woensdag 7 september 2011

Terras van Huize Offem


Gezigt naar het Terras uyt het Huys te Offem, by Noordwyk door my Jan Baptist van Eeckhout na het Leven getekent  & Bewoont in Anno 1782.
Op woensdag den 25 Januari 1786, publieke  Verkoopdag te Noordwijk binnen, op den Huizen van Offem, van [...] stuks broeiramen, met haar Bakken, Kasten en Lessenaren, en 't geen daarby behoord, mitsgaders alle Tuin-Gereedschappen en Tuin-Banken &c: daags voor den Verkoopdag voor een ieder te zien op den Plaats en Huizen van Offem.
De maker van de tekening en ooit de bewoner van de buitenplaats Offem, Jan Baptist Theodoor van Eeckhout,  overlijdt op 19 januari 1798 te  Leiden, op 61 jarige leeftijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten