zondag 4 september 2011

Willem V in Noordwyk

Op 24 mei 1768 bezoekt een gezelschap van Hoog Adelyke Familie, Doorlugtig en Koninklijk, Noordwijk. De samengeschoolde landjeugd zingt hen toe met de heilwens die luidt als volgt:

"Gun ons Doorlugtig Paar! U nederig te groeten,
Schoon onbekwaam en jong in ons Noordwyksch gewaad,
De Landjeugd thans verheugd dat zy u mag ontmoeten,
Wensche U hier wellekoome met Noordwyks Burgerstaat:
Mogt Romen bly voorheen met hunne Caesars pronken,
En Oud Atheenen met zyn wyzen Socrates;
God heeft ons meerder Heil en grooter Gaaf geschonken;
Wy roemen Vorst Willm en op zyn Kroon Princes:
God, Uwen Vaders God, stort eenen dubb'len Zeegen
Op U, Doorlugte Vorst, en Vorstelyke Trouw,
Tot in uw Nagedagt als eenen Zomer Regen!
Zyn Vrede ruste op U gelyk een Morgen Dauw;
Zoo zien we U nimmer hier beneeden
Van Ramp of Tegenspoed bestreeden."
"Willem de Vijfde werd geboren op 8 maart 1748 in Den Haag. Hij was de zoon van de stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Willem de Vijfde was achttien jaar in 1766  toen hij , na de dood van zijn vader, stadhouder werd. In 1767 trad hij in het huwelijk met Wilhelmina van Pruisen"
Een aantal jaren later liep het dejeuner heel wat avontuurlijke af voor deze Prince van Orangen, Noordwijkse Huizen liet het u al eerder zien, het gehele gezelschap raakte te water, maar kwamen zonder kleerscheuren weer op het droge. Proost!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten