woensdag 30 september 2009

Noordwijk's Volksleven


Het is alweer 50 jaar geleden dat Noordwijk werd verblijd met de uitgave door de Vereniging "Oud-Leiden" van het boekwerk Noordwijk's Volksleven .Een halve eeuw oud en dankzij de tijd steeds weer boeiender aan het worden door alles dat verdwijnt of al lang verdwenen is. Luister naar het Noordwijks Dialect en lees ondertussen het Noordwijks Volksleven in één adem uit, geloof me, meer Noordwijker kunt u zich niet voelen. Gewoon.......Keun !