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg'. Nooit geweten van het bestaan. Misschien ook maar goed. Wat een intense treurigheid, als je er bij stilstaat! Opvoeden, koffiedrinken en schaken. Maar weer gauw vergeten die ellende, dunkt mij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten