zondag 2 augustus 2009

Jong Holland, Kinderhuis, Oranjeweg


Van Oud-Holland naar Jong-Holland, het ligt voor de hand. Daar gaan we dus.

Kindertehuis Jong Holland heeft als adres Oranjeweg 10. Maar er is weinig gezelligs over te vinden. Mejuffrouw E.J. Alsbach is er jarenlang directrice maar zij vertrekt in november 1933 op 55 jarige leeftijd naar de Eikenlaan 2 te Vught waar zij in juni 1939 komt te overlijden. Weinig leuks dus. Verder is het aan die Oranjeweg ook -vooral- kommer en kwel.

De hele inboedel van nummer 3 staat te koop en de nummers 12 en 14 maken er een 'boelhuis' van. Ach het zijn de vooroorlogse crisisjaren moet u maar denken, uiteindelijk kwam het toch weer allemaal goed!

Ná de oorlog, maar dat wordt een heel ander en spannend verhaal. Over kidnap, persoonsverwisseling, over Offem en Bijzondere Jeugdzorg. U houdt het van 'Noordwijkse Huizen' tegoed. Lees de volgende aflevering!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten